fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Høy dose vitamin B2 kan være effektivt ved migrene og nevrologiske tilstander.

Flere studier viser at Riboflavin har nevrobeskyttende potensiale, som ved Parkinsons og migrene.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere ved Department of Neurology, Charité, Humboldt University of Berlin, viste allerede i 2004 i en publisert artikkel at høy dose vitamin B2, Riboflavin, kan være en mulig effektiv behandling av migrene. Men nå har et internasjonalt team med forskere publisert en artikkel i Frontiers in Neurology hvor de viser at Riboflavin kan ha en bredere nevrobeskyttende effekt, som ved Parkinsons.

Målet med studien fra 2004 var å undersøke effekten av riboflavin for å forebygge migrene. Pasientene fikk 400 mg riboflavinkapsler per dag. Forskerne skrev at i tråd med tidligere studier viser deres funn at riboflavin er trygt og godt behandlingsalternativ ved migren.

I den nye studien slår forskerne fast at riboflavin har et nevrobeskyttende potensiale.

De skriver i studien at til tross for at det er undervurdert, påvirker riboflavin nevrobeskyttende mekanismer. De mener også at disse mekanismene deles av, men ikke er begrenset til, Parkinsons sykdom og migrene. Det har faktisk blitt funnet at riboflavin lindrer oksidativt stress, mitokondriell dysfunksjon, nevroflammasjon og eksitotoksisitet av glutamat; som alle kan bidra i utvikling av parkinson, migrene og andre nevrologiske tilstander. De slår fast at Riboflavin er potensielt nevrobeskyttende og påvirker et bredt spekter av nevrologiske tilstander eksemplifisert ved parkinson og migrene.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Riboflavin er et vannløselig vitamin og en del av B-kompleks-vitaminene, kjent som vitamin B2. Den er preget av å gi en unik lys gul farge på urinen når den tas i store mengder. Riboflavin spiller en rolle i en lang rekke metabolske mekanismer og prosesser, og tjener som et koenzym for en rekke mekanismer.

Tidligere har vi sett på gjeldene forskning på sammenhengen mellom den populære smaksforsterkeren glutamat og potensielle helsetilstander, og du kan lese artikkelen her.

Mulig mange som har behov for ekstra riboflavin.

Forskerne skriver at 10–15% av verdens befolkning har en arvelig tilstand med begrenset absorpsjon og utnyttelse av riboflavin; som fører til en potensiell biokjemisk riboflavinmangel over hele verden. Og de mener riboflavinmangel i europeiske land varierer mellom 7 og 20% ​.

Når man tar hensyn til den begrensede riboflavin-absorpsjonen og utnyttelsen hos 10–15% av den globale befolkningen, kan dette over tid bidra til utviklingen av flere nevrologiske tilstander.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.