Tarm-mikrober kan kommunisere med hjernen gjennom stresshormonet kortisol.

Forskere finner potensiell mekanisme som kan forklare symptomer knyttet til autisme – med stresshormonet kortisol og tarmbakterier.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre kurs.

Nylig publiserte vi ny kunnskap om hvordan stresshormonet kortisol er forhøyet hos autister. Faktisk fant de ulike nivåer kortisol avhengig av funksjonsnivå.

Det forskes nå også intenst på mikrobene i og på kroppen vår. Nylige studier viser at de kan påvirke menneskers helse, atferd og nevrologiske lidelser, som for eksempel autisme. Men hvordan kommuniserer de med hjernen? Resultatene fra en ny studie tyder på en kommunikasjonsvei mellom visse tarmbakterier og hjernemetabolitter, ved hjelp av en forbindelse i blodet kjent som kortisol, kjent som stresshormonet. Og ganske uventet gir funnet uventet kunnskap om en potensiell mekanisme som kan forklare symptomer knyttet til autisme.

Det er forskere ved University of Illinois som har gjort disse interessante funnene som er publisert i Gut Microbes.

«Endringer i nevrometabolitter i barndommen kan få dype effekter på hjernens utvikling, og det er mulig at mikrobiomet (samlingen av bakterier, sopp og virus som lever i tarmene) spiller en rolle i denne prosessen»

Austin Mudd, doktorgradsstudent i nevrovitenskap.

Austin Mudd er samtidig tydelig på at dette er et stort nytt felt hvor det fortsatt er lite man vet;

«Det er imidlertid uklart hvilke spesielle tarmbakterier som er mest innflytelsesrike under hjernens utvikling, og hvilke faktorer som eventuelt kan påvirke forholdet mellom tarm og hjerne.»

Austin Mudd, doktorgradsstudent i nevrovitenskap.

Forskerne studerte en måned gamle griser, som er bemerkelsesverdig like menneskelige spedbarn når det gjelder tarm og hjerneutvikling. De identifiserte først den relative mengden av bakterier i avføringen og økende tarm-innhold hos grisene, og deretter målte konsentrasjoner av flere stoffer i blodet og i hjernen.

«Bruk av nyfødte griser som en oversettbar dyremodell for menneskelige spedbarn gir en unik mulighet til å studere utviklingsaspekter som noen ganger er vanskeligere eller etisk utfordrende for å samle data på hos spedbarn. For eksempel, i denne studien ønsket vi å se om vi kunne finne bakterier i avføringen hos smågris som kan forutsi konsentrasjoner av ulike stoffer i blod og hjerne, som begge er vanskeligere å måle hos spedbarn.»

Austin Mudd, doktorgradsstudent i nevrovitenskap.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskerne hadde en trinnvis tilnærming, først identifisere de forholdet mellom tarm- bakterier og hjernemetabolitter. De fant at bakteriestammene Bacteroides og Clostridium kunne forutsi høyere konsentrasjoner av myo-inositol. Butyricimonas kunne forutsi n-acetylaspartat (NAA), og Bacteroides kunne også forutsi høyere nivåer av totalt kreatin i hjernen. Men når det var en økt mengde bakterier i slekten Ruminococcus i avføringen til grisene, var NAA-konsentrasjonene i hjernen lavere.

«Disse hjernemetabolittene har blitt funnet i endrede tilstander hos individer diagnostisert med autismespektrumforstyrrelse, men ingen tidligere studier har identifisert spesifikke koblinger mellom bakterielle stammer og disse spesielle metabolittene,»

Austin Mudd, doktorgradsstudent i nevrovitenskap.

Det neste trinnet var å avgjøre om disse fire bakterielle stammene kunne forutsi mengden av stoffene i blodet.

«Blodbiomarkører er noe vi faktisk kan samle inn fra et spedbarn, så det er en klinisk relevant prøve. Det ville være fint å studere et spedbarns hjerne direkte, men bilde-diagnostikk av spedbarn er logistisk og etisk vanskelig. Vi kan imidlertid få avføring og blod fra spedbarn, «

Professor Ryan Dilger

Forskerne fant prediktive forhold mellom mikrobiota i tarmen og serotonin og kortisol, to forbindelser i blodet kjent for å være påvirket av tarm-mikrobiota. Spesielt for bakterier forbundet med høyere serotoninnivåer, mens Ruminococcus forutsier lavere konsentrasjoner av både serotonin og kortisol.

Igjen sier Mudd resultatene støtter tidligere funn relatert til autismespektrum-tilstander.

«Endringer i serotonin og kortisol i blodet, samt Bacteroides og Ruminococcus nivåer i tarmen, har også tidligere blitt beskrevet individer med autismespekter-tilstander.»

Austin Mudd, doktorgradsstudent i nevrovitenskap.

Forskerne fant også at kortisol i blodet medierte forholdet mellom Ruminococcus i tarmen og hjernens NAA-konsentrasjon. Med andre ord ser det ut til at Ruminococcus kommuniserer med og gjør endringer i hjernen indirekte gjennom kortisol.

«Dette funnet er interessant, ved at det gir oss innsikt i at tarm-mikrobiota kan kommunisere med hjernen…»

Professor Ryan Dilger

Forskerne er tydelige på at dette er nye funn som gir grobunn for flere nye studier.

«Vi vil ikke overvurdere våre funn, men vi antar at dette kan være en medvirkende faktor til autisme symptomer…»

Austin Mudd, doktorgradsstudent i nevrovitenskap.

Interessant er det også at i tiden etter at forskerne skrev den publiserte studien, har andre publikasjoner også rapportert om forhold mellom Ruminococcus og påvirkning på hjernens utvikling, og støtter at dette kan være et lovende område for fremtidig forskning.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud.  Det kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.