Kan å forbedre tarmmikrobiomet være hemmeligheten til sunnere alderdom?

Ved å stimulere og forbedre tarmmikrobiomet hos eldre mus kan man forbedre tarm-immunsystemet, viser Cambridge forskere.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Tarmsystemet er en av de organene som er mest utsatt for aldring, og aldersavhengige endringer i menneskets tarmmikrobiom har vært knyttet til svekkelse, betennelse og økt risiko for tarmlidelser. Disse aldersavhengige endringene i tarmmikrobiomet skjer parallelt med nedsatt funksjon av tarm-immunsystemet, men til nå har det vært ukjent om de to endringene var knyttet.

«Våre tarmmikrobiomer består av hundrevis av forskjellige typer bakterier, og disse er avgjørende for vår helse, spiller en rolle i stoffskiftet, hjernens funksjon og immunrespons»

Dr. Marisa Stebegg, Cambridge University.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Immunforsvaret og mikrobiotaen.

«Immunsystemet vårt er i kontinuerlig vekselvirkning med bakteriene i mage-tarmkanalen. Som immunologer som studerer hvorfor vårt immunsystem ikke virker så godt når vi blir eldre, var vi interessert i å undersøke om tilstanden til mikrobiomet kan påvirke og styrke tarmens immunrespons. «

Dr. Marisa Stebegg, Cambridge University.

Ved at unge og gamle mus bor sammen (mus liker naturlig å spise avføringen av andre mus!) eller at de mer direkte får overført avføring fra unge til eldre mus forbedret immunsystemet i tarmen hos de gamle musene, og delvis korrigerte aldersrelaterte endringer.

«Til vår overraskelse ble tarmimmunresponsen reduserte hos eldre mus ved at de bodde sammen med yngre mus. Ved å se på antall involverte immunceller, hadde de gamle musene tarm-immunrespons som nesten ikke kunne skilles fra de yngre musenes.»

Dr. Michelle Linterman, avdelingsleder immunologi ved Babraham-instituttet, Cambridge..

Resultatene viser at den dårlige tarmens immunrespons ikke er irreversibel, og at responsen kan styrkes ved å påvirke med passende stimuli, i hovedsak ved å endre tarm-immunsystemet slik at det ligner situasjonen i en ung mus.

Resultatene av studien har relevans for behandling av aldersrelaterte symptomer, som bekrefter en sammenheng mellom effektene av det aldrende immunsystemet og aldersrelaterte forandringer i tarmmikrobiomet. Ved å demonstrere effektiviteten av inngrep som har en positiv innvirkning på sammensetningen av tarmmikrobiomet, tyder denne undersøkelsen på at å påvirke mikrobiotaen med probiotika, kosthold og andre tiltak kan vise seg å være måter å forbedre en sunn aldring.

En stor gjennomgang utført av et team med internasjonale forskere viser mikrobiomets rolle i menneskelig utvikling, evolusjonært, mor/barn og i ernæring og vekst – samt ser på hvordan ubalanser oppstår samt mulige terapier. Du kan lese denne omfattende gjennomgangen her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.