fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Friske blodkar kan være viktig for forebygging av Alzheimers.

Forskere ved The University of Southern California (USC) mener blod-hjerne-barrieren er sentral i forebygging av Alzheimers sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Hvis man er bekymret for Alzheimers sykdom, kan den beste forebyggingen være å opprettholde god hjerte- og karhelse gjennom trening og kosthold og ikke få diabetes og høyt blodtrykk. Det mener USC forskerne.

Det er fordi de mistenker at friske blodkar er nøkkelen til god hjernehelse i alderdommen. Arbeidet deres viser at skadede kapillærer i hjernen – i større grad enn plakk og ansamlinger av unormale proteiner – kan åpne for Alzheimers flere tiår før merkbare hukommelsesproblemer dukker opp.

Dette arbeidet – så vel som de siste funnene fra dusinvis av andre forskere ble publisert på Alzheimers Association International Conference. Alzheimers regnes som en av århundrets største helseutfordringer, og rammer anslagsvis 5,4 millioner amerikanere.

«Det at vi ser at blodkarene lekker, uavhengig av tau og uavhengig av amyloid, når folk har kognitiv svikt på et mildt nivå, antyder at det kan være en helt egen prosess eller en veldig tidlig prosess,»

Berislav Zlokovic, direktør for Zilkha Neurogenetic Institute ved Keck School of Medicine ved USC.

Hvordan forstå blod-hjerne-barrieren kan hjelpe med Alzheimers forebygging.

I friske hjerner sitter cellene som danner veggene i kapillærene tett sammen for å danne en barriere som forhindrer omstreifende celler, patogener, metaller og andre skadelige stoffer fra å nå hjernevevet. Forskere kaller dette blod-hjerne-barrieren. I noen aldrende hjerner løsner sømmene mellom cellene, blodkaret blir permeabelt (gjennomtrengelig) og nevroner begynner å dø. Altså tilstanden som nå kalles «lekk hjerne»

«Vi har også lært at pericytter, en type celle i blod-hjerne-barrieren, ikke bare hjelper til med å drive blodet gjennom hjernen, men også utskiller et stoff som beskytter nevroner,»

Berislav Zlokovic, direktør for Zilkha Neurogenetic Institute ved Keck School of Medicine ved USC.

Zlokovic samarbeider tett med de verdensledende hjerneeksperten Arthur Toga, som leder USC Mary og Mark Stevens Neuroimaging and Informatics Institute ved Keck School of Medicine.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

» Når vi visualiserer blod-hjerne-barrieren hos mennesker, kan vi faktisk se og måle endringer der barrieren bryter sammen. Vi har kunnet korrelere større lekkasje med økt kognitiv tilbakegang.»

Arthur Toga, som leder USC Mary og Mark Stevens Neuroimaging and Informatics Institute ved Keck School of Medicine.

Kjemikalier, forurensning og demens.

Andre forskere ved USC jobber også i skjæringspunktet mellom blodkar og hjernehelse, inkludert Diana Younan, ved Keck School of Medicine. Hun studerer koblingen mellom luftforurensning og demens. Den nøyaktige mekanismen er ikke helt forstått; for eksempel, trenger fine partikler forurensning gjennom blod-hjerne-barrieren og infiltrerer hjernevevet? Kan det være forurensning og kjemikalier som utløser betennelse?

Hun og kollegene studerte personer utsatt for fin partikkelforurensning og fant de ut at høyere nivåer av kognitiv aktivitet så ut til å beskytte mot demens og skadene fra forurensning..

«Her i Los Angeles kan du egentlig ikke unngå luftforurensning. Så hvis folk driver med mentalt stimulerende aktiviteter, kan det redusere risikoen for hukommelsesproblemer senere.»

Diana Younan, Keck School of Medicine.

Daniel Nation, assisterende professor i psykologi ved USC fant i tillegg ut at pasienter med ubehandlet diabetes utviklet tegn på Alzheimers sykdom 1,6 ganger raskere enn personer som ikke hadde diabetes.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.