De med forhøyet risiko for Alzheimers kan ha svikt i hukommelse opptil 40 år før begynnelsen.

Studie tyder på at de med høyere risiko for Alzheimers, på grunn av familiehistorie, kan ha endringer i hukommelse allerede i 20-årene.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere fra Translational Genomics Research Institute (TGen), City of Hope og Universitetet i Arizona samlet dataene fra de 60 000 studiedeltakere sammen med en online-test kalt MindCrowd, en av verdens største vitenskapelige vurderinger av hvordan sunne hjerner fungerer.

Publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eLife, viser studiedata at de som har en slektshistorie med Alzheimers sykdom, og som er yngre enn 65, i gjennomsnitt ikke presterer så bra som deres jevnaldrende som ikke har familiehistorie med Alzheimers, den mest vanlig formen for demens.

Studieresultatene antyder at familiehistorieffekten er spesielt uttalt blant menn, samt de med lavere utdanning, diabetes og bærere av en genetisk variant av APOE, et gen som lenge er forbundet med Alzheimers sykdomsrisiko.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Mens familiehistorien og genetisk disposjon tidligere har vært assosiert med risikoen for Alzheimers, er dette den første studien av sitt slag, og i disse tallene indikerer denne risikoen vises opptil fire tiår før den typiske alderen for utbruddet. Studien så på 59 571 MindCrowd-deltakere i alderen 18-85, og effekten av slektshistorie viste seg på tvers av alle aldersgrupper, inntil 65 år.

«Denne studien støtter anbefalinger som understreker viktigheten av å leve en sunn livsstil og riktig behandle sykdomstilstander som diabetes,»

Matt Huentelman, TGen Professor of Neurogenomics

«Våre funn fremhever spesielt positive virkninger av slike tiltak for de som har en familiehistorisk risiko for Alzheimers, og åpner døren for utvikling av mer målrettede risikoreduserende tilnærminger for å bekjempe sykdommen.»

Matt Huentelman, TGen Professor of Neurogenomics

Forskerne sier det bør anerkjennes at nettbaserte studier kan være utfordrende. De mener imidlertid at fordelene med betydelig større utvalg og større deltakerdiversitet ved nettforskning for det meste oppveier de potensielle ulempene.

Gener alene ofte ikke nok.

Til tross for at genene spiller en viktig rolle for utvikling av Alzheimers forskes det nå mye på ulike miljøfaktorers rolle ved utvikling av ulike nevrodegenerative tilstander og Alzheimers.

Tarmens betydning blir nå undersøkt som en mulig faktor. Sammen med både miljøgifter og bakterier, det dårlige kolesterolet Ldl mye mer. Du kan lese alle de forskningsbaserte artiklene om dette her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.