fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie forklarer den terapeutiske effekten til koriander.

I en ny studie avdekket forskere den molekylære mekanismen som gjør at koriander effektivt kan hindre anfall ved epilepsi og andre sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Urter, inkludert koriander, har en lang historie til medisinsk bruk. Til nå har mange av de underliggende mekanismene for hvordan disse urtene fungerte, vært ukjente. I en ny studie ved University of California avdekket forskere den molekylære mekanismen som gjør at koriander effektivt kan hindre visse anfall som er vanlige ved epilepsi og andre sykdommer.

Studien, publisert i FASEB Journal, forklarer den molekylære virkningen av koriander (Coriandrum sativum) som en meget potent KCNQ-kanalaktivator. Denne nye forståelsen kan føre til forbedringer av behandling og utvikling av mer effektive medisiner.

«Vi oppdaget at koriander, som har blitt brukt som en tradisjonell krampestillende medisin, aktiverer en type kaliumkanaler i hjernen som reduserer anfallsaktivitet»

Geoff Abbott, professor i fysiologi og biofysikk ved UCI School of Medicine.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Mulige nye behandlingsmuligheter.

«Spesielt fant vi en komponent av koriander, kalt dodecenal, binder seg til en spesifikk del av kaliumkanalene for å åpne dem, noe som reduserer cellulær eksitabilitet. Denne spesifikke oppdagelsen er viktig ettersom den kan føre til mer effektiv bruk av koriander som et krampestillende middel, eller til modifikasjoner av dodecenal for å utvikle sikrere og mer effektive krampestillende medisiner. «

Geoff Abbott, professor i fysiologi og biofysikk ved UCI School of Medicine.

Forskerne screenet korianderblad-metabolitter, og viser at den langkjeda fett-aldehyden (E) -2-dodecenal – aktiverer flere kaliumkanaler inkludert den dominerende som er ansvarlig for å regulere elektrisk aktivitet i hjerne og hjerte. Denne metabolitten ble også funnet å forsinke visse kjemisk induserte anfall. Resultatene gir et molekylært grunnlag for de terapeutiske virkningene av koriander og indikerer at denne allestedsnærværende kulinariske urten er overraskende innflytelsesrik på klinisk viktige kaliumkanaler.

Dokumentert bruk av botaniske medisiner strekker seg så langt som nedtegnet menneskelig historie. Det er DNA-bevis som dateres 48 000 år tilbake, og som antyder bruk av planter til medisinsk bruk. Arkeologiske bevis, som strekker seg tilbake 800 000 år, antyder en ikke-matbruk av planter av Homo erectus og lignende arter. I dag er det bevis for effekten av botaniske medisiner fra helt anekdotiske til kliniske studier. Koriander er ett eksempel. Koriander har blitt konsumert av mennesker i minst 8000 år. Den ble funnet i graven til Tutankhamon og antas å ha blitt dyrket av de gamle egypterne.

«I tillegg til de krampestillende egenskapene, har koriander også i studier blitt tilknyttet antikreft, antiinflammatoriske, soppdrepende, antibakterielle, hjertebeskyttende, mage/tarm og smertestillende virkninger,»

Geoff Abbott, professor i fysiologi og biofysikk ved UCI School of Medicine.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.