fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Lekk tarm knyttet til en rekke helsetilstander.

Forskerne viser nå at såkalt hyper-permeabel tarm og tilstanden til tarmslimhinnen er knyttet til en lang rekke helsetilstander.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Omtrent 95% av de symbiotiske mikrobene i menneskekroppen er lokalisert i tarmen. I en homeostatisk tilstand fremmer denne svært mangfoldige populasjonen av mikrobiota den generelle helsen. Men når tarmen kommer i en tilstand av dysbiose, altså en ubalanse i mikrobiotaen, kan en rekke sykdommer som spenner fra diabetes type 2 til inflammatorisk tarmsykdom utvikle seg. Dette skriver i Institute of Funcitonal Medicine i en artikkel med henvisning til en rekken bredt publiserte forskningsartikler.

Institute of Functional Medicine (IFM) er den amerikanske organisasjonen som i hovedsak arbeider med å videreutdanne leger og annet autorisert helsepersonale i funksjonell samt å hjelpe sykehus med å utvikle funksjonellmedisinske avdelinger. Flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic og mange andre utvikler nå store avdelinger hvor man arbeider med persontilpasset- og funksjonellmedisin. Les mer om Cleveland Clinic og deres satsning på funksjonellmedisin her.

IFM skriver at mikrobiell dysbiose i tarmen blir assosiert med en rekke hjernetilstander, inkludert Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og flere, noe som antyder en direkte eller indirekte kommunikasjon mellom tarmbakterier og sentralnervesystemet.

Kostholdsendringer, kronisk alkoholforbruk, stress, bruk av antibiotika og andre miljøfaktorer og genetiske faktorer, kan føre til endringer i mikrobiota, som igjen kan indusere tarmbetennelse og øke tarmpermeabiliteten.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Når tarmbetennelsen blir kronisk, endres epitelbarrieren, som ofte blir omtalt som «lekk tarm.»
Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, kollektivt kalt inflammatorisk tarmsykdom (IBD), er immunmedierte tilstander preget av en kronisk betennelse i tarmen. Økt tarmpermeabilitet har vist å spille en sentral rolle ved IBD.

Hva er mekanismene til at tarmpermeabiliteten bidrar til sykdom?

Tarmepitelbarrieren (cellene som sitter tett sammen og som dekker tarmoverflaten sammen med de intercellulære tight junctions som holder cellene sammen) styrer balansen mellom toleranse og immunitet for ikke-selvantigener. Proteinet Zonulin er modulatoren for tight junctions, og når Zonulin endres hos genetisk disponible individer, kan autoimmune tilstander oppstå både lokalt i tarmen og andre områder av kroppen samt andre former for inflammasjoner.

En dysbiotisk mikrobiota (i ubalanse) kan forbedres med visse probiotika (gunstige mikrober) eller ved å øke veksten og metabolismen til gunstige mikrober i tykktarmen med fiberrik mat (prebiotika som mat til de gunstige mikrobene), spesielt rettet mot butyratproduksjonen. Butyrat produseres ved mikrobiell fermentering i tykktarmen og er en cellulær faktor som regulerer flere funksjoner i tarmslinhinnen, inkludert genuttrykk, cellemekanismer, tarmvevsutvikling, immunmodulasjon, reduksjon av oksidativt stress og diarékontroll.

Tarm-permeabilitet spiller en sentral rolle i mange kroniske tilstander, og i funksjonellmedisin tilbyr klinikere praktisk forståelse for å bidra til å bringe tarmen tilbake i balanse. Det er ofte det første stedet å begynne å forbedre den generelle helsen, skriver IFM.

Vi har skrevet en lang rekke artikler basert på bredt publiserte studier om autoimmunitet og mulige underliggende årsaker og mulig behandling, som du kan lese her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.