Spesifikke tarmbakterier kan potensielt forhindre overvekt og diabetes 2.

Bakterier fra tarmen forhindrer mus fra å bli overvektige, de samme mikrobene kan potensielt kontrollere vekten på samme måte hos mennesker, viser en ny studie.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

De gunstige bakteriene, kalt Clostridia, er en del av mikrobiomet – samlingen av billioner av bakterier og andre mikroorganismer som bor i tarmen.

Forskere ved University of Utah Health har publisert studien i tidsskriftet Science. Studien viser at sunne mus har rikelig med Clostridia – en klasse på 20 til 30 bakterier – men de med et nedsatt immunforsvar mister disse mikrobene fra tarmen når de eldes. Selv når de får et sunt kosthold, blir musene uunngåelig overvektige. Ved å tilføre denne klassen mikrober – så holder de seg slanke.

“Nå som vi har funnet et minimum av bakteriene som er ansvarlige for denne slankeeffekten – har vi potensialet til å virkelig forstå hva disse organismene gjør og om de har terapeutisk verdi”

June Round, Ph.D, University of Utah Health

Resultatene fra denne studien peker allerede i den retningen. Forskerne fant at Clostridia forhindrer vektøkning ved å blokkere tarmens evne til å absorbere fett.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Denne innsikten kan føre til en terapeutisk tilnærming, sier Round. Studien fant at ett eller flere molekyler produsert av Clostridia hindret tarmen fra å absorbere fett. Det neste trinnet er å isolere disse molekylene og ytterligere karakterisere hvordan de jobber for å avgjøre om de kan inspirere til fokuserte behandlinger for overvekt, diabetes type 2 og andre relaterte metabolske forstyrrelser.

“Disse bakteriene har utviklet seg til å leve med oss ​​og komme oss til gode – vi har mye å lære av dem.”

Charisse Petersen, Ph.D. University of Utah Health

Petersen avslørte en ikke tidligere anerkjent kobling mellom immunitet og overvekt.

Petersen og kollegene slo fast at overvekten som ble observert hos immunkompromitterte mus, stammet fra svikt i kroppens forsvarssystem som skal gjenkjenne bakterier på riktig måte. Disse musene produserte færre av antistoffene som vanligvis festes på mikrobiomet som målsøkende missiler. Denne endringen gjorde tarmen mindre gjestfri for Clostridia, noe som førte til mer fettopptak og overdreven vektøkning. Over tid utviklet musene også tegn på diabetes type 2.

Round påpeker at forskning fra andre har vist at personer som er overvektige på samme måte mangler Clostridia, noe som speiler situasjonen i disse musene. Det er også noen indikasjoner på at personer som er overvektige eller har diabetes type 2 kan ha en suboptimal immunrespons. Håpet er at forståelsen av disse sammenhengene vil gi ny innsikt i å forebygge og behandle disse gjennomgripende helsemessige tilstandene.

“Vi har snublet over et relativt uutforsket aspekt av diabetes type 2 og fedme. Dette arbeidet vil åpne for nye forståelse for hvordan immunresponsen regulerer ater i mikrobiomet og metabolske sykdommer. “

June Round, Ph.D, University of Utah Health.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.