fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Gurkemeie, resveratrol og butyrat med anti-kreft egenskaper.

Forskere har vist at vanlige stoffer i maten også kan bidra til å forebygge eller bekjempe magekreft.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien er utført av forskere ved Federal University of Sao Paulo (UNIFESP) og Federal University of Pará (UFPA) i Brasil, og identifiserte mulige terapeutiske effekter av curcumin i Gurkemeie og andre bioaktive forbindelser som finnes i mat på magekreft.

Studien ble publisert i tidsskriftet Epigenomics.

«Vi gjennomførte en stor gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om alle næringsstoffer og bioaktive forbindelser med potensial for å forhindre eller behandle magekreft og fant at curcumin er en av dem,»

Danielle Queiroz Calcagno, professor ved UFPA

Ifølge Calcagno kan forbindelser som cholecalciferol (en form for vitamin D), resveratrol (en polyfenol) og quercetin forhindre eller bekjempe magekreft fordi de er naturlige regulatorer av histonaktivitet.

Histoner er proteiner i cellekjernen som organiserer DNA sine strukturelle enheter kalt nukleosomer. Hver nukleosom er laget av DNA spolet som en spole rundt åtte histonproteiner for å komprimere DNA slik at det passer i cellen, der det pakkes inn i kromatin.

Kjemisk modifikasjon av aminosyrekjeden i disse proteinene, slik som acetylering (innføring av en acetylgruppe) eller metylering (tilsetning av en metylgruppe), kan påvirke kromatin-komprimering og dermed genuttrykk.

Studier utført i de senere årene har antydet at histon-modifikasjon forårsaker endringer i genuttrykk uten å påvirke DNA-sekvensen. Disse epigenetiske variasjonene påvirker utviklingen av ulike typer kreft.

Forskerne fant at cellene fra magekreftpatienter viste endringer i uttrykket for eksponering av histon-acetyltransferaser (HAT) og histon-deacetylaser (HDAC). Disse endringene er epigenetiske og påvirker strukturen og integriteten til genomet i mange svulster, inkludert magekreft.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Fordi ny forskning har vist at næringsstoffer og bioaktive forbindelser kan regulere aktiviteten til HAT og HDAC, har forskerne ved UNIFESP og UFPA identifisert stoffer som kan påvirke histonacetylering og dermed bidra til å forhindre magekreft eller til og med behandle sykdommen.

I tillegg til curcumin fant de også andre forbindelser som ble funnet å spille en nøkkelrolle i modulering av histonaktivitet, cholecalciferol, resveratrol, quersetin, garcinol og natriumbutyrat (produsert av tarmbakterier via gjæring av kostfiber).

«Disse forbindelsene kan favorisere aktivering eller undertrykkelse av gener involvert i utvikling av magekreft ved å fremme eller hemme histonacetylering,»

Danielle Queiroz Calcagno, professor ved UFPA

Curcumin påvirker for eksempel histon-modifikasjoner primært ved å hemme HAT og HDAC for å undertrykke kreftcelleproliferasjon og indusere apoptose (programmert celledød). Garcinol, hvis kjemiske struktur ligner curcumin, hemmer HAT og bidrar til å forhindre magekreft ved å nøytralisere frie radikaler.

«Vi planlegger nå å forstå antikeft og epigenetiske effekter av bioaktive forbindelser som kommer fra planter i Amazonas, som açaí og nanche eller hogberry, med sikte på fremtidige bruk i forebygging og behandling av mage-kreft, «

Danielle Queiroz Calcagno, professor ved UFPA

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.