fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere knytter cøliaki-risiko til mengden inntak av gluten.

En omfattende studie har bekreftet at risikoen for å utvikle cøliaki er knyttet til mengden gluten barn spiser de første fem årene.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den nye studien er en observasjonsstudie og beviser derfor ikke noen årsakssammenheng; men det er samtidig den mest omfattende i sitt slag til dags dato. Resultatene presenteres i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA.

Studien omfattet totalt 6 600 barn med økt risiko for å utvikle cøliaki fulgt fra fødselen til de var fem år, i Sverige, Finland, Tyskland og USA.

«Studien vår viser en klar sammenheng mellom mengden gluten barna spiste og risikoen for å utvikle cøliaki eller pre-cøliaki, som bekrefter våre tidligere funn fra studier på svenske barn,»

Daniel Agardh, førsteamanuensis ved Lund University og overlege ved Skåne universitetssykehus i Malmö.

De tidligere funnene var fra en mindre pilotstudie i 2016 av samme forskningsgruppe. Bare svenske barn deltok i den studien, og oppfølgingstiden var kortere.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

De nye resultatene viser også at risikoen for å utvikle pre-cøliaki eller cøliaki var høyest hos 2-3 åringer, med økt predisponert risiko for å utvikle cøliaki. Økningen i risiko ble merkbar selv med små mengder gluten – et daglig inntak på 2 gram – eller tilsvarende en skive hvitt brød.

«Et daglig inntak av gluten over 2 gram i en alder av 2 år var forbundet med en 75 prosent økning i risikoen for å utvikle cøliaki. Dette er sammenlignet med barn som spiste mindre enn 2 gram gluten»

Carin Andrén Aronsson, Universitetet i Lund.

I fremtidige studier vil forskerne forsøke å undersøke om et helt glutenfritt kosthold kan redusere risikoen for cøliaki hos barn som har risiko for å utvikle sykdommen.

De svenske forskerne understreker at det ikke er de – men myndighetene som må gjøre vurderinger av gjeldene kostholdsråd.

Vi har også tidligere skrevet en rekke forskningsbaserte artikler om knytningen mellom gluten og autoimmune og inflammatoriske tilstander – som du kan lese her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.