Miljøgifter knyttet til nær dobling i risiko for vanlig øyetilstand.

Studie: Langvarig eksponering for høye nivåer knyttet til størst risiko for makulær degenerasjon (AMD) blant de over 50 år.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien er publisert i publikasjonen Journal of Investigative Medicine.

AMD er en nevrodegenerativ tilstand som påvirker den sentrale delen av netthinnen, kjent som macula. Det er en av de vanligste årsakene til dårlig syn hos eldre mennesker, og skyldes i følge forskerne sannsynligvis et samspill mellom genetiske og miljømessige risikofaktorer.

Langvarig eksponering for kjemikalier i lufta har vært knyttet til en økt risiko for mange tilstander, inkludert luftveissykdommer og hjerte-kar-sykdommer. Men mindre kjent er de potensielle effektene på øyehelsen.

For å utforske dette nærmere analyserte forskerne fra Taiwan nasjonale data om luftkvalitet fra 1998 til 2010 for å se om det kan være en kobling mellom langtidseksponering for forurensende nitrogendioksid (NO) Og karbonmonoksid (CO) og en økt risiko for AMD.

Ettersom tilstanden er mer vanlig blant eldre aldersgrupper, fokuserte forskerne bare på 39 819 mennesker over 50 år, de fleste bodde i enten høyt (30%) eller moderat (32,5%) urbaniserte områder.

Fordi det er sesongvariasjoner i luftforurensningsnivåer, beregnet forskerne en gjennomsnittlig årlig eksponering, som ble kategorisert i fire forskjellige nivåer.

I løpet av overvåkningsperioden utviklet 1442 mennesker AMD.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Etter å ha tatt hensyn til potensielt påvirkende faktorer, som alder, kjønn, inntekt og underliggende sykdommer, hadde de med det høyeste nivået av eksponering for NO nesten to ganger (91%) så høy sannsynlighet å utvikle AMD som de som ble utsatt for det laveste nivået (mindre enn 6563,2 ppb).

Og personer som ble utsatt for det høyeste nivået av CO (mer enn 297,1 ppm) hadde 84% høyere sannsynlighet for å utvikle AMD enn de som ble utsatt for det laveste nivået (mindre enn 195,7 ppm).

Den høyeste frekvensen (5,8%) av nylig diagnostiserte AMD pasienter var blant mennesker som bodde i området med det høyeste nivået av CO-eksponering.

Dette er en observasjonsstudie, og kan ikke bevise årsak.

Dette er den første studien i sitt slag som i følge forskerne;

“demonstrerer en signifikant assosiasjon mellom AMD og høye nivåer av NO og CO”

Department of Medical Research, Tungs Taichung Metroharbor Hospital, Taichung, Taiwan

Nyere forskning har implisert NO ved hjerte- og nevrologiske tilstander, og ettersom netthinnen er en del av sentralnervesystemet, er det en sannsynlig biologisk forklaring på dens sensitivitet for denne miljøgiften.

En annen ny oppsiktsvekkende studie fra University of Chicago antyder en betydelig forbindelse mellom eksponering for miljøgifter og en økning i utbredelsen av nevropsykiatriske lidelser.

Oss og miljøet

I en serie artikler om den «stille» epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorerLes artikkelen “det som skjer med verden – skjer også med oss” her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.