Studie viser en mikrobes molekylære rolle ved inflammatorisk tarm.

Forskere fra MIT og Harvard har funnet endringer i tarmmikrobiomet knyttet til Crohns sykdom og andre former for inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Endringer i tarmmikrobiomet har lenge vært knyttet til Crohns sykdom og andre former for inflammatorisk tarmsykdom (IBD), men biologien bak disse koblingene har vært uklare. Forskere ved Broad Institute, Massachusetts General Hospital (MGH) og Harvard Medical School (HMS) har nå funnet at en bakterie, Ruminococcus gnavus, som er forbundet med Crohns sykdom, frigjør en bestemt type polysakkarid (eller en kjede av sukkermolekyler ) som utløser en immunrespons.

Denne studien, publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, er en av de første studiene som dykker inn i mekanismene som ligger til grunn for en kjent sammenheng mellom en tarmmikrober og menneskelig sykdom.

«Dette er et tydelig molekyl som representerer den potensielle koblingen mellom tarmmikrober og en inflammatorisk sykdom,»

Matthew Henke, en postdoktor Harvard Medical School.

«Flere og flere studerer korrelasjonene mellom bakteriene i mikrobiotaen og sykdom. Noen funn var veldig sterke, andre var svake – men alle korrelerte.»

Jon Clardy, professor i biologisk kjemi og molekylær farmakologi ved HMS.

Tidligere arbeid har vist at for noen med aktiv Crohns sykdom, så kan mengden Ruminococcus gnavus øke fra mindre enn en prosent av tarmmikrobiotaen til mer enn 50 prosent.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskerne ønsket nå å avgjøre om koblingen mellom Crohns og R. gnavus var mer enn en sammenheng. Var det bare en sammenheng, eller var det molekylære mekanismer hvor bakteriene bidro til sykdom.

Etter å ha dyrket kolonier av R. gnavus i laboratoriet, kategoriserte de alle molekylene produsert av bakteriene for å se om det var noe pro-inflammatorisk. Ett polysakkarid besto hovedsakelig av rhamnose, et sukker som ikke er kjent for det humane immunsystemet. Polysakkaridet antagoniserte immunsystemet ved å aktivere cytokinet TNF-a. De fant at polysakkaridet var sammensatt av to forskjellige sukkerarter: glukose og rhamnose.

Etter å ha oppdaget strukturen, søkte de genom R. gnavus sitt genom og identifiserte genene som var ansvarlige for å lage polysakkaridet. Fremtidige eksperimenter vil studere om disse genene overuttrykkes før en oppblomstring av Crohns.

Forskerne mener altså at polysakkaridet potensielt kan bidra til sykdom.

Skulle denne teorien stemme, kan forskerne være på vei mot å utvikle nye behandlinger for Crohns og lignende inflammatoriske sykdommer som retter seg mot R. gnavus vekst eller evne til å produsere dette inflammatoriske polysakkaridet.

Mikrobiomets virkninger er brede, og disse funnene har implikasjoner for tilstander langt utover Crohns sykdom.

«Det er mye veldig bra arbeid å gjøre på katalogisering hva bakterier, sopp og virus er i oss,»

Matthew Henke, en postdoktor Harvard Medical School.

Helt ny kunnskap:

«Men helseeffekter av små molekyler og proteinprodukter og kjemikalier som de produserer, har ikke blitt fullstendig dokumentert ennå. Vi tenkte i veldig lang tid at mikrober hadde en passiv rolle i vår biologi, men det endrer seg definitivt.»

Matthew Henke, en postdoktor Harvard Medical School.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.