Studie: Tilsetningsstoffet E171 kan påvirke tarmmikrobiota.

University of Sydney gir nytt kunnskap om at nanopartikler, som er tilstede i mange matvarer, kan ha en betydelig og skadelig innflytelse på menneskers helse.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien undersøkte helseeffekter av mattilsettingen E171 (titandioksid nanopartikler) som ofte brukes i store mengder i matvarer og noen medisiner som et blekemiddel. Funnet i mer enn 900 matvarer som tyggegummi og majones, konsumeres E171 i stor grad hver dag av den generelle befolkningen.

Publisert i Frontiers in Nutrition, konstaterte musestudiet at forbruk av mat som inneholder E171 har innvirkning på tarmmikrobiotaen (definert av trillioner bakterier som bor i tarmkanalen) som kan utløse sykdommer som inflammatoriske tarmsykdommer og kolorektal kreft.

Professor Wojciech Chrzanowski sa de har gjort et betydelig arbeid for å forstå nanopartikkel toksisitet og sikkerhet og deres innvirkning på helse og miljø.

«Formålet med denne undersøkelsen er å stimulere diskusjoner om nye standarder og forskrifter for å sikre sikker bruk av nanopartikler i Australia og globalt,»

Professor Wojciech Chrzanowski, University of Sydney.

Mens nanopartikler har vært vanlig brukt i medisiner, mat, klær og mye annet, er de mulige effektene av nanopartikler, spesielt deres langsiktige virkninger, fortsatt dårlig forstått.

Titandioxydforbruket har økt betydelig i løpet av det siste tiåret, og har allerede vært knyttet til flere medisinske tilstander, og selv om det er godkjent i mat, er det utilstrekkelig med bevis for sikkerheten.

Økende frekvens av demens, autoimmune sykdommer, kreft, eksem, astma og autisme er blant en økende liste over sykdommer som har vært knyttet til økende eksponering for nanopartikler.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Professor Chrzanowski, en nanotoksikologiekspert ved Universitetet i Sydney’s Pharmacy School og Sydney Nano Institute sier;

«Det er godt etablert at kostholdssammensetningen har innvirkning på fysiologi og helse, men matens tilsetningsstoffer er dårlig forstått,»

Professor Wojciech Chrzanowski, University of Sydney.

Og han sier videre;

«Det er en økende mengde bevis på at kontinuerlig eksponering for nanopartikler har en innvirkning på tarm-mikrobiotasammensetningen, og siden tarmmikrobiota er en «gate keeper» for helsen, har eventuelle endringer i funksjonen innflytelse på den totale helsa.»

Professor Wojciech Chrzanowski, University of Sydney.

Inflammatoriske tilstander

«Denne studien presenterer sentrale bevis på at forbruket av mat som inneholder mat-tilsetting E171 (titandioksid) påvirker tarmmikrobiotaen, så vel som betennelse i tarmen, noe som kan føre til sykdommer som inflammatoriske tarmsykdommer og kolorektal kreft».

Professor Wojciech Chrzanowski, University of Sydney.

Professor Laurence Macia fra University of Sydney sa:

«Vår forskning viste at titandioksid interagerer med bakterier i tarmen og forringer noen av deres funksjoner som kan føre til utvikling av sykdommer. Vi sier at forbruket skal være bedre regulert av myndigheter.»

Professor Laurence Macia fra University of Sydney

Professor Laurence Macia fra University of Sydney sier videre at denne studien undersøkte effekter av titandioksid på tarmen hos mus og fant at titandioxyd ikke endret sammensetningen av tarmmikrobiota, men i stedet påvirket bakterieaktiviteten og fremmet deres vekst i form av uønsket biofilm. Biofilmer er bakterier som fester seg sammen og dannelsen av biofilm har blitt rapportert i sykdommer som kolorektal kreft, sier Macia, som er en immunologi-ekspert på effekten av tarm-mikrobiota på helse ved Charles Perkins Center.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.