Amming av morsmelk kan overføre livslang beskyttelse mot infeksjon.

Tidligere antok man at immunitet mot sykdom er overført fra mamma til babyen i den ammende perioden, og den avsluttes når amming stopper – men nå viser forskere at beskyttelsen kan vare livet ut.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er ksperter ved Birmingham University som har fått publisert denne studien i Science Advances.

Tidligere var det generelt antatt at denne immunologiske beskyttelsen avsluttes når amming stopper. Det ble også antatt at denne immuniteten ble overført av mors proteiner som antistoffer som brukes av immunsystemet for å nøytralisere bakterier og virus.

Imidlertid har forskningen funnet at overføring av immunitet kan være langvarig utover perioden med amming. De fant også at denne beskyttelsen er drevet av overføring av immunceller og var faktisk helt uavhengig av antistoffer.

Ved å forske på mus fant de at spedbarnsmus som ble ammet av en mor som hadde en orme-infeksjon før de ble gravide, fikk livslang beskyttelse mot denne infeksjonen.

Uventet ble denne effekten overført til spedbarna fra celler i morsmelken og ikke fra proteiner som antistoffer. Disse overførte cellene ga beskyttelse mot orminfeksjon i hele kroppen til spedbarnet. Dette arbeidet viser at mødres eksponering, selv før graviditet, gir langvarig immunitet mot infeksjon hos deres spedbarn.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Dr. William Horsnell, som arbeider ved Universitetet i Birminghams institutt for mikrobiologi og infeksjoner, Universitetet i Orléans i Frankrike og Universitetet i Cape Town i Sør-Afrika, sa:

«Immunoverføring fra mor til spedbarn via amming er en svært viktig kilde til beskyttelse mot tidlig livs infeksjon.»

Dr. William Horsnell, Universitetet i Birminghams institutt for mikrobiologi og infeksjoner, Universitetet i Orléans i Frankrike og Universitetet i Cape Town i Sør-Afrika.

Viktig ny kunnskap:

«Dette er den første demonstrasjonen av at infeksjon før graviditet kan overføre livslang cellulær immunitet til spedbarn.»

Dr. William Horsnell, Universitetet i Birminghams institutt for mikrobiologi og infeksjoner, Universitetet i Orléans i Frankrike og Universitetet i Cape Town i Sør-Afrika.

Langvarig beskyttelse;

«Arbeidet viser at eksponering for en infeksjon før graviditet kan føre til at en mor overfører langsiktige immunforsvar til hennes avkom. Dette er bemerkelsesverdig og gir en ny dimensjon til vår forståelse av hvordan en mor kan påvirke vår helse.»

Dr. William Horsnell, Universitetet i Birminghams institutt for mikrobiologi og infeksjoner, Universitetet i Orléans i Frankrike og Universitetet i Cape Town i Sør-Afrika.

Adam Cunningham, professor ved Universitetet i Birmingham og meddirektør for BactiVac-nettverket, sier;

«Dette arbeidet viser at mors eksponering for en infeksjon kan permanent forandre avkommets immunitet. For øyeblikket er vaksinasjon av mødre for å beskytte spedbarn mot infeksjon svært viktig for å øke beskyttelsen mot infeksjon til nyfødte, men denne beskyttelsen anses å være forbigående.»

Adam Cunningham, professor ved Universitetet i Birmingham og meddirektør for BactiVac-nettverket.

Permanente endringer;

«Vårt arbeid viser at i noen tilfeller kan denne effekten også være permanent. Dette kan føre til utforming av ny behandling som kan gis til en mor for å overføre langvarig immunitet til barna sine.»

Adam Cunningham, professor ved Universitetet i Birmingham og meddirektør for BactiVac-nettverket.

Professor Kai-Michael Toellner, ved Universitetet i Birminghams institutt for immunologi og immunterapi, la til:

«Vi håper denne forskningen vil føre til menneskelige undersøkelser av hvordan mors eksponering for patogener før graviditet kan påvirke spedbarns helse.»

Professor Kai-Michael Toellner, ved Universitetet i Birminghams institutt for immunologi og immunterapi, la til:

En stor gjennomgang utført av et team med internasjonale forskere viser mikrobiomets rolle i menneskelig utvikling, evolusjonært, mor/barn og i ernæring og vekst – samt ser på hvordan ubalanser oppstår samt mulige terapier. Du kan lese denne omfattende gjennomgangen her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.