fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan underernæring kan påvirkes av tarmbakterier og mat.

Amerikanske forskere med viktig ny kunnskap om hvordan sammensettingen av tarmbakterier og maten barn spiser – kan være svært viktig for næringsopptaket.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Allerede for flere år fant forskere ved Washington University School of Medicine ut hvordan et ubalansert av tarm-mikrobiom sammen med et dårlig kosthold kan gi underernæring – og at mikrober potensielt kan være underliggende alvorlig underernæring hos barn. Nå har de publisert ny forskning som videre forklarer hvordan mikrobiomet utvikler seg og hvordan maten påvirker dette.

Forskerteamet har studert barn i Bangladesh og funnet at underernærte barn kan få en sunn utvikling ved å utvikle et balansert og sunt mikrobiom. Og de fant at det å gi mat som støtter en gunstig tarmflora – kan være en gunstigere behandling enn den som de underernærte barna får som standard behandling i dag.

Deres arbeid støtter ideen om at sunn vekst og utvikling hos spedbarn og barn er nært knyttet til en sunn utvikling av deres tarmmikrobiota etter fødselen. Resultatene av deres forskning er beskrevet i to omfattende studier publisert i Science: Effects of microbiota-directed foods in gnotobiotic animals and undernourished children og A sparse covarying unit that describes healthy and impaired human gut microbiota development.

«Vi fant at barn som er underernærte, har ufullstendig utviklet tarmmikrobielle populasjoner sammenlignet med friske»

Jeffrey I. Gordon, MD, Distinguished University Professor and director of the Edison Family Center for Genome Sciences & Systems Biology at the School of Medicine.

Videre forteller han hvordan disse funnene har blitt benyttet i ny forskning.

«Deretter forsøkte vi å se om mat kan reparere denne ubalansen og for å avgjøre om slik reparasjon ville gjenopprette sunn utvikling av barna.»

Jeffrey I. Gordon, MD, Distinguished University Professor and director of the Edison Family Center for Genome Sciences & Systems Biology at the School of Medicine.

 Ved måling av 1300 blodproteiner, inkludert de som er tett involvert i beinvekst, hjernens utvikling, immunfunksjon og metabolisme i forskjellige vev, viste de at mat som er gunstig for de gunstige mikrobene hadde gjort et markert skifte mot en sunn tilstand sammenlignet med kontrollgruppen som ikke fikk denne gunstige maten.

Underernæring blant barn er et enormt globalt helseproblem som påvirker 150 millioner barn under 5 år over hele verden, ifølge Verdens helseorganisasjon. Mange studier har vist at underernæring er et resultat av mange faktorer, med pålitelig tilgang til tilstrekkelige mengder rimelig, næringsrik mat er en faktor, men som forskerne understreker – ikke er den eneste faktoren.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forskerne bemerket videre at de for flere år siden fant at konvensjonelle terapeutiske matvarer ikke klarte å reparere denne ubalansen av tarm-mikrober hos de underernærte barna de hadde behandlet.

Ubalanse i tarmen årsak til underernæring.

Forskerne mener funnene viser at manglende evne til å danne et normalt gunstig mikrobielt samfunn kan være en årsak snarere enn en effekt av underernæring.

Denne studien viser at terapeutisk mat utviklet spesielt for å støtte vekst av tarmmikrober knyttet til sunn mikrobiomutvikling, har gunstige effekter utenfor tarmen relatert til mange aspekter av sunn vekst og utvikling. Disse effektene innebærer viktige mediatorer av metabolisme og av bein, hjerne og immunsystemutvikling – organsystemer som har vært svært vanskelig å behandle hos underernærte barn ved å supplere kostholdet deres med tradisjonelle matvarer.

Hva er en gunstig mikrobiota?

De medisinske forskerne hentet lærdom fra econofysikkområdet hvor man analyserer hvordan svingninger i økonomien påvirker funksjoner av komplekse, dynamiske finansmarkeder. Tilnærmingen ga nye, generelt anvendelige måter å karakterisere organisasjonen av humane tarmsamfunn – deres normale utvikling, hvordan de blir forstyrret i sykdomstilstander som underernæring, og hvordan de reagerer på terapeutiske inngrep.

«Målet med menneskelig mikrobiologisk forskning er ikke bare å beskrive komponentdelene i et mikrobielt samfunn, men heller å karakterisere hvordan komponentene samhandler med hverandre for å forme samfunnsfunksjoner»

Jeffrey I. Gordon, MD, Distinguished University Professor and director of the Edison Family Center for Genome Sciences & Systems Biology at the School of Medicine.

Han beskriver en svært kompleks oppgave:

«Kompliserende saker, antall mulige vekselvirkninger mellom komponentene i et tarmsamfunn er bokstavelig talt astronomiske.»

Jeffrey I. Gordon, MD, Distinguished University Professor and director of the Edison Family Center for Genome Sciences & Systems Biology at the School of Medicine.

Forskerne ønsket å utvikle en informativ måte kunne skildre organisasjonsegenskapene til et «sunt» og et «sykt» tarmsamfunn.

Økogruppe, «Ecogroup as a concise description of microbiota form.» fra artikkelen A sparse covarying unit that describes healthy and impaired human gut microbiota development

Forskerne identifiserte et nettverk av 15 bakteriegrupper som konsekvent var i interaksjon med hverandre. De kalte dette nettverket for en «økogruppe». Komponentene i økogruppen ga en nøyaktig måte å beskrive normal utvikling av barn i Bangladesh, samt flere andre lavinntektsland. Den tjente videre som en sensitiv og nøyaktig måte å forstå hvor alvorlig forstyrret det mikrobielle samfunnet er hos barn med moderat og alvorlig underernæring, og i hvilken grad de repareres med ulike behandlinger.

«Det er mulig at noen barn kan ha mikrobielle samfunn så skadet at en matbasert inngrep alene vil ikke være tilstrekkelig. Så vi er interessert i å forstå muligheten for å tilføre de spesifikke fordelaktige organismene (probiotika) – eller til og med de fordelaktige produktene som mikrobene produserer – sammen med maten som er gunstig for mikrobene. Dette kan være en andre forsvarslinje»

Michael J. Barratt, Ph.D., assisterende professor i patologi og immunologi og administrerende direktør for Center for Gut Microbiome og Nutrition Research ved Washington University.

Gordon understreket at deres arbeid med å reparere de forstyrrede mikrobielle samfunnene hos underernærte barn potensielt kan gi mer informerte retningslinjer for kosthold for barn i de første årene, slik at de kan utvikle sunne mikrobiomer.

«Vi må være effektive forvaltere av vår dyrebare mikrobielle ressurs – hvor effektene kan være varige og gi en ny dimensjon til forebyggende medisin – som starter med barns utviklende mikrobiomer.»

Jeffrey I. Gordon, MD, Distinguished University Professor and director of the Edison Family Center for Genome Sciences & Systems Biology at the School of Medicine.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.