Forskere mener prosessert mat kan være en nøkkelfaktor ved autisme.

Forskere ved UCF viser de molekylære forandringene som skjer når nevro-stamceller blir utsatt for høye nivåer av en syre i bearbeidede matvarer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere ved University of Central Florida er nå et skritt nærmere å vise sammenhengen mellom maten gravide kvinner spiser og effektene på et foster hvor hjernen utvikles. Studiene er publisert i Nature tidsskriftet Scientific Reports.

Forskerne oppdaget hvordan høye nivåer av propionsyre (PPA), som brukes til å øke holdbarheten til ferdigpakkede matvarer og hemme soppvekst i kommersielt bearbeidet ost og brød – reduserer utviklingen av nevroner i utviklende hjerner. Les mer om propionsyre her.

Dr. Naser, som spesialiserer seg på gastroenterologiforskning ved College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences, begynte studien etter at rapporter viste at autistiske barn ofte lider av tarm- problemer som irritabel tarmsyndrom. Han lurte på en mulig sammenheng mellom tarm og hjerne og begynte å undersøke hvordan mikrobiomet- eller tarmbakteriene var forskjellig mellom personer med autisme og de som ikke hadde tilstanden.

«Studier har vist et høyere nivå av PPA i avføringprøver hos barn med autisme, og tarmmikrobiomet i autistiske barn er annerledes – Jeg ønsket å vite hva den underliggende årsaken var.»

Dr. Naser, gastroenterologiforsker ved College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences.

I laboratoriet fant forskerne at å eksponere nevrale stamceller med mye PPA skader hjerneceller på flere måter. For det første forstyrrer syre den naturlige balansen mellom hjerneceller ved å redusere antallet nevroner og overprodusere glialceller. Mens glialceller bidrar til å utvikle og beskytte nevronfunksjonen kan for mange gliaceller påvirke kontakten mellom nevroner negativt. De forårsaker også betennelse, som har blitt rapportert i hjernen til autistiske barn.

Overdreven mengde av denne syren forkorter og ødelegger også mekanismer som nevroner bruker til å kommunisere med resten av kroppen. Kombinasjonen av reduserte nevroner og skadede mekanismer hindrer hjernens evne til å kommunisere, noe som resulterer i atferd som ofte finnes hos barn med autisme, inkludert repeterende oppførsel og manglende evne til å samhandle med andre.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Tidligere studier har vist koblinger mellom autisme og miljø og genetiske faktorer, men Drs. Naser og Abdelli sier at studien er den første som oppdager en molekylær kobling mellom forhøyede nivåer av PPA, proliferasjon av glialceller, forstyrrede nevrale kretser og autisme. 18 måneders studiet var selvfinansiert av UCF.

PPA forekommer naturlig i tarmen og en mors mikrobiom endrer seg under graviditet og kan forårsake økning av syren. Men dr. Naser sa at å spise ferdigpakket mat som inneholder syren, kan ytterligere øke PPA i kvinners tarm, som deretter overføres til fosteret.

Forskerne håper at deres funn vil fremme studier for måter å forebygge lidelsen på.

«Denne forskningen er bare det første skrittet mot bedre forståelse av Autism Spectrum Disorder og har tillit til at vi er på rett spor for å endelig avdekke autisme etiologi.»

Dr. Naser, gastroenterologiforsker ved College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences.

Det finnes ingen kur mot autisme – men forskerne fokuserer nå i langt større grad på å forstå miljøfaktorene som kan bidra til tilstanden – og du kan lese om mange av studiene her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.