fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan kvikksølv i fisk kan dramatisk påvirke helsa.

EU mener norske anbefalinger av inntak av fisk er alt for høye – vi ser på hvordan kvikksølv kan påvirke helsa.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Som Mattilsynet skriver så er kvikksølv en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til, og det er målt høye og til dels svært høye kvikksømvnivåer en lang rekke steder i Norge, inkludert i Oslofjorden. Årsakene til de høye kvikksølvnivåene, til tross for lavere utslipp, er fortsatt uklare, men utlekking og sirkulasjon av forurensning fra gamle kilder er trolig en viktig forklaring. De skriver at gravide, ammende og små barn under fem år bør unngå flere fisketypene helt.

Miljøstatus oversikt over fisk og blåskjell med kvikksølv over grenseverdiene. Du kan gå inn på linken for å søke og zoome.

Til tross for at mattilsynet advarer – så melder NRK og mange andre riksmedier for en tid tilbake at EUs mattrygghetsorgan mener Norske helsemyndigheter har satt nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss alt for høyt. Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet har tidligere advart mot norske kostholdsråd om fisk.

– Det er vanskelig å forestille seg en positiv helseeffekt som kan veie opp for manglende mannlig fertilitet, i tillegg til alle de andre negative helseeffektene vi ser.

Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet

Dagbladet har skrevet om Norges årelange arbeid for å tillate mer miljøgifter i fiskefôret. I over 20 år har sjømatnæringen og myndighetene frekventert Brussel og EU med budskap om å heve de tillatte mengdene for blant annet kvikksølv, kadmium, arsen og selen i maten fisken får.

Hvordan kvikksølv påvirker helsa.

Et team med amerikanske forskere har publisert en gjennomgang av tilgjengelig forskning på hvordan eksponering for kvikksølv kan påvirke helsa. Eksponering for kvikksølv, i form av metylkvikksølv (MeHg), skjer stort sett gjennom å spise forurenset fisk, sjømat og dyr som har blitt utsatt for kvikksølv ved inntak av forurensede organismer. MeHg-toksisitet er assosiert med nervesystemskader hos voksne og nedsatt nevrologisk utvikling hos spedbarn og barn. I tillegg viser forskerne at kvikksølv har dyptgående cellulære, kardiovaskulære, hematologiske, lunge-, nyre-, immunologiske, nevrologiske, endokrine, reproduktive og embryonale toksikologiske effekter.

De skriver at kvikksølvsensitive individer har større sannsynlighet for allergier, astma og autoimmunlignende symptomer. Kvikksølv kan produsere en immunrespons i sentralnervesystemet, indusere endringer i immuncelleproduksjon og -funksjon, og påvirke immunsystemet. Med nedsatt funksjonsevne er man kronisk utsatt for infeksjoner og kronisk sykdom.

De skriver at menneskelige aktiviteter har nesten tredoblet mengden kvikksølv i atmosfæren, og den atmosfæriske mengden øker med 1,5 prosent per år. Jord forurenset av kvikksølv eller forurenset vann kan komme inn i næringskjeden gjennom planter og dyr. Og et sted i næringskjeden kan kvikksølv bioakkumulere og forårsake uheldige effekter på menneskers helse. Den nøyaktige mekanismen for hvordan kvikksølv kommer inn i næringskjeden er ikke helt forstått, og varierer sannsynligvis mellom ulike økosystemer.

Giftige damper som dannes fra kvikksølvfordamping eller forbrenning av kvikksølvholdige materialer, kan komme inn i luftveiene og passerer lett inn i sirkulasjonen. Den gjennomsnittlige biologiske halveringstiden for innhalert kvikksølv er omtrent 60 dager. Kvikksølvdamp kan bli bioakkumulert i nyrebarken, leveren og spesielt hjernen. Det anslås at halveringstiden for kvikksølv i hjernen kan være så lang som 20 år.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Fisk ser ut til å være den primære kilden til MeHg-forgiftning hos mennesker. Gjennom mekanismer som ennå ikke er kjent, har en rekke fiskearter en tendens til å ha høyere mengder bioakkumulering av MeHg. Mage-tarmkanalen absorberer omtrent nittifem prosent av inntatt MeHg der den deretter kan komme inn i de røde blodlegemene og hjernen ved å binde til glutation og cysteinproteingrupper.

Kvikksølveksponering har vært assosiert med over 250 symptomer som kan komplisere nøyaktig diagnose. Laboratorietesting inkluderer vanligvis blodprøve, urinprøve, håranalyse og vevsbiopsi. Fordi kvikksølv raskt kan elimineres fra blodet, omfordeles og bindes opp i forskjellige vev, er det viktig å merke seg at det ikke er en direkte sammenheng mellom konsentrasjonen av blod-kvikksølv og alvorlighetsgraden av kvikksølvforgiftning. Faktisk antas det at etter kort tid i kroppen blir kvikksølv raskt bundet i hjernen, ryggmargen, perifere motoriske nevroner og mer. Selv om nervesystemet er det primære depotet for eksponering av kvikksølv, har imidlertid den kortvarige og gjenværende systemiske distribusjonen av kvikksølv potensialet til å forårsake symptomer i en rekke forskjellige organsystemer. I tillegg indikerer rapporter at individuell genetisk predisposisjon kan spille en rolle i kvikksølvtoksikologi.

Forskerne beskriver noen av de mulige helsekonsekvensene.

 • Klinghardts aksiom sier at «De fleste, om ikke alle, kroniske sykdommer ikke er forårsaket av en svikt i immunforsvaret, men er en bevisst tilpasning av immunforsvaret til et ellers dødelig tungmetallmiljø.» Det har vært kjent i mange år at kvikksølv svekker immunforsvarets funksjon.
 • Kvikksølv blir absorbert gjennom epitelcellene i tarmen ved inntak. Det kan hemme produksjonen av fordøyelsesensymer som trypsin, chymotrypsin og pepsin sammen med funksjonen til xantinoksydase og dipeptylpeptidase. Det er rapporteres symptomer som magesmerter, fordøyelsesbesvær, inflammatorisk tarmsykdom, magesår og blodig diaré.
 • Inntak av kvikksølv er assosiert med ødeleggelse av tarmflora og oppvekst av sopp. Dette kan øke mengden ufordøyd mat som trenger gjennom epitelet og inn i blodstrømmen og forårsake immunmedierte reaksjoner og redusert motstand mot patogen infeksjon.
 • På cellenivå er eksponering av kvikksølv assosiert med endringer i membranpermeabilitet, endringer i makromolekylær struktur på grunn av dens affinitet for sulfhydryl- og tiolgrupper, og DNA-skade.
 • Kvikksølvansamling i hjertet antas å bidra til kardiomyopati. Faktisk ble kvikksølvnivået i hjertevevet hos individer som døde av idiopatisk utvidet kardiomyopati i gjennomsnitt funnet 22 000 ganger høyere enn hos individer som døde av andre former for hjertesykdom.
 • Kvikksølv kan forårsake nyreskade, og studier tyder på en sammenheng mellom eksponering for kvikksølv og en rekke nyretilstander.
 • Kvikksølvbelastning har også blitt assosiert med eller implisert i en rekke immun- eller autoimmune tilstander, inkludert allergisk sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, leddgikt, autoimmun tyreoiditt, autisme / ADHD hyperaktivitetsforstyrrelse, eksem, epilepsi, psoriasis, multippel sklerose, revmatoid artritt, schizofreni, sklerodermi og systemisk lupus erythematosus.
 • Kvikksølv akkumuleres i nerve-vev i hele kroppen. Den mest ødeleggende effekten av kvikksølv i nervesystemet er forstyrrelse av produksjonen av energi som kan svekke cellulære avgiftningsprosesser som får cellene til å dø eller leve i en tilstand av kronisk underernæring.
 • I sentralnervesystemet kan kvikksølv skade blod-hjerne barrieren, som kan føre til penetrering av hjernen av andre giftige metaller og stoffer. Effektene av kvikksølvforgiftning i sentralnervesystemet inkluderer depresjon, paranoia, ekstrem irritabilitet, hallusinasjoner, en manglende evne til å konsentrere seg, hukommelsestap, skjelvinger i hender, hode, lepper, tunge, kjeve og øyelokk, vekttap, lav kropps- temperatur, døsighet, hodepine, søvnløshet og tretthet. Sammen med nervesystemeffekter har kvikksølv også vist seg å ha forskjellige effekter på andre sansesystemer, inkludert blindhet, retinopati, optisk nevropati, hørselstap, redusert luktesans og unormal berøringsfølelse.
 • Kvikksølv kan forårsake immun-, sensoriske, nevrologiske, motoriske og atferdsmessige tilstander som ligner på de som definerer eller er assosiert med autisme, noe som fører til at noen antyder at mange tilfeller av autisme kan være en form for kvikksølvforgiftning.
 • Lavnivå eksponering av kvikksølv kan påvirke det endokrine systemet hos dyr og mennesker ved å forstyrre hypofysen, skjoldbruskkjertelen, binyrene og bukspyttkjertelen.
 • I tillegg til reproduksjonsproblemer, er kvikksølv også assosiert med spontanaborter, dødfødsel og lav fødselsvekt. Hos nyfødte har eksponering for kvikksølv under graviditet blitt koblet til nevrale defekter, misdannelser, forsinket vekst og mer.

Kvikksølv og sopp

Interessant nok er inntak av kvikksølv ofte forbundet med økte nivåer av gjærsopp, bakterier og muggsopp som antas å fungere på en beskyttende måte for å absorbere kvikksølv fra kroppen. Ubetinget og rask ødeleggelse av Candida albicans og andre patogener med antibiotika hos voksne med en betydelig belastning av giftige metaller, inkludert kvikksølv, kan føre til plutselig frigjøring av store mengder giftige metaller som finnes i soppen og forskerne skriver at dette kan være meget farlig.

Potensielle kilder til organisk kvikksølv inkluderer eksponering for fossilt utslipp av fossilt brensel, forbrenning av medisinsk avfall, dental amalgam og forskjellige kommersielle produkter – Etter Minamata-avtalen er forøvrig all bruk av kvikksølv i kommersielle produkter forbudt. Andre kilder for organisk kvikksølv inkluderer fenyl kvikksølvforbindelser og etyl kvikksølvforbindelser, som var komponenter av latexmaling som ble brukt før 1990-tallet og thimerosal som har blitt brukt som konserveringsmiddel i vaksiner. Blant den farligste kvikksølvforbindelsen er dimetylmerksølv som er giftig nok til å forårsake død hvis bare noen få mikroliter er sølt på huden, eller til og med med latexhansker.

Forskerne konkluderer med at det fremgår av antall organsystemer og cellefunksjoner som er påvirket av kvikksølv at eksponering for ulike former for kvikksølv er skadelig for folkehelsen. Evaluering av de epidemiologiske konsekvensene av kvikksølvtoksisitet gjennom årene har bidratt sterkt til forståelsen av kvikksølvtoksisitet og dens menneskelige innvirkning.

De avslutter med at i lys av alle de historiske hendelsene og de toksikologiske bevisene som presenteres i denne gjennomgangen angående systemiske effekter av kvikksølv på cellulær, kardiovaskulær, hematologiske, lunge-, nyre-, immunologisk, nevrologisk, endokrin, reproduktiv og embryonisk utvikling, bør det arbeides for at det settes i verk tiltak for folkehelse og forebygging for å redusere forekomsten av kvikksølveksponering og øke bevisstheten i befolkningen.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer».

I en serie artikler om den «stille» epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre. Les den første artikkelen her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.