Hvordan omega-3 demper inflammasjoner.

Forskning fra NTNU støtter tidligere funn, og har også funnet nye gunstige effekter av omega-3 og hvordan disse lipidene demper skadelige inflammasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er forskere fra norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som har fått publisert studien i publikasjonen Autophagy.

Omega-3 fettsyrer har lenge vært antatt å være gunstig for vår helse. Mange studier har antydet at høyt inntak er forbundet med redusert risiko for ulike lidelser. Kliniske studier har også vist gunstige antiinflammatoriske effekter hos pasienter som tar omega-3-tilskudd.

Til tross for mange publiserte kliniske studier forstår vi fortsatt ikke helt hvordan omega-3-fettsyrer påvirker cellene våre, og om dette varierer fra person til person, mellom friske og syke individer, eller om virkningsmekanismen varierer i forskjellige vev og celler. Det vi er mest sikre på er at omega-3 fettsyrer kan dempe inflammatoriske reaksjoner. Inflammatoriske reaksjoner er svært viktige i bekjempelse av infeksjoner, men de kan være skadelige hvis de aktiveres for sterkt eller i fravær av bakterier og virus, som ved autoimmune sykdommer.

Makrofager, som er immunceller i alle vev og organer, spiller en nøkkelrolle i koordinering av inflammatoriske reaksjoner i kroppen og overvåker alt som skjer i vevet vårt. Makrofagene konverterer informasjonen de får gjennom ulike sensorer eller reseptorer på overflaten til sekresjon av forskjellige hormonlignende signalstoffer som kontrollerer alle deler av inflammatoriske reaksjoner.

Betennelse kan være skadelig

Vi har i økende grad blitt klar over at makrofager kan være mer eller mindre aktive i aktivering av inflammatoriske reaksjoner. Noen inflammatoriske reaksjoner, som ved autoimmune sykdommer, er ofte direkte skadelige.

Makrofagens evne til å stimulere inflammatoriske reaksjoner avhenger av prosesser i makrofagene.

Autofagi er en av prosessene i makrofager som er viktig for om en makrofag er rolig eller hyperaktiv. Autofagi (som betyr «selvspising») er en viktig prosess for nedbryting av dysfunksjonelle eller overflødige proteiner og andre komponenter i cellene våre.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

I de siste årene har vi lært mye om hvor viktig denne prosessen er, sier forskerne. Nobelprisen i fysiologi og medisin 2016 ble gitt til Yoshinori Ohsumi for hans oppdagelse av nøkkelgenene som styrer autofagi.

Autofagi pågår kontinuerlig i alle celler og øker hvis cellene sulter eller blir skadet. Forskerne antydet at omega-3 fettsyrer kunne dempe inflammatoriske reaksjoner ved å øke autofagi i makrofager. I så fall antar de at denne effekten kan undertrykke aktivering av inflammatoriske reaksjoner.

Aktiverer selvrensende prosess

Ved å studere makrofager isolert fra både mus og mennesker, fant forskerne ut at omega-3 fettsyrene aktiverte autofagien og spesielt påvirket noen proteiner som endrer signalene fra miljøet. Videre fant de at omega-3 fettsyrer dempet mange inflammatoriske mekanismer i makrofager, men reduserte spesielt det som kalles type 1 interferonrespons.

Forskerne undersøkte blodprøver fra en klinisk studie hos hjertetransplanterte pasienter der de viste at omega-3-kosttilskudd forbedret deres kliniske tilstand.

Kosttilskudd fordelaktig

Forskningsgruppen håper at denne kunnskapen kan være til nytte for pasienter med ulike former for kreft, autoimmune tilstander, Alzheimers og mer. Men de understreker at mye arbeid gjenstår.

Celle-renovasjonsmekansimen autofagi har blitt grundig forsket på de senere årene. Og er knyttet til lengre levetid og mye annet. Prosessen som kanskje er mest kjent for å bli utløst av kalorirestriksjon eller fasting kan du lese mange forskningsbaserte artikler om her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.