Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Mikrobiomets rolle i immunrelaterte sykdommer. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Mikrobiomets rolle i immunrelaterte sykdommer.

Forskerne viser hvordan miljøet påvirker mikrobene i kroppen og videre kan være avgjørende for immunforsvaret.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

“Du er ikke det du tror du er. I stedet for formen som stirrer tilbake på deg når du ser i speilet, bør du forestille deg kroppen din som en samling av flere dynamiske økosystemer som består av veldig små og veldig biologisk ulike organismer. ”

Rob DeSalle, Curator, Molecular Systematics 
Principal Investigator, Sackler Institute for Comparative Genomics 
Professor, Richard Gilder Graduate School

Det er Institute of Funcitonal Medicine som har publisert en artikkel med henvisning til en rekke bredt publiserte studier om sammenhengen mellom mikrobene i tarmen og immunsystemet vårt.. 

Institute of Functional Medicine (IFM) er den amerikanske organisasjonen som i hovedsak arbeider med å videreutdanne leger og annet autorisert helsepersonale i funksjonell medisin samt å hjelpe sykehus med å utvikle funksjonellmedisinske avdelinger. Flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic og mange andre utvikler nå store avdelinger hvor man arbeider med persontilpasset- og funksjonellmedisin. Les mer om Cleveland Clinic og deres satsning på funksjonellmedisin her. Funksjonelmedisinsk Institutt i Norge er også knyttet til IFM i USA.

Tarmmikrobiomet og miljøet

Det menneskelige tarmmikrobiomet fungerer som et signal-nav som integrerer miljøpåvirkninger, som kosthold og livsstil, med våre genetiske og metabolske mekanismer. Konsekvensene påvirker på tvers av systemer, inkludert immunforsvaret, som er i stand til å tilpasse seg og svare på en lang rekke utfordringer.

Men hvordan interagerer mikrobiomet med immunforsvaret, og hvordan bidrar disse interaksjonene til å påvirke helsetilstanden eller sykdom i kroppen?

Gjensidig interaksjon mellom mikrobiomet og cellene i tarmslimhinnens immunsystem er godt dokumentert. Vi forstår nå at denne interaksjonen er viktig for modning og modulasjon av immunsystemet i alle utviklingsstadier; studier av bakteriefrie mus viser at mangel på tarmmikrobiota fører til en betydelig immunsvikt. Å opprettholde en homeostatisk balanse mellom mikrobiell aktivitet og immunrespons mot denne aktiviteten, er det som gjør at immunsystemet kan fungere for å forsvare seg mot infeksjoner.

Gunstige mikrober er symbiotiske arter som spiller en nøkkelrolle i immunhomeostase. De gunstige bakteriene produserer metabolitter som kortkjedede fettsyrer (SCFA) og aminosyrederivater som forbedrer tarmbarriereintegriteten, fremmer immunbalanserende T-regulatorisk (Treg) celledannelse og modulerer produksjonen av pro-inflammatoriske mediatorer. Arter som Bacteroides fragilis produserer polysakkarider med betennelsesdempende effekter – spesielt hemming av interleukin 17 (IL-17) og forbedret aktivitet av Treg-celler.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Motsatt aktiverer en ubalanse mellom gunstige og potensielt sykdomsfremkallende patogene arter, kjent som dysbiose, patogene mekanismer. Patogenaktivering av reseptorer (TLR), funnet på tarmimmunceller, skaper proinflammatoriske medfødte og adaptive immunresponser, inkludert Th17-differensiering og rekruttering av nøytrofiler og makrofager til det berørte stedet. Disse effektene kan være både akutte og kroniske, hvis dysbiosen vedvarer. Hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom utløser tarmdysbiose en unormal adaptiv immunrespons som øker de patologiske inflammatoriske prosessene ved sykdommen og skader på mage-tarmkanalen. Tarmens mikrobielle sammensetning er også involvert i å utløse cøliaki hos individer som bærer den disponible HLA-genvarianten..

Kronisk pro-inflammatorisk påvirkning er skadelig for tarmbarrieren. Dette muliggjør ugunstig translokasjon av bakterieproduserte lipopolysakkarider til systemisk sirkulasjon og kan gi TLR-aktivering steder fjernt fra tarmen. Denne kanskje overraskende og relativt nye kunnskapen vår gir en forklaring på forskning som impliserer Porphyromonas gingivalis (finnes i det orale mikrobiomet) og Prevotella copri i utviklingen og progresjonen av revmatoid artritt (RA), som bare ett eksempel.

DNA-spor av disse bakteriene er funnet hos pasienter med RA, og langvarig antibiotikabehandling mot spesifikke bakterieinfeksjoner, så vel som probiotisk terapi, har vist seg å være nyttig ved RA. Tarmmikrobiomet er også implisert som en utløsende faktor ved Graves sykdom, Hashimotos tyreoiditt, multippel sklerose, type 1 diabetes, systemisk lupus erythematosus og psoriasis.

Utover autoimmune tilstander kan aktivering av ekstraintestinale betennelsesmekanismer også forklares ved mikrobiell aktivitet i tarmen. Strømmen av bakterieprodukter til leveren kan være en utløser av TLR og en pådriver for kroniske inflammatoriske levertilstander. Koblinger har også blitt gjort med pankreatitt, kreft i bukspyttkjertelen og diabetes. Mikrobiell DNA-analyse av pasienter med atopisk eksem, en kronisk inflammatorisk hudtilstand, viser endrede immunmodulerende egenskaper sammenlignet med friske.

IFM avslutter i sin artikkel med: med tanke på at miljøfaktorer, inkludert kosthold og livsstil, spiller en viktig rolle i utformingen av tarmmikrobiomet, gir funksjonell medisin den perfekte muligheten til å adressere dysbiose og gunstig påvirke utbruddet og progresjonen av immunrelaterte sykdommer.

Vi har skrevet en lang rekke artikler basert på bredt publiserte studier om autoimmunitet og mulige underliggende årsaker og mulig behandling, som du kan lese her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.