fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny forskning stiller spørsmål ved verdens mest populære kunstige søtningsmiddel.

Aspartam er ikke tilstrekkelig bevist å være trygt argumenterer en nylig publisert studie fra forskere fra University of Sussex.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Professor Erik Millstone og Dr. Elisabeth Dawson har beskrevet detaljerte alvorlige feil i tilltatelsen gitt i 2013 av European Food Safety Authority (EFSA) om sikkerheten til aspartam – også kjent som Nutrasweet. Professor Erik Millstone er en verdensledende ekspert på mattrygghet og studien er publisert i Nature publikasjonen BMC.

Den nye studien påpekte at EFSA-panelet undervurderte resultatene fra hver eneste av de 73 studiene som indikerte at aspartam kan være skadelig mens de behandlet 84% av studiene som ikke ga noen bevis for skade som uproblematisk pålitelige.

Siden 1974 har studier og forskere advart om risikoen for hjerneskade, lever- og lungekreft, hjerneskader og nevroendokrine tilstander fra konsum av aspartam/ Nutrasweet, som finnes i tusenvis av produkter rundt om i verden, inkludert brus.

Prof Millstone, en ekspert på matkjemi og mattrygghet fra University of Sussex, ber om suspensjon av autorisasjonen for å selge eller bruke aspartam i EU i påvente av en uavhengig og grundig ny prøving av relevante bevis – inkludert sentrale dokumenter som Prof Millstone sier ble utelatt fra materialet som panelet gjennomgikk.

Han tar også til orde for en radikal revisjon av EUs mattrygghetsprosesser, inkludert en slutt på «bak lukkede dør er diskusjoner.»

Prof Millstone sier;

«Vår analyse av bevisene viser at hvis referanseplanene panelet brukte for å evaluere resultatene av betryggende studier, konsekvent hadde blitt brukt til å evaluere resultatene fra studier som ga bevis for at aspartam kanskje var utrygt, ville de ha vært forpliktet til å konkludere med at det var tilstrekkelig med bevis for at aspartam ikke er akseptabelt trygt.»

Professor Erik Millstone, University of Sussex.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Professor Millstone gir seg ikke med det og anbefaler videre;

«Denne forskningen legger vekt på argumentet om at autorisasjon til å selge eller bruke aspartam bør innstilles i hele EU, inkludert i Storbritannia, i påvente av en grundig omprøving av alle bevisene fra en gjenopptatt EFSA som er i stand til å tilfredsstille kritikere og publikum om at de opererer på en fullstendig gjennomsiktig og ansvarlig måte og anvender en rettferdig og konsekvent tilnærming til evaluering og beslutningstaking. «

Professor Erik Millstone, University of Sussex.
  • Feilene i studien fremhevet av University of Sussex-forskningen, hvor de viser hvordan EFSA bryter med prinsippet om gjennomsiktighet :
  • Vedtok en lav terskel for aksept av negative studier – inkludert studier som tidligere ble kalt «svært utilstrekkelige» og «verdiløse» av eksperter.
  • Brukte uoppnåelig høye hindringer for «positive» studier som indikerte bivirkninger – selv om mange av disse 73 studiene var langt mer pålitelige enn de fleste av studiene som ikke ga noen indikasjon på risiko.
  • Påviste forvirrende avvik inkludert inkonsekvente og ukjente antagelser.

«Det er klart av denne forskningen at EFSA-forskerne ikke klarte å anerkjenne mange mangler i de «betryggende» studiene, men i stedet påpeker de små ufullkommenheter i alle studiene som ga bevis for at aspartam kanskje var utrygt.»

Professor Erik Millstone, University of Sussex.

Mulig kommersiell sammenblanding.

Basert på denne forskningen – kan spørsmålet om kommersielle interesser kan ha påvirket panelets rapport, etter min mening, aldri utelukkes på en tilstrekkelig måte, fordi alle møter fant sted bak lukkede dører. «

Professor Erik Millstone, University of Sussex.

Tim Lang, professor i matpolitikk ved University of London, som ikke var involvert i forskningen, sa:

«Oppgaven er både viktig og tidsriktig. Det globale helserådet er å redusere sukkerinntaket, men likevel opprettholder store deler av matindustrien – spesielt brusindustrien – søtheten ved å erstatte med kunstige søtstoffer. Millstone og Dawson er med på å vise den strategien for hva den er, en fortsatt søtning av verdens kosthold. Den sunne strategien er helt sikkert å takle den kulturelle forsterkningen av søtheten og å oppmuntre til stopp av søt mat og drikke. Så å redusere både sukker og kunstige alternativer. «

Tim Lang, professor i matpolitikk ved University of London.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.