Høy LDL kolesterol knyttet til Alzheimers

Resultatene kan bidra til forståelse av hvordan sykdommen utvikler seg og hva de mulige årsakene er, inkludert genetisk variasjon.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere med Atlanta Veterans Affairs Medical Center og Emory University har funnet en sammenheng mellom høye LDL-kolesterolnivåer og tidlig utviklet Alzheimers sykdom.

Ifølge Dr. Thomas Wingo, viser resultatene at LDL-kolesterolnivåer kan spille en årsaks-rolle i utviklingen av Alzheimers sykdom.

Resultatene ble publisert i JAMA.

«Det store spørsmålet er om det er årsakssammenheng mellom kolesterolnivået i blodet og Alzheimers sykdomsrisiko. De eksisterende dataene har vært uklare på dette punktet. En tolkning av nye data er at LDL-kolesterol spiller en årsaks- rolle. Hvis det er tilfelle, må vi kanskje revidere mål for LDC-kolesterol for å redusere Alzheimers risiko».

Dr. Thomas Wingo

Wingo er en nevrolog og forsker med Atlanta VA og Emory University.

Høyere kolesterolnivåer har tidligere vært knyttet til økt risiko for Alzheimers senere i livet. Denne risikoen kan også skyldes genetiske faktorer knyttet til kolesterol. Tidligere forskning har vist at en stor risikofaktor for Alzheimers sykdom er en spesifikk mutasjon i et gen referert til som APOE. Det er den største kjente enkeltgenetiske risikofaktoren for Alzheimers sykdom. Denne APOE-varianten, som kalles APOE E4, er kjent for å øke nivåene av sirkulerende kolesterol, spesielt lavdensitetslipoprotein (LDL). Denne typen kolesterol er noen ganger referert til som «dårlig kolesterol» fordi høye LDL-nivåer kan føre til en opphopning av kolesterol i arteriene.

Mens senstartet Alzheimer – den vanlige sykdomsformen – ser ut til å være knyttet til kolesterol, har det vært lite forskning på en mulig sammenheng mellom kolesterolnivå og tidlig Alzheimers risiko.

Tidlig utbrudd av Alzheimer er en relativt sjelden form for tilstanden. Sykdommen betraktes som «tidligstart» når den påvises før 65 år. Omtrent 10% av alle Alzheimers-tilfeller er tidligstart. Tidligere forskning har vist at tilstanden i stor grad er relatert til gener, noe som betyr at man har høyere risiko dersom en forelder har det.

Tre spesifikke genvarianter (kalt APP, PSEN1 og PSEN2) er kjent for å være relatert til Alzheimers sykdom som begynner tidlig. APOE E4 er også en risikofaktor i denne sykdomsformen. Disse genvarianene forklarer om lag 10% av Alzheimers sykdomstilfeller som begynner tidlig, noe som betyr at 90% av tilfellene ikke forståes.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

 For å teste om Alzheimers sykdommer med tidlig start er knyttet til kolesterol og identifisere de genetiske variantene som kan ligge til grunn for denne mulige sammenhengen, sekvenserte forskerne spesifikke genomiske regioner hos 2.125 personer, hvorav 654 hadde tidlig Alzheimers og 1.471 var kontroller. De testet også blodprøver av 267 deltakere for å måle mengden LDL-kolesterol.

De oppdaget at APOE E4 hos omtrent 10% av Alzheimers tidligstart. Forskerne testet også for APP, PSEN1 og PSEN2. Omtrent 3% av Alzheimers-tilfeller med tidlig utbrudd hadde minst en av disse kjente Alzheimers risikofaktorene.

Etter å ha tatt blodprøver, fant forskerne at deltakerne med forhøyede LDL-nivåer hadde høyere sannsynlighet for å få tidlig Alzheimers sykdom, sammenlignet med pasienter med lavere kolesterolnivå. Dette var sant selv etter at forskerne kontrollerte for tilfeller med APOE-mutasjonen. Som betyr at kolesterol potensielt kan være en uavhengig risikofaktor for sykdommen, uansett om den problematiske APOE-genvarianten er tilstede.

Forskerne fant ikke en sammenheng mellom HDL kolesterolnivå og tidlig Alzheimer, og bare en svært liten sammenheng mellom sykdommen og triglyseridnivået.

Forskerne fant også en ny mulig genetisk risikofaktor for tidlig oppstart av Alzheimers sykdom. Funnene deres antyder også en direkte sammenheng mellom den sjeldne APOB-mutasjonen og Alzheimers sykdomsrisiko, ifølge forskerne. Forbindelsen mellom LDL-C-nivå og Alzheimers tidligstart ble imidlertid ikke fullt ut forklart av APOE eller APOB, så forskerne mener at andre gener og mekanismer er involvert og også øker sykdomsrisikoen.

Dr. Sam Gandy, direktør for Mount Sinai Center for Cognitive Health, og NFL Neurological Care i New York City, sier til USNews at disse funnene er troverdige og sannsynligvis vil bli replikert i de kommende månedene.

Dette funnet bekrefter en langvarig mistanke om at kolesterol er en av de store aktørene i Alzheimers sykdom.

Dr. Sam Gandy, direktør for Mount Sinai Center for Cognitive Health, og NFL Neurological Care i New York City

Han sier videre at dette kan få implikasjoner for hvordan man tilnærmer seg tilstanden.

«Dette er spesielt bemerkelsesverdig fordi det kan ha store implikasjoner for behandling – Det er et veldig spennende innspill i motsetning til den synkende entusiasmen for å direkte målrette behandling av amyloid plakk i hjernen».

Dr. Sam Gandy, direktør for Mount Sinai Center for Cognitive Health, og NFL Neurological Care i New York City

I mange år har oppbyggingen av disse proteinplakkene i hjernen blitt antatt å være en mulig årsak til Alzheimers, men nyere forsøk rettet mot å senke amyloid plakk har vist liten effekt på sykdommen.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.