Spurt på den riktige måten, vil barn faktisk velge brokkoli fremfor kake.

Forskere ved University of California har funnet ut at måten man presenterer valg på er viktigere enn foreldrenes innstilling til sunn mat.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En studie ledet av University of California, Irvine, og publisert i publikasjonen PLOS One har funnet ut at små barn blir svært usikre når de står overfor «eller» og «bias» spørsmål: De pleier å velge det siste alternativet, selv om det ikke er hva de egentlig vil ha.

Hva er bias (skjevhet)?: brukes i statistisk og epidemiologisk forskning når resultater eller slutninger systematisk avviker fra det egentlig rette. For eksempel primacy bias:

Gitt disse to beskrivelsene, hvilken versjon av Steve foretrekker du: «Steve er smart, flittig, kritisk, impulsiv og sjalu» eller «Steve er sjalu, impulsiv, kritisk, flittig og smart?»

Selv om begge beskrivelsene inneholder de samme adjektivene, følte flertallet av deltakere i en studie mer positivt om den første beskrivelsen, der Steves positive attributter er listet først.

«Voksne er i stand til å skille mellom valg og velger sannsynligvis den første. Dette kalles primacy bias»

Emily Sumner, UCI-forsker.

Men små barn er annerledes:

«Barn, spesielt småbarn under 3, som kanskje ikke kjenner språket så godt, oppfatter en skjevhet når de svarer på spørsmål muntlig, noe som betyr at det siste valget som presenteres, blir oftere valgt. Dette har ikke blitt studert hos barn før, så dette er fascinerende å finne ut.»

Emily Sumner, UCI-forsker.

Forskere spurte 24 småbarn mellom 21 og 27 måneder gamle 20 spørsmål der de måtte velge mellom alternativ 1 og alternativ 2. De stillte deretter de samme spørsmålene igjen, med alternativene i omvendt rekkefølge. Etter å ha gitt hvert svar ble barna gitt et klistremerke som viste deres valg. Hvis de ikke sa hvilket alternativ de ønsket, ble begge klistremerker vist når spørsmålet ble stilt, og de pekte på deres valg.

Når småbarn svarte muntlig, valgte de det siste alternativet 85,2 prosent av tiden. Når de pekte i stedet for å snakke, valgte de det siste alternativet bare 51,6 prosent av tiden. Ifølge Sumner er denne forskjellen knyttet til utviklingen av arbeidsminnet til barn, som er opptatt av umiddelbar bevisst forståelse og språklig behandling, sammen med noe som kalles fonologisk løkke. Den fonologiske løkke står for midlertidig lagring av verbalt og auditorisk materiale.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Når et barn peker, kan de se alternativene og velge deres faktiske preferanser. Når de ikke har noen visuelle referanser og bare hører, kan de holde fast på det sistnevnte alternativet avhengig av fonologisk løkke. Barna forstår hvordan tale høres ut, men ikke nødvendigvis hva ordene betyr. De gjør som papegøyene og gjentar det sistnevnte valget.»

Emily Sumner, UCI-forsker

Forskerne har også gjennomgått Child Language Data Exchange System, en database med transkriberte samtaler mellom foreldre og deres barn, for å avgjøre om det samme gjelder i virkelige interaksjoner. De analyserte 534 «eller» spørsmål og oppdaget at sannsynligheten for å svare det andre alternativet gikk ned da barna ble eldre.

Hvis spurt på den riktige måten, vil småbarn faktisk velge brokkoli over kake, viser forskerne. Men en av de største utfordringene for foreldre og utviklingspsykologer er å finne ut hva barna tenker, noe som er spesielt vanskelig å fastslå tidlig i barndommen.

Ytterligere resultater viste at med de fleste av barna, jo mer stavelser ordene hadde, desto sterkere var skjevheten. .

«Vår studie viser at det er viktig å bytte rekkefølgen på valg når man spør små barn om deres preferanser, fordi de ikke alltid vet hva de sier»

Emily Sumner, UCI-forsker

Kake eller brokkoli?

«Foreldre kan for eksempel bruke en slik spørsmålsstilling når de spør småbarn om de vil ha kake eller brokkoli.»

Emily Sumner, UCI-forsker
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.