Hvordan kronisk betennelse kan gi nedsatt dopamin og motivasjon.

Forskere viser at hjernens dopaminsystem, som driver motivasjon, påvirkes direkte av kronisk, lavgradig betennelse.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En ny studie viser at sammenhengen mellom nevrotransmitteren dopamin, innsats og inflammatorisk respons er en adaptiv mekanisme som faktisk hjelper kroppen å spare energi.

Forskerne ved Emory University publiserte studien i Trends in Cognitive Sciences.

«Når kroppen din kjemper mot en infeksjon eller helbreder et sår, trenger hjernen din en mekanisme for å kalibrere motivasjonen til å gjøre andre ting, slik at du ikke bruker for mye energi.»

Michael Treadway, professor ved Emory University.

Forskerne sier det er sterke funn som viser mekanismen:

«Vi har nå sterke funn som tyder på at immunforsvaret forstyrrer dopaminsystemet for å hjelpe hjernen med å utføre denne omkalibreringen.»

Michael Treadway, professor ved Emory University.

Forskerne kunne måle effekten av kronisk betennelse på energiforbruk og innsatsbasert beslutningsprosess. Metoden gir innblikk i hvordan kronisk, lavgradig betennelse bidrar til funksjonsnedsettelser av motivasjon og i noen tilfeller depresjon, schizofreni og andre medisinske lidelser.

Dopamin: Dopamin er et viktig signalstoff (transmittersubstans) ved signaloverføring av impulser mellom nerveceller i hjernen. Det forekommer spesielt i basalgangliene. Dopamin har betydning for kontroll av viljestyrte bevegelser, men er også viktig som «belønningssystem» i hjernen. Både lystbetonte aktiviteter og bruk av rusmidler fører til økt frigjøring av dopamin i visse deler av hjernen. (sml)

Andrew Miller er Professor i psykiatri og adferdsevitenskap ved Emory’s School of Medicine og Winship Cancer Institute, er ledende på dette feltet og er banebrytende for utviklingen av immunoterapeutiske strategier for behandling av psykiatriske lidelser.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Hvis vår teori er riktig, kan den ha en enorm innvirkning på behandling av tilfeller av depresjon og andre atferdsforstyrrelser som kan bli drevet av betennelse,»

Andrew Miller, Professor i psykiatri og adferdsevitenskap ved Emory’s School of Medicine og Winship Cancer Institute

Mulig ny behandling

«Dette vil åpne muligheter for utvikling av ny behandling som retter seg mot energiutnyttelse av immunceller, noe som ville være noe helt nytt i vårt felt.»

Andrew Miller, Professor i psykiatri og adferdsevitenskap ved Emory’s School of Medicine og Winship Cancer Institute.

Medforfatter Jessica Cooper, en postdoktor i Treadways laboratorium, ledet utviklingen av beregningsmodellen.

En immunologisk mekanisme som regulerer bruken av energiressurser ved akutt stress var sannsynligvis en adaptiv prosess utviklet av våre forfedre som levde i miljøer med patogener og rovdyr. I våre moderne miljøer er imidlertid mange mennesker mindre fysisk aktive og kan ha lavgradig betennelse på grunn av faktorer som kronisk stress, fedme, metabolsk syndrom, aldring og mange andre faktorer. Under disse forholdene kan den samme mekanismen for å spare energi for immunsystemet bli kontraproduktiv og potensielt skadelig, mener forskerne.

Professor Miller og andre forskere har tidligere vist en sammenheng mellom et aktivert immunsystem, reduserte nivåer av dopamin og motivasjon, og noen diagnoser av depresjon, schizofreni og andre psykiske lidelser.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Det som skjer med verden – skjer også med oss!

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.