fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskning antyder krefthemmende effekt av ketodiett.

Preklinisk forskning fra University of Texas i Dallas antyder kreftdempende effekt av ketodiett.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskerne studerte effekten av et ketogent kosthold på mus som er genetisk utviklet for å utvikle lungekreft lik menneskelig kreft.

Det er velkjent at å holde blodsukkernivået i sjakk kan hjelpe enkeltpersoner med diabetes, men ny forskning ledet av biologer ved University of Texas i Dallas antyder at å begrense blodsukkernivået også kan holde visse kreftformer i sjakk.

I en studie publisert i tidsskriftet Cell Reports, begrenset forskere sirkulerende glukose hos mus med lungekreft. Sirkulerende glukosebegrensning ble oppnådd ved å gi musene et ketogent kosthold, med veldig lite i sukker, og ved å gi dem en diabetesmedisin som forhindrer at glukose i blodet blir reabsorbert av nyrene.

«Både det ketogene kostholdet og den farmakologiske begrensningen av blodsukker hemmet i seg selv den videre veksten av svulster hos mus med lungekreft,»

Dr. Jung-Whan Kim professor i biologi ved UT Dallas.

Videre sier han;

«Selv om disse inngrepene ikke krympet svulstene, ble utvikling begrenset, noe som antyder at denne typen kreft kan være sårbar for glukosebegrensning.»

Dr. Jung-Whan Kim professor i biologi ved UT Dallas.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Mens mange typer kreftceller mistenkes å være sterkt avhengig av glukose – eller sukker – som energi, har Kim og kollegene vist i tidligere laboratoriestudier at en spesifikk type – plateepitelkarsinom – er bemerkelsesverdig mer avhengig av sukker enn andre krefttyper.

«Det viktigste funnet i vår nye studie på mus er at et ketogent kosthold alene har en viss tumorveksthemmende effekt ved plateepitelkreft og da vi kombinerte dette med diabetesmedisinet og cellegift, var det enda mer effektivt.»

Dr. Jung-Whan Kim professor i biologi ved UT Dallas.

Og videre sier han;

«Resultatene våre antyder at denne tilnærmingen er kreftcelle-spesifikk. Vi kan ikke generalisere til alle typer kreft,»

Dr. Jung-Whan Kim professor i biologi ved UT Dallas.

Kim la vekt på at det er behov for mer omfattende og detaljerte kliniske studier, men resultatene indikerer en potensielt ny tilnærming for å styrke kreftbehandlingen.

«Jeg tror dette er en del av et paradigmeskifte… Immunterapi er et godt eksempel på dette, der det menneskelige immunforsvaret aktiveres for å drepe kreftceller.»

Dr. Jung-Whan Kim professor i biologi ved UT Dallas.

Og hav avslutter med;

«Kanskje vi kan manipulere vårt eget biologiske system eller aktivere noe vi allerede har på plass for å mer effektivt bekjempe kreft.»

Dr. Jung-Whan Kim professor i biologi ved UT Dallas.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.