Ny studie knytter tap av habitat og den globale fremveksten av smittsomme sykdommer.

Den nye hypotesen, samvirkningseffekten, knytter avskoging og den globale fremveksten av smittsomme sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Auburn-forskerne ved College of Veterinary Medicine presenterer sin rapport «The Coevolution Effect as a Driver of Spillover» i publikasjonen Trends in Parasitology..

«Vi gir et nytt perspektiv på hvordan tap av habitat kan påvirke fremveksten av smittsomme sykdommer hos mennesker,»

Sarah Zohdy, assisterende professor, College of Veterinary Medicine.

Globalt tror forskere at habitat-tap er forbundet med nye smittsomme sykdommer som sprer seg fra dyreliv til mennesker, som Ebola, West Nile virus, SARS, Marburg-virus og andre. Auburn-teamet utviklet en ny hypotese, samevolusjonseffekten, som er forankret i økologi og evolusjonær biologi, for å forklare de underliggende mekanismer som driver denne sammenhengen.

Ass Professor Tania Schwartz sa at teamet integrerte ideer fra flere aspekter av biologi, inkludert sykdomsøkologi, evolusjonær biologi og landskapsmetikk, for å utvikle den nye hypotesen om hvorfor sykdommer har høyere sannsynlighet for å smittes over fra dyreliv til mennesker ved avskoging av habitater.

«Vi gir en testbar hypotese som vi håper andre forskere vil prøve å teste med deres data, slik vi skal gjøre. Uansett om disse studiene fullt ut støtter denne nye hypotesen, forventer vi at det vil gi et nytt perspektiv som andre forskere på dette feltet kan bruke og bygge videre på, for å til slutt dytte dette feltet fremover for å forstå sykdomsutbrudd og å forhindre det.»

Ass Professor Tania Schwartz, Department of Biological Sciences in the College of Sciences and Mathematics.
Skogsområder, som vist i Mangevo, Madagaskar, fungerer som separate koevolusjonære motorer for å forårsake divergens av patogener. Dette tapet av habitatforbindelse øker sannsynligheten for at nye varianter vil ha potensial til å kunne smitte andre arter, som mennesker. Kreditt: Sarah Zohdy

Sykdoms-økologi er i stor grad basert på en hypotese kjent som fortynningseffekten, som ble utgitt ved århundreskiftet. Det er i hovedsak ideen om at bevaring av biologisk mangfold kan beskytte mennesker mot nye smittsomme sykdommer. Zohdy sier at fortynningseffekten fremhever den kritiske rollen som dyrelivsbeskyttelse kan spille for å beskytte menneskers helse og har forandret forståelsen av zoonotiske smittsomme sykdommer, altså infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

 meld deg på gratis her.

 Men inntil nå har det ikke, selv etter en mengde forskning de siste årtier hvor hypotesen er testet og funnet sammenhenger mellom tap av biologisk mangfold og EID, vært noen forklaring på hvor mikrober som forårsaker disse infeksjonene, hvor de kommer fra og hvordan de kommer til mennesker.

«Gjennom vår hypotese tror vi at når mennesker endrer landskapet gjennom habitattap, fungerer skogsområder som øyer, og dyrelivets verter og sykdomsfremkallende mikrober som lever i dem, gjennomgår rask diversifisering. I et fragmentert landskap vil vi da se en økning av mangfoldet av sykdomsfremkallende mikrober, noe som øker sannsynligheten for at noen av disse mikrobene kan smittes over i menneskelige befolkninger, noe som fører til utbrudd.»

Ass Professor Tania Schwartz, Department of Biological Sciences in the College of Sciences and Mathematics.

Jamie Oaks, assisterende professorer, sa at han håper at forskningen vil påvirke måten disse problemene oppfattes på.

«Vår studie introduserer en evolusjonær mekanisme for å forklare sammenhengen mellom habitatfragmentering og sykdomsutbrudd i menneskelige befolkninger, som vi håper vil påvirke de økologiske perspektivene på dette som en global helseutfordring.»

Ass Professor Tania Schwartz, Department of Biological Sciences in the College of Sciences and Mathematics.

Janaki Alavalapati ved School of Forestry and Wildlife Sciences sier at studiens funn er overbevisende.

«Dr. Zohdy og hennes medforskere gir bemerkelsesverdig ny innsikt om smittsomme sykdommer og drivkraften bak dem. Deres funn kan føre til et betydelig skifte i måten opprinnelsen til disse sykdommene oppfattes.»

Janaki Alavalapati, dean of the School of Forestry and Wildlife Sciences.

Forskerne advarer: Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer.

Denne «epidemien» av tilstander vi ikke hører så mye om kaller forskere nå «miljøsykdommer». Du kan her lese den første artikkelen i serien hvor vi ser på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre.

Du kan lese alle artiklene i serien «den stille epidemien» her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.