Stoff i granateple med anti-aldringseffekter.

Forskere viser en metabolitt av biomolekyler som finnes i granatepler og andre frukter, kan bidra til å redusere aldringsprosesser.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Metabolitten Urolitin A, kan bidra til å redusere visse aldringsprosesser, viser kliniske studier. Urolitiner er mikrobielle metabolitter produsert av bakterier etter forbruk av ellagitannin-holdige matvarer som granatepler og valnøtter. EPFL Amazentis og Swiss Institute of Bioinformatics har publisert studien i Nature Metabolism og beskriver resultatene av deres kliniske forsøk.

Det er et faktum at skjelettmuskulatur begynner å miste styrke og masse når en person når 50 år. En nylig klinisk studie fra EPFL og Laboratory of Integrative Systems Physiology (LISP), viste at urolithin A, en forbindelse avledet fra biomolekyler funnet i frukt som granatepler, kan redusere denne prosessen ved å forbedre funkjonen av mitokondrier – cellens kraftverk.

De viser også at inntak av dette ikke utgjør noen risiko for menneskers helse.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Dempe mitokondriell aldring

Det å hevde at sunt kosthold er nøkkelen til et lengre liv, kan virke for enkelt – men det er nå videre støttet av vitenskapelig funn. Granateple, en frukt som er verdsatt av mange sivilisasjoner for sine helsemessige fordeler, inneholder Ellagitanniner. Når de inntas, omdanner bakterier i tarmen disse molekylene til en forbindelse kalt urolithin A (UA) tarmen. Forskerne fant at UA kan dempe den mitokondrielle aldringsprosessen. Utfordringen er at ikke alle produserer UA naturlig, som er avhengig av tarmflora.

Ellagitanniner – Hydrolyserbare garvestoffer. Inneholder esterbindinger som ved hydrolyse gir dilakton av hexahydrodifensyre (ellaginsyre). (Institutt for biovitenskap)

For å komme seg rundt det problemet, og for å sikre at alle deltakerne fikk en lik dose, syntetiserte de stoffet. Forskerne observerte ingen bivirkninger sammenlignet med kontrollgruppen, som fikk placebo. Det ble ikke funnet noen negative helseeffekter, selv etter langvarig inntak. Teamet vurderte deretter effekten av UA ved å se på cellulære og mitokondrielle biomarkører i deltakerens blod og muskelvev. Resultatene var overbevisende: UA stimulerer mitokondriell biogenese – prosessen hvor celler øker mitokondriell masse – på samme måte som vanlig trening.

UA er den eneste kjente forbindelsen som gjenoppretter cellers evne til å resirkulere defekte mitokondrier. Hos de fleste unge mennesker skjer denne prosessen helt naturlig. Men når vi blir eldre, begynner kroppen vår å miste sin kraft til å rydde opp dysfunksjonelle mitokondrier, forårsaker sarkopi (tap av skjelett-muskulaturmasse) og svekkelse av andre vev. Teamets studie fokuserte på å bremse eller til og med reversere denne naturlige effekten av aldring.

Studien bekrefter dessuten at stoffet er trygt å spise for mennesker.

«Disse nye funnene, som bygger på tidligere prekliniske studier, viser tydelig hvordan UA kan være en «game changer» for menneskers helse»

Johan Auwerx, en professor ved LISP, EPFL-laben.

En studie publisert i 2016 viste at levetiden til forsøksormer som fikk UA økte med 45 prosent – fra rundt 20 til 30 dager – sammenlignet med kontrollgruppen. På samme måte viste eldre mus 40 prosent bedre utholdenhet ved løping etter to ukers behandling. Forbindelsen kan dermed potensielt skjule flere hemmeligheter om fordelene for menneskers helse.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.