Lavkarbo kosthold kan redusere diabetes-risiko uavhengig av vekttap.

Forskere rapporterer i studien i tillegg om tilfeller av reversering av metabolsk syndrom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Et lav-karbo diett kan ha fordeler for personer med risiko for å utvikle type 2-diabetes, selv om de ikke mister noen vekt, antyder en ny studie.

Forskere ved Ohio State University ønsket å forstå hva som skjer med overvektige mennesker med metabolsk syndrom, en forløper til diabetes, når de spiser et kosthold som er lavt på karbohydrater, men uten å gå ned i vekt. De oppdaget at mer enn halvparten av studiedeltakere ikke lenger oppfylte kriteriene for metabolsk syndrom umiddelbart etter fire ukers lavkarbokosthold.

Studien ble publisert i Journal of Clinical Investigation Insight.

Den nye studien omfattet 16 menn og kvinner med metabolsk syndrom, en samling av faktorer som også gir høyere risiko for hjertesykdom og hjerneslag. Faktorene som bidrar til metabolsk syndrom inkluderer høyt blodtrykk, høyt blodsukker, overflødig kroppsfett rundt midjen og unormalt lavt «godt» HDL-kolesterol eller høyt triglyseridnivå. Omtrent en tredjedel av amerikanske voksne har tilstanden, ifølge American Heart Association.

Etter å ha spist lavkarbo, fikk over halvparten av deltakerne – fem menn og fire kvinner – deres metabolske syndrom reversert, til tross for at de hadde et kosthold som inneholdt nok kalorier for å holde vekten stabil.

Tidligere arbeid ved Ohio State Lab og andre forsknings-steder har vist at lavkarbo kan være gunstig for mennesker med metabolsk syndrom og diabetes, men ernæringsforskere og andre har diskutert om det er et resultat av kostholdet eller et resultat av vekttapet som vanligvis følger av å redusere karbohydrater, sier Jeff Volek, professor ved Ohio State.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Det er ingen tvil om at mennesker med metabolsk syndrom og type 2-diabetes har det bedre på lavkarbo, men de mister vanligvis mye vekt og en av de rådende tankene er at vekttapet driver forbedringene. Det var tydeligvis ikke tilfelle her, «

Jeff Volek, professor ved Ohio State.

Etter å ha spist lavkarbo, hadde deltakerne en rekke signifikant forbedrede helsemålinger, spesielt lavere triglyserider og forbedrede kolesterolverdier. Til tross for at lavkarbo-kostholdet inneholdt 2,5 ganger mer mettet fett enn karbohydrater, reduserte det mettet fett i blodet og var forbundet med en økning i størrelsen på kolesterolpartikler i blodet, noe som reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom, sa Hyde.

Forskerne rapporterer også økt fettforbrenningseffektivitet etter lavt karbohydratkosthold og en forbedring i blodsukker. De så derimot ikke statistisk signifikante forbedringer i blodtrykk eller insulinresistens.

«Selv en beskjeden begrensning er karbohydrater er nok til å reversere metabolsk syndrom hos noen mennesker, men andre trenger å begrense enda mer,»

Jeff Volek, professor ved Ohio State.

Forskerne mener at dersom deltakerne hadde «fått lov» til å gå ned i vekt, er det sannsynlig at flere ville ha blitt ansett å være fri for tilstanden etter lavkarbokostholdet, sa Volek.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.