Gårds-aktig innendørs mikrobiota kan beskytte barn mot astma – også i urbane hjem.

Studie viser at et barns risiko for å utvikle astma er lavere jo mer mikrobiotaen i barnets hjem ligner på et gårdshus.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er finske forskere som har analysert innendørs mikrobiota i 400 finske og 1.000 tyske boliger. Studien er publisert i Nature Medicine.

Tidligere forskning har vist at oppvokst på en gård med dyr kan så mye som halvere risiko for astma og allergi. Den beskyttende effekten antas å skyldes de forskjellige mikrobielle eksponeringene på gården.

«Vi oppdaget nå at nærvær av gårds-lignende mikrobiota i et hjem syntes å beskytte mot astma også i urbane hjem. Effekten var ikke basert på nærvær av mange forskjellige mikrobielle arter, men forskjeller i den relative overflod av visse bakteriegrupper»

Pirkka Kirjavainen, Seniorforsker ved Finlands Institutt for helse.

Bruk av utendørs-sko innendørs, antall søsken og husets alder spilte også en rolle.

Studien fant at mikrobiota i hjem som beskytter mot astma inneholdt svært mange bakterier som er typiske for utemiljøet, inkludert bakterier i jord. I tillegg var det en liten andelen mikrober som normalt forekommer i luftveiene til mennesker forbundet med luftveisinfeksjoner.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Nøkkelfunksjonen til mikrobiotaen i hjem som beskytter mot astma ser ut til å være stor overflod av bakterier som kommer fra utemiljøet og er gunstige eller ufarlige for helsa, i forhold til bakterier som er en potensiell trussel mot helsa»

Pirkka Kirjavainen, Seniorforsker ved Finlands Institutt for helse.

I urbane hjem har faktorer som økte gårds-lignende egenskaper i mikrobiota, inkludert innendørs bruk av utesko, antall søsken og husets alder; alle faktorer som kan øke transporten av utendørs mikrober inn i hjemmet.

«Det er interessant å se hvor kraftig beskyttende effekt innendørs mikrobiota kan ha mot utviklingen av astma.»

Professor Juha Pekkanen

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn i Finland og i mange andre land, og utbredelsen øker med urbanisering. Den nye studien støtter teorien om at barns tidlige eksponering for en «gunstig cocktail» med mikrober kan hjelpe kroppen med å utvikle mekanismer som beskytter mot astma.

«Resultatene tyder på at astma kan forebygges i fremtiden ved å endre barns tidlige mikrobielle eksponeringer,».

Professor Juha Pekkanen

De senere årene har det blitt publisert en rekke studier som kobler mikrobiotaen, samlingen av mikrober i og på kroppen vår, til astma – du kan lese mange av disse artiklene her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.