fbpx

Forbindelsen mellom lekk tarm, mikrobiomet og leddgikt.

Forskere knytter lekk tarm, mikrobiomet og antibiotikabruk til revmatoid artritt, leddgikt.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En rekke små studier har funnet at mikrobiomet hos personer med revmatoid artritt er mindre mangfoldig og har lavere diversitet. En rekke studier har tidligere forbundet antibiotikabruk med økt risiko for autoimmune tilstander, inkludert diabetes type 1 og autoimmun leversykdom. Og nå antyder en ny studie publisert i BMC Medicine at antibiotika av alle klasser øker risikoen for å utvikle revmatoid artritt, leddgikt (RA)

Jo mer vi lærer om kompleksiteten til mikrobiomet, og hvordan faktorer inkludert antibiotika påvirker disse forskjellige mikrobielle økosystemene, jo mer innsikt har vi om hvordan dette kan endre viktige helseutfall. Utfordringen nå er å forstå mekanismene som knytter mikrober til forskjellige tilstander, inkludert RA, slik at vi kan utvikle nye behandlinger.

Dr. Lindsay Hall, gruppeleder ved Quadram Institute på Norwich Research Park

Eksplosjonsartet økning i forskning på tarmen og helsa.

Bevisstheten om tarmenes betydning for den generelle helsen har eksplodert det siste tiåret. Et nylig eksempel på økningen i kunnskap om sammenhengen mellom tarmsyke og systemisk helse er revmatoid artritt (RA). Dette skriver Institute of Funcitonal Medicine i en samleartikkel med henvisning til en rekke bredt publiserte studier. 

Institute of Functional Medicine (IFM) er den amerikanske organisasjonen som i hovedsak arbeider med å videreutdanne leger og annet autorisert helsepersonale i funksjonell medisin samt å hjelpe sykehus med å utvikle funksjonellmedisinske avdelinger. Flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic og mange andre utvikler nå store avdelinger hvor man arbeider med persontilpasset- og funksjonellmedisin. Les mer om Cleveland Clinic og deres satsning på funksjonellmedisin her. Funksjonelmedisinsk Institutt i Norge er også knyttet til IFM i USA.

Det er kjent at inflammatoriske biomarkører dukker opp årevis før en diagnose av revmatoid artritt er mulig. En teori som dateres tilbake til begynnelsen av 1900-tallet antydet at RA fremkommer fra slimhinnevev og dysbiose (ubalanse i tarmmikrobiomet), og først senere oppstår det problemer i synovialvæsken og ledd. Nyere forskning støtter denne forståelsen.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

For eksempel antyder forskning at IgA-antistoffer, som er nært forbundet med slimhinner, er forhøyet hos prekliniske og nylig diagnostiserte RA-pasienter. Personer med RA har forskjellige tarmmikrobielle populasjoner enn personer med andre inflammatoriske diagnoser – spesielt personer som nylig har fått diagnosen RA har høyere populasjoner av Prevotella copri.

I artikkelen blir det gjennomgått en rekke studier som belyser potensiell involvering av tarmens mikrobiom selv i de tidlige stadiene av RA.

Høyere nivåer av tannkjøttsykdom og dysbiotisk oralt mikrobiota, altså i munnen, er også assosiert med det tidlige stadiet av RA. Tarmbakterier er også funnet i synovialvæsken fra RA i musemodeller, noe som antyder behandling av slimhinneoverflater og mikrobiomet kan redusere eller påvirke utviklingen og forløpet av RA. Dette igjen antyder at RA kan unngås hvis dette blir forstått tidlig nok og tarmens helse gjenopprettes.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.