Ny studie: gurkemeie stopper kreftcellevekst.

Et forskerteam har utviklet et system hvor curcumin, hovedbestanddelen i krydderet gurkemeie, hemmer benkreft-celler mens det fremmer vekst av sunne benceller.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Vi kunne nylig lese at forskere ved Federal University of Sao Paulo (UNIFESP) og Federal University of Pará (UFPA) i Brasil, identifiserte mulige terapeutiske effekter av curcumin i gurkemeie, resveratrol og andre bioaktive forbindelser som finnes i mat – på magekreft. Les artikkelen her.

Et annet forskerteam ved Washington State University har nå utviklet et system hvor de bruker curcumin, hovedbestanddelen i krydderet gurkemeie, som med suksess hemmer benvevkreft-celler mens det fremmer vekst av sunne benvevsceller.

Arbeidet kan føre til bedre postoperative behandlinger for personer med osteosarkom, en av de vanligste årsakene til kreftdød hos barn. Osteosarkom er kreft i benvev.

Forskerne Susmita Bose, Herman og professor Brita Lindholm og studenten Naboneeta Sarkar, rapporterer om sitt arbeid i tidsskriftet Applied Materials and Interfaces.

Unge pasienter med benvevskreft behandles ofte med høye doser kjemoterapi før og etter operasjonen, hvorav mange har skadelige bivirkninger. Forskerne ønsker å utvikle mildere behandlingsmuligheter.

Gurkemeie har vært brukt i matlaging og som medisin i århundrer i asiatiske land, og dets aktive ingrediens, curcumin, har vist seg å ha antioksidanter, antiinflammatoriske og beinbyggende evner. Det har også vist seg å forhindre ulike former for kreft.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

“Vi vil at folk skal vite om de gunstige effektene av disse naturlige stoffene, naturlige biomolekyler fra disse plantebaserte produktene er billige og et sikrere alternativ til syntetiske stoffer.”

forskerteamet ved Washington State University

Men når det tas oralt, kan forbindelsen ikke absorberes godt nok i kroppen. Det metaboliseres og elimineres for fort.

Forskerne brukte 3D-teknologi for å få curcumin inn i kroppen innkapslet i en vesikkel av fettmolekyler, noe som muliggjør gradvis frigjøring av kjemikaliet.

Forskerne fant at deres system hemmet veksten av osteosarkomceller med 96 prosent etter 11 dager sammenlignet med ubehandlede prøver. Systemet fremmet også en sunn benvevs-cellevekst.

“Denne studien introduserer en ny epoke – hvor moderne 3D-printing er kombinert med sikker og effektiv bruk av alternativ medisin, noe som kan gi et bedre verktøy for benvevs-teknikk.,”

forskerteam ved Washington State University

Forskerne fortsetter det unike forskningsområdet og studerer fordelene ved å integrere andre naturlige forbindelser i biomedisinsk teknologi. Arbeidet ble finansiert av National Institutes of Health.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.