Kjemiske «signaturer» fra bakterier er et tegn på skadet tarm-mikrobiom ved alvorlig sykdom.

Forskere fra University of Cambridge har funnet at kjemikalier produsert av gunstige bakterier viser tilstanden til tarmmikrobiomet – og kan identifisere risiko for alvorlig sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Cambridge forskerne publiserte studien i Critical Care Medicine.

Tarmmikrobiomet består av trillioner gunstige bakterier som bor i oss. De gir viktige bidrag til vår helse, inkludert gjæring og fermentering av maten vi spiser, lager vitaminer og regulerer appetitten vår. Blant annet vged kritisk sykdom får pasientene ofte mye antibiotika, og dette kan utilsiktet skade mange sunne tarmbakterier.

Barn har et mindre utviklet mikrobiom, så det kan være særlig risiko etter sterk antibiotikabehandling. Hvis antibiotika skader de gunstige tarmbakteriene, kan dette føre til tap av viktige funksjoner i mikrobiomet og en økning av potensielt sykdomsfremkallende og antibiotikaresistente bakterier; Og disse kan igjen føre til komplikasjoner, inkludert organsvikt.

Forskere undersøkte i denne studien genetiske profiler av tarmbakterier og målte nivåer av kjemikalier disse bakteriene produserer hos 60 kritisk syke og 55 friske barn. De så på bakteriepopulasjoner ved å sekvensere DNA i avføringsprøver. De foretok deretter kjemisk analyse av urin- og avføringsprøver.

Forskerne fant at i alvorlig syke barn var antall «gode» bakterier redusert sammenlignet med friske barn. I tillegg ble kjemikalier som normalt ble produsert av det gunstige tarm-mikrobiomet, dramatisk redusert. Nivåene på noen av disse kjemikaliene var klart forbundet med hvor syke barna var.

I urinen var tre bakterielle kjemikalier (kalt hippurat, formiat og 4-cresolsulfat) dramatisk utarmet i prøver fra kritisk syke pasienter.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

I avføringen fant forskerne at pasientene manglet en gruppe kjemikalier kalt kortkjeda fettsyrer. Disse kjemikaliene, som vanligvis produseres av gunstige tarmbakterier, har en rekke fordelaktige funksjoner for kroppen. Disse inkluderer å opprettholde en sunn tarm-barriere, regulere appetitten og støtte immunforsvaret.

En rekke studier viser også hvordan den kortkjeda fettsyren Butyrat kan spille en avgjørende rolle ved lekk tarm og en rekke inflammatoriske tilstander og IBS. Les artikkelen om butyrat og autoimmun sykdom her.

Dr. Nazima Pathan, fra Department of Pediatrics ved University of Cambridge og Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, sa:

«Trillioner med sunne bakterier lever i vår tarm, holder den frisk og støtter fordøyelsen og stoffskiftet.»

Dr. Nazima Pathan, fra Department of Pediatrics ved University of Cambridge og Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust

Markør på tilstanden til mikrobiomet.

«Disse kjemikaliene (kortkjeda fettsyrer) produsert av gunstige tarmbakterier er en tydelig markør for et friskt og fungerende mikrobiom. Måling av nivåene kan gi leger en måte å identifisere hvem som trenger behandling for å gjenopprette en sunn mikrobiom, og i hvor lang tid.»

Dr. Nazima Pathan, fra Department of Pediatrics ved University of Cambridge og Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust

Forskerne arbeider med analyse for å kunne overvåke tarm-helse ved å måle disse kjemikaliene som en indikator på tarm-helsa. Det kan hjelpe til med å identifisere pasienter som trenger probiotika for å gjenopprette antall sunne bakterier i tarmen.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.