Hemmeligheten bak mer effektiv læring.

En ny studie kan ha nøkkelen til å lære språk, lære barn farger eller til og med studere komplekse teorier.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den nye studien av forskere ved University of California, Irvine, publisert i Cognitive Science, legger til ytterligere funn som underbygger forståelsen om at voksne, barn og studenter i alle aldre lærer bedre når de ser et objekt før de hører beskrivelsen. Studien bygger på tidligere forskning ved å fokusere på læring i “inkonsekvente” miljøer med forskjellige undervisningsstiler eller distraherende lyder.

“Å forstå hvordan læringsprosessen oppstår, og hvilke faktorer som påvirker den, kan hjelpe instruktører med å forbedre metodologiene for utdanning,”

Forsker Timmy Ma, University of California, Irvine.

Læringsmiljøer kan ofte komplisere læringsprosessen. For eksempel må en student som tar et kurs med både en lærer og en lærerassistent tilpasse seg måtene de forskjellige instruktørene underviser i det samme faget. Selv de forskjellige måtene lærere snakker og oppfører seg på, kan vanskeliggjøre læring.

I studien ga forskerne med vilje forvirrende informasjon for å etterligne denne typen uoverensstemmelser og fikk i oppgave å lære navnene til tre fiktive karakterer – “yosh,” “wug” og “niz” – ved å bruke to typer læringsmetoder.

Den første metoden, “objekt-etikett-læring”, er når en elev først ser et objekt og deretter blir utstyrt med etiketten og navnet. Dette betyr å se en farge før det blir fortalt navnet.

Den andre læringsprosedyren er “Etikett-objekt-læring”, i omvendt rekkefølge der en elev først ser en etikett eller navnet og deretter ser objektet.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Personene i studien ble bedt om å matche bildene av karakterene med deres sammensatte navn. Presentasjonen av informasjon var med vilje misvisende for å se hvordan de håndterte inkonsekvensen, avhengig av hvordan informasjonen ble presentert – enten objekt først eller etikett først.

Resultatene fra studien indikerer at elever som ser objekter først og deretter hører navnet -“objekt-etikett-læring” – behandler inkonsekvent informasjon bedre enn elever som hører navnet først og deretter ser objektet.

Forskere oppdaget at elever som samhandler med objektet før de hørte navnet, forbedrer evnen til å behandle støyende, inkonsekvent informasjon.

“Når du prøver å lære et barn farger, som blått eller rødt, er det ikke mange som tenker på den beste måten å gjøre det på. Folk sier bare at dette er blått og peker på et objekt. Fra denne forskningen kan vi si at rekkefølgen av presentasjonen faktisk betyr noe, og at det å se objektet først skaper en sterkere tilknytning til navnet”

Forsker Timmy Ma, University of California, Irvine.

Forskerteamet brukte også matematisk modellering for å bekrefte observasjonene, samt gi en teoretisk forklaring.

I følge forskerteamet er det å forstå hvordan folk lærer kunne ha brede bruksområder. For eksempel kan fremmedspråklige læringsprogrammer ha fordel av å vise bilder før man introduserer navnet på et objekt. Resultatene kan også brukes på matte, naturfag eller andre fag der studentene trenger å gjøre lignende assosiasjoner.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.