Ny forskning viser at planten Duckweed kan ha stort helsemessig potensiale.

Duckweed planten Mankai gir i følge studien bedre blodsukkerkontroll samt inneholder en rekke viktige mikronæringstoffer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Duckweed er blomstrende vannplanter som flyter på eller rett under overflaten av stille eller sakte bevegelig ferskvann og våtmark. Og Harvard University er tilsynelatende enig da Mankai smoothies nylig ble introdusert ved Harvard School of Public Health sin kantine nylig.

Hila Zelicha, en kostholdsekspert og doktorgrad og hennes kolleger undersøkte det glykemiske aspektet av Mankai. Forskningen hennes ble nylig publisert i Diabetes Care, det offisielle tidsskriftet til American Diabetes Association.

I denne nye studien sammenlignet forskerne inntak av Mankaismoothie med en yoghurt med like mye karbohydrater, protein, lipider og kalorier. Etter to ukers overvåking med glukosesensorer, viste deltakere som drakk Mankaismoothien en mye bedre respons i en rekke målinger, inkludert lavere maks glukosenivå; fastende glukosenivåer om morgenen; forsinket maksverdi; og raskere eliminering av glukose. Deltakerne følte seg også mer mette.

Forskningsgruppen, ledet av professor Iris Shai, medlem av Daniel Abrahams internasjonale senter for helse og ernæring og School of Public Health, har i flere tidligere studier funnet at Mankai har et enormt helsepotensial som supermat.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Planten Mankai dyrkes i Israel og andre land i et lukket miljø og er svært miljøvennlig – krever en brøkdel av mengden vann for å produsere hvert gram protein sammenlignet med soya, grønnkål eller spinat. Den kan også dyrkes året rundt ved hjelp av hydroponisk dyrking, noe som er en annen fordel.

Duckweed har blitt konsumert i hundrevis av år i Sørøst-Asia, der det er kjent som “vegetabilsk kjøttbolle” på grunn av det høye proteininnholdet – mer enn 45% av tørrstoffet. Den inkluderer den komplette proteinprofilen til egg, som inneholder alle ni essensielle og seks andre aminosyrer. I tillegg er Mankai veldig rik på polyfenoler, hovedsakelig fenolsyrer og flavonoider (inkludert katekiner), kostfibre, mineraler (inkludert jern og sink), vitamin A, vitamin B-kompleks og vitamin B12, som sjelden produseres av planter.

En tidligere studie utført av Alon Kaplan antydet også at Mankai er en unik plantekilde for vitamin B12.

En annen studie av forskerne publisert i Journal of Nutrition tidligere i år av indikerer at et middelhavskosthold med Mankai, hever jern- og folinsyrenivået, til tross for lave mengder rødt kjøtt. Denne studien slo også fast at jern fra Mankai var effektiv til å behandle jernmangel hos anemiske rotter i samme grad som vanlig behandling.

Det er samlingen av alle disse egenskapene som ser ut til å gjøre den lett integrerbare, smakløse og luktfrie planten, til en god kandidat til å bli en ny supermat.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.