fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Luftbårne partikler påvirker våre avgiftnings-systemer.

Luftbårne partikler kan i stor grad negativt påvirke avgiftnings-systemene våre og immunforsvaret.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Når verden blir mer og mer industrialisert, øker risikoen for å utvikle luftveissykdommer. Svært små partikler som frigjøres fra industrien og kjøretøyer, er skadelige for helsen vår, men nøyaktig hvordan er fortsatt relativt uklart. Forskere har i sin publiserte artikkel i Toxicological Sciences avdekket en mekanisme som kan sette i gang betennelse som respons på dieseldamp og forverre symptomer på luftveissykdommer.

I en samarbeidsstudie har forskere fra Japan, USA og Tyskland avdekket en mekanisme som kan sette i gang betennelse som et resultat av luftbårne partikler.

Små partikler i luften frigjøres fra en rekke kilder i en urban verden. Mennesker som bor i urbane eller industrielle områder har en høyere risiko for å utvikle tilstander som astma. Mekanismen bak hvordan astma utvikler seg er imidlertid veldig komplisert, forklarer førsteamanuensis Yasuhiro Ishihara ved Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University. Mange forskjellige faktorer kan utløse astma, for eksempel genetikk og allergier, men Ishihara spekulerer i at:

«Hvis vi kjenner til mekanismen, kan vi kanskje forhindre partikkelindusert astma,»

førsteamanuensis Yasuhiro Ishihara ved Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University.

Forskerteamet fra Hiroshima University, University of California og Leibniz Research Institute identifiserte en celle-reseptor som ble aktivert av disse partiklene, kalt AhR. Denne reseptoren fremmer produksjonen av inflammatoriske molekyler for å bli kvitt giftstoffer i kroppen (for eksempel røyk og dieselpartikler). Det finnes på celler i organer som er i kontakt med luft, for eksempel huden, tarmen og lungene. AhRs funksjon er å avgifte kroppen, men overaktivering av denne reseptoren kan ofte forårsake helseproblemer.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

I sin studie stimulerte gruppen immunceller fra mennesker og mus med dieselpartikler som aktiverte AhR. Cellene produserte IL-33, en kjemisk budbringer som fremmer betennelse. For å bekrefte at nivåene av IL-33 var forårsaket av AhR blokkerte de signaler fra AhR i cellene – og ingen IL-33 ble funnet.

Forskerne konkluderte med at AhR-aktivering av luftbårne partikler kan gjøre symptomer på sykdommer som astma mer alvorlige. Dieseldamp får immunceller til å frigjøre kjemikalier som fremmer betennelse.

Ishihara uttaler at selv om dette er et lovende funn og åpner døren for en dypere forståelse av mekanismene til disse sykdommene, er den beste måten å unngå disse faktisk å «rømme». Selv om du ikke bor rett ved en fabrikk eller mange biler, kan luftbårne partikler distribueres med vinden.

«Dette er et presserende spørsmål i vår drastisk utviklede verden.»

førsteamanuensis Yasuhiro Ishihara ved Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.