Vennekretsen kan forutsi helsen i større grad en Fitbiten.

Hvordan vennekretsen i sosiale medier i større grad kan forutse helsemessig velvære.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Vi kan nå måle vært eneste steg eller hva eneste treningsøkt med ulike treningssensorer. Men for å få bedre forståelse for den generelle helsa bør vi se mer på vennekretsen og sosiale medier, ifølge en ny studie publisert i Public Library of Science journal, PLOS ONE.

Mens tidligere studier har vist hvordan overbevisninger, meninger og holdninger sprer seg gjennom våre sosiale nettverk, var forskere ved Notre Dame University interessert i hva strukturen av sosiale nettverk sier om helse, lykke og stress.

«Vi var interessert i topologien til det sosiale nettverket – hva sier min stilling i mitt sosiale nettverk om helse og velvære?»

Nitesh V. Chawla, professor i datavitenskap og teknologi ved Notre Dame, direktør for det tverrfaglige senter for nettvitenskap og applikasjoner

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Venner og wearables

«Det vi fant var at den sosiale nettverksstrukturen gir en signifikant forbedring i forutsigbarheten av tilstanden til et individ over bare å bruke dataene fra «wearables», som antall trinn eller hjertefrekvens.»

Nitesh V. Chawla, professor i datavitenskap og teknologi ved Notre Dame, direktør for det tverrfaglige senter for nettvitenskap og applikasjoner

Sosiale nettverksstrukturer ga betydelig forbedring i å forutse ens helse og velvære i forhold til å bare se på helseadferdsdata fra Fitbit alene. For eksempel, når sosialnettverksstruktur kombineres med dataene fra wearables, oppnådde maskinlæringsmodellen en 65 prosent forbedring i å forutsi lykke og 55 prosent forbedring i å forutsi positiv holdning og 38 prosent forbedring i å forutsi suksess.

«Denne studien hevder at uten informasjon om sosiale nettverk, har vi bare en ufullstendig forståelse av individets tilstand av velvære, og for å være fullt predikativ eller å kunne utlede inngrep, er det også viktig å være klar over strukturelle funksjoner i det sosiale nettverk, «.

Nitesh V. Chawla, professor i datavitenskap og teknologi ved Notre Dame, direktør for det tverrfaglige senter for nettvitenskap og applikasjoner

Sosiale medier og helse.

«Når vi hører at helse- og velværeprogrammer drevet av wearables på arbeidsplasser ikke virker, bør vi spørre om det er fordi vi bare tar inn en enkelt dimensjon der vi bare gir de ansatte de bærbare dingsene uten å ta skrittet med å forstå hvilken rolle sosiale nettverk spiller i helse? «

Nitesh V. Chawla, professor i datavitenskap og teknologi ved Notre Dame, direktør for det tverrfaglige senter for nettvitenskap og applikasjoner
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.