fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Mors mikrober kan være et tegn på barnets fremtidige helse.

Forskerne mener at tidlig ubalanse i sammensetningen mikrobene i tarmen kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser når vi eldes.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Når du ble født fikk du også mange av mors mikroorganismer. Og det kan være en god ting, ifølge Noel Mueller, ved Institutt for epidemiologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

«Du er i utgangspunktet fri for mikrober før du blir født, og den første mikrobielle eksponeringen din skjer ved fødselen. Disse mikrobene lærer immunforsvaret og kroppen din hva som er venn og hva som er fiende og deltar i stoffskifte og generering av næringsstoffer.»

Noel Mueller, Institutt for epidemiologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Disse mikrobene danner et levende tarmsamfunn kjent som tarmens mikrobiom. Mueller mener at tidlig ubalanse i sammensetningen av dette økosystemet kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser når vi eldes.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

I en annen nylig studie publisert i Nutrients, fant Mueller og kollegene at et mindre mangfoldig tarmmikrobiom var assosiert med overvekt og hypertensjon hos voksne. De koblet denne risikoen til dårlig absorpsjon av kortkjedede fettsyrer – gunstige biprodukter fra mikrobiell fordøyelse av fiberen vi spiser. Pasienter med et ugunstig mikrobiom hadde en tendens til å skille ut disse molekylene i avføringen i stedet for å beholde dem.

Mueller undersøker nå hvordan tarmmikrobiomets helseeffekter formes ved fødselen.

«Vi har gjort en rekke observasjonsstudier som ser på vaginalt leverte og keisersnitt-leverte babyer og fant konsistente forskjeller i visse arter av bakterier og deres metabolske funksjon,»

Noel Mueller, Institutt for epidemiologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Teamet til Mueller fant videre at barn født med keisersnitt, og dermed ikke utsatt for mikrober i fødselskanalen, har omtrent 50% større risiko for overvekt hos barn.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.