Kosthold, mikronæringsstoffer og mikrobiomets sentrale rolle i mentale tilstander.

Ny studie beskriver den viktige rollen kosthold og mikronæringsstoffer har på mikrobiomet – og videre påvirker mentale tilstander som ADHD.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den interessante studien er utført av et team med forskere fra ulike universiteter og forskningsinstitusjoner i New Zealand, og er publisert i Nature publikasjonen Scientific Reports

Vi har også tidligere publisert artikler om studier som har undersøkt om vitamin- og mineraltilskudd kan forbedre ADHD-symptomer, og resultatene er svært oppmuntrende. Denne og flere relevante studier med svært viktige funn. Du kan lese artikkelen her.

Forskerne skriver i studien at det den senere tiden har kommet mye ny kunnskap om at både kosthold og mikrobiomet spiller en sentral rolle i reguleringen mentale tilstander og blant andre ADHD. Men forskerne mener at sammenhengen mellom tilførsel av mikronæringsstoffer og tarm-mikrobiomet fortsatt ikke er godt nok forstått.

Forskerne fra New Zealand utførte en 10-ukers pilotstudie som undersøkte effekten av et bredspektret tilskudd av mikronæringsstoffer på tarmens mikrobiom-innhold. Studien besto av barn mellom syv og 12 år med diagnosen ADHD.

Studien tyder på en mekanistisk interaksjon mellom mengden av bakteriestammen Actinobacteria og ADHD, som kan ha potensielle implikasjoner for å modulere og regulere ADHD-atferd. Og de understreker behovet for mer forskning på den biologiske forbindelsen mellom ADHD, kosthold og mikrobiomet.

De fant ikke noen strukturell endring av mikrobiomet men de observerte store endringer blant enkelte grupper mikrober i behandlingsgruppen, og viste ingen gjennomsnittlig endring i placebogruppen.

Forskerne observerte endringer av bakteriestammene Actinobacteria, Bifidobacterium og Collinsella.

Forskerne skriver at resultatene tyder på at tilskudd av mikronæringsstoffer kan brukes som en sikker terapeutisk metode for å modulere tarmbakterier, noe som kan ha potensielle implikasjoner for å modulere og regulere ADHD-atferd.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Et voksende forskningsområde

Å forstå molekylære interaksjoner mellom ernæring, kosthold, og mental helse og sykdom er en sentral utfordring for medisinsk biologi. En økende mengde studier indikerer at ernæringsmessige komponenter påvirker både fysisk og mental helse, noe som antyder at spesifikke kostholdsendringer kan være en nyttig behandlingsform for noen sykdommer.

Nylig publiserte vi en artikkel fra Lancet Psychiatry Commission for mental helse hvor forskere fra University of Queensland mener at pasienters fysiske helse ofte blir oversett ved behandling av mentale tilstander og mener at man fremover trenger en langt mer helhetlig tilnærming.

Forskerne fra New Zealand skriver at tilskudd med et bredt spekter av mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler, aminosyrer) er et behandlingsalternativ som nå får støtte i den vitenskapelige litteraturen, med påviste fordeler ved å modulere oppmerksomhet / hyperaktivitet (ADHD), mental tilstand, angst, stress , aggresjon og symptomer assosiert med autisme.

Videre skriver de at endringer i mikrobiologiske menneskelige tarmer gjennom tilskudd av mikronæringsstoffer kan ha en biokjemisk effekt via vagus og ryggmargen, som muliggjør toveis kommunikasjon mellom tarmen og hjernen, altså tarm-hjerneaksen. Gjennom denne veien kan metabolitter fungere som modulatorer gjennom nevrale, immunologiske og hormonelle signaler, som har viktige implikasjoner for helse og sykdom. Selv om de eksakte mekanismene ikke er fullstendig forstått, antas kosthold å være en av de mest innflytelsesrike faktorene på mikrobiomet.

Mikrobiomet er observert å spille en viktig rolle i angstlignende oppførsel, vist både i dyreforsøk og hos mennesker med irritabel tarmsyndrom. Det er også en økende mengde forskning som støtter rollen til det menneskelige tarmsmikrobiomet i utviklingen av nevropsykiatriske lidelser, som depresjon, ADHD og autisme. De skriver videre at en økende mengde forskning tyder på at ernæring spiller en viktig rolle i ADHD-adferd, med langtidsstudier som viser at tidlig underernæring er en viktig risikofaktor.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.