Ny Studie viser sammenheng mellom kronisk smerte og inntak av glutamat.

Amerikanske forskere tester teorien om at endret kosthold kan lindre smerte.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En pilotstudie utført i Meru, i Øst-Kenya, viser en sammenheng mellom kronisk smerte og forbruk av glutamat, en vanlig smakforsterker som finnes i mat over hele verden.

Inntak av glutamat og smaksforsterkeren MSG har vært omstridt i mange år, siden man først beskrev «kinamatsyndromet» på 60-tallet. Men de siste par årene har det blitt publisert ny kunnskap, som du kan lese om i vår artikkel om glutamat her, som antyder at denne svært populære smaksforsterkeren er knyttet til en rekke helsetilstander.

Kronisk smerte er blant de mest omfattende helseproblemene i verden, inkludert i utviklingsland, hvor de fleste undersøkelser tyder på at forekomsten av smerte er lik som USA og andre utviklede nasjoner.

En pilotstudie utført i Meru, i Øst-Kenya, viser en sammenheng mellom kronisk smerte og forbruk av glutamat. Resultatene viste at når deltakerne kuttet mononatriumglutamat fra deres dietter, ble symptomene forbedret. Funnene er publisert i publikasjonen Nutrition.

«Denne foreløpige undersøkelsen i Kenya er i samsvar med det jeg ser på i kronisk smerteforskning her i USA»

Kathleen Holton, professor, American University

Professor Holton mener funnene potensielt kan føre til anbefaling av storskala ending av kosthold.

meld deg på gratis her.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

«Vi vet ikke hvor stor eksponering som fører til denne utsattheten for glutamat, men denne pilotundersøkelsen antyder behovet for en storskala klinisk studie, da kostholdsendring kan være et effektivt lavkost behandlingsalternativ i utviklingsland.»

Kathleen Holton, professor, American University

Forskerne har også fått innsikt om hvordan kjemikaliet fungerer i menneskets hjerne og kropp. I hjernen er glutamat en vanlig nevrotransmitter. Det kan også fungere som et såkalt «excitotoxin» og overstimulere og skade eller drepte nerveceller. Holten og kollegene peker på at studier har funnet ut at økt forbruk av glutamat kan øke symptomer på kronisk smerte, så det er biologiske årsaker til at forskere videre skal undersøke kjemikaliet i forhold til smerte.

De fleste som deltok i Kenya-studien led av nevrologiske symptomer, inkludert hodepine eller migrene, kronisk tretthet, kognitiv dysfunksjon og søvnproblemer.

Den gruppen i studien som fjernet MSG fra kostholdet og konsumerte mer vann, rapporterte signifikante forbedringer i sine symptomer, enn gruppen som fikk medikamentet som er standard for gruppen – acetaminophen.

«Det vil være utrolig hvis vi kan påvirke kronisk smerte bare ved å gjøre små modifikasjoner i kosthold»

University of Michigan Professor Dr. Daniel J. Clauw
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.