fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Glutamat knyttet til en rekke helsetilstander.

Vi ser på gjeldene forskning på sammenhengen mellom den populære smaksforsterkeren og potensielle helsetilstander.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Monosodium-glutamat (MSG) er et av de mest brukte mat-tilsetningene i kommersielle matvarer og har bare økt i forbruk. Den finnes i mange forskjellige bearbeidede matvarer som kan fåes kjøpt i enhver dagligvarebutikk. MSG gir en spesiell aroma som er kjent som umami på japansk. Ved siden av dens smakforbedrende effekter har MSG vært assosiert med forskjellige former for toksisitet. MSG har vært knyttet til fedme, metabolske forstyrrelser, «kina-restaurantssyndrom», nevrotoksiske tilstander, leverskader, tilstander i mage/tarm og skadelige effekter på reproduksjons-organer. Men dette har i mange år vært relativt lite forsket på og man har vært usikre på om MSG faktisk kan påvirke helsa negativt. Men de siste par årene har det blitt publisert mye ny forskning som antyder klare sammenhenger mellom inntak av MSG og en rekke helsetilstander.

MSG virker på glutamatreseptorene og frigjør nevrotransmittere som spiller en viktig rolle i normale fysiologiske og patologiske prosesser. Et pakistansk forskerteam ledet av professor Kamal Niaz ved Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences (CUVAS) har nylig publisert studier hvor administrering av selv den laveste dosen av MSG har toksiske effekter, for både mennesker og dyr.

Dette har nylig blitt bekreftet i en stor gjennomgang av tilgjengelig forskning, også utført av et forskningsteam i pakistan. I Pakistan og Asia er MSG en svært mye brukt smaksforsterker. Forskerne slår fast at:

«tilgjengelig litteratur viste at økt forbruk av mononatriumglutamat kan være forbundet med skadelige helseeffekter.»

Det pakistanske forskerteamet.

De slår også fast at det er store individuelle forskjeller for hvor sensitive man er for glutamat. Og anbefaler at man i fremtiden forsker mer på hva som avgjør de store individuelle forskjellene.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Begrepet «Chinese Restaurant Syndrome» (CRS) ble først brukt for mer enn fire tiår siden. Folk rapporterte om en rekke symptomer, som generell svakhet, tretthet, muskelsmerter, hodepine, hjertebank og økt blodtrykk. Studier viser også skadelige effekter som oksidativt stress og DNA-skade. I tillegg mener flere at MSG også kan trigge astma, men her er kunnskapen fortsatt mangelfull.

Forskerne mener MSG representerer en stille trussel hele samfunnet. De foreslår også at virkningene av MSG motvirkes ved bruk av visse typer vitaminer som A, C, D og E. Quercetin og diltiazem har også blitt foreslått å spille en beskyttende rolle i MSG-indusert toksisitet. Vitamin A og C har vist seg å beskytte nerveceller og hjernebark i dyremodeller. Videre forskes det på funksjonen av curcumin ved kognitiv skade. Curcumin virker som et beskyttende middel mot nevral skade og på grunn av egenskapene som bidrar til å balansere glutamatnivået, har forskere foreslått introduksjon av kombinasjoner av curcumin og MSG i markedet.

De pakistanske forskerne avslutter med at risikoen ved forbruk av MSG er undervurdert. I mellomtiden fortsetter folk å bruke stadig større mengder MSG uvitende om de mulige konsekvensene. De skriver videre at ytterligere studier må gjennomføres for å vurdere sammenhengen mellom MSG og hjerte- og karsykdommer, hodepine og hypertensjon i menneskelige modeller. Mens MSG sannsynligvis har store fordeler for næringsmiddelindustrien, kan bruk av dette tilsetningsstoffet ha negative konsekvenser for folkehelsen. De konkluderer med at hvis enda mer bevis for MSG-toksisitet kommer, ville et totalt forbud mot bruk av MSG som smakforsterker ikke være uklokt å vurdere.

Fra studien Extensive use of monosodium glutamate: A threat to public health?

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.