Stanford-forskere viser hvordan folks følelser påvirkes av andre.

De undersøkte hvorfor noen mennesker reagerer ulikt på en stressende situasjoner og lærte at menneskers motivasjon spiller en viktig rolle i hvordan de reagerer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Deres studie fant at når en person ønsket å være rolig, ble de relativt uberørt av sinte folk, men hvis de ønsket å føle seg sinte, ble de sterkt påvirket av sinte folk. Forskerne oppdaget også at folk som ønsket å føle seg sinte, fikk sterkere følelsesreaksjoner når de forsto at andre mennesker var like opprørt som de var.

Deres funn, publisert i Journal of Experimental Psychology viser at folk har mer kontroll over hvordan deres følelser blir påvirket enn tidligere antatt, sa forskerne.

«Vi har lenge visst at folk ofte forsøker å regulere sine følelser når de tror at de er unyttige. Dette studiet utvider denne innsikten ved å vise at folk også kan regulere måten de er påvirket av andres følelser.»

James Gross, professor i psykologi ved Stanford.

Motivasjon svært viktig.

 «Graden som folk sa at de var motivert til å føle eller ikke føle visse følelser forutså hvor mye de ville bli påvirket når de ble utsatt for følelser fra andre gruppemedlemmer,»

Amit Goldenberg, Stanford doktorgrad kandidat i psykologi.

Emosjonell innflytelse på sosiale medier

Forskerne så også på sosiale medier hvor de kunne se hvordan følelser spilte ut i sanntid. De fokuserte på uroen som dukket opp på Twitter etter skytingen av Michael Brown i Ferguson, Missouri, i 2014.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Etter å ha analysert nesten 19 millioner Twitter-innlegg, fant forskerne at Twitter-brukere ble mer påvirket av sterkere følelser uttrykt av mennesker i sitt sosiale nettverk sammenlignet med svakere og roligere reaksjoner. De fant også at når Twitter-brukere reagerte på tweets som var like i følelsesmessig intensive som deres tidligere reaksjoner, forsterket brukerne sine følelser for å uttrykke sterkere sinne enn andre i sitt sosiale nettverk.

«Den sosiale dimensjonen av følelser, særlig som følge av sosio-politiske hendelser, blir stadig viktigere ved bruk av sosiale medier og folks konstante eksponering for andres følelser i online plattformer,»

Stanfordforskerne

Forskere har i stor grad antatt at folks følelser blir påvirket automatisk – i en ubevisst, umiddelbar respons på andres følelser, sa Goldenberg. Deres nye forskning utfordrer det perspektivet, sa han.

«Våre følelser er ikke passive eller automatiske. De er litt av et verktøy. Vi har muligheten til å bruke våre følelser for å oppnå bestemte mål. Vi uttrykker visse følelser for å overbevise andre om å bli med i vår kollektive sak. På sosiale medier bruker vi følelser til å signalere til andre i en gruppe for å sikre at folk vet at vi er en del av det. «

Amit Goldenberg, Stanford doktorgrad kandidat i psykologi.

Noen mennesker som prefererer sterkere følelser?

«Det ser ut til at den beste måten å regulere dine følelser på er å starte med valg av miljø. Hvis du ikke vil være sint i dag, er en måte å gjøre det på er å unngå sinte folk. Kanskje noen mennesker har en inngrodd preferanse for sterkere følelser enn andre? «

Amit Goldenberg, Stanford doktorgrad kandidat i psykologi.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.