Økning av autoimmun sykdom knyttet til tarmpermeabilitet

Den dramatiske økningen av disse alvorlige tilstandene knyttes av forskerne til lekk tarm og mekanismer i tarmsystemet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Siden begynnelsen av 2. verdenskrig i 1939 har autoimmune sykdommer økt dramatisk over hele verden, som omfatter mer enn 80 tilstander. Samlet sett er autoimmune tilstander blant de mest utbredte sykdommene i USA. Statistikk viser at anslagsvis 78% av personer med autoimmune tilstander er kvinner og at disse sykdommene er blant de ti største dødsårsakene for jenter og kvinner i alle aldersgrupper. Dette skriver i Institute of Funcitonal Medicine i en artikkel med henvisning til en rekke bredt publiserte studier. 

Institute of Functional Medicine (IFM) er den amerikanske organisasjonen som i hovedsak arbeider med å videreutdanne leger og annet autorisert helsepersonale i funksjonell medisin samt å hjelpe sykehus med å utvikle funksjonellmedisinske avdelinger. Flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic og mange andre utvikler nå store avdelinger hvor man arbeider med persontilpasset- og funksjonellmedisin. Les mer om Cleveland Clinic og deres satsning på funksjonellmedisin her. Funksjonelmedisinsk Institutt i Norge er også knyttet til IFM i USA.

Risikofaktorer

Det er bredt akseptert at en fellesnevner ved autoimmun sykdom er en genetisk predisposisjon for at immunsystemet feiltolker et godartet miljøantigen som en trussel (Antigen er et stoff eller molekyl som har evne til å stimulere og aktivere kroppens immunsystem, feks mat, bakterier og virus m.m. Antigener finnes overalt både i naturen og på kroppen. Kroppen skiller mellom de mikroorganismene som er velkjente og som vi er født med, og de som er fremmede for immunforsvaret vårt).

Det er også velkjent at samspillet mellom gener og miljøet er grunnleggende for immunresponsen, men i økende grad viser forskning et nytt paradigme der genetisk predisposisjon kombinert med økt tarmpermeabilitet, altså lekk tarm, kan åpne for en spesifikk miljøutløsende trigger. Triggeren forårsaker da en nedbrytning av immunologisk toleranse og igangsetting av en autoimmun spiral.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Tarmepitelet er den største slimhinneoverflaten i kroppen, og den gir et omfattende grensesnitt mot det ytre miljøet. En frisk tarmslimhinne med intakte, tette forbindelser (Tight Junction) fungerer som den viktigste barrieren i tarmen. Når tarmbarrierens integritet er kompromittert – som sees under prematuritet eller eksponering for stråling, cellegift og / eller giftstoffer – kan det utvikles en immunrespons mot miljømessige antigener som har krysset tarmslimhinnen, noe som fører til autoimmune sykdommer.

Dette komplekse samspillet mellom genetikk, miljøfaktorer og tarmpermeabilitet resulterer i forskjellige autoimmune sykdommer som har en tendens til å uttrykkes ulikt ut avhengig av antigenene som er involvert, og kan derfor sees på som separate. Et bredere perspektiv krever imidlertid innovative terapeutiske strategier som tar sikte på å reetablere tarmbarrierefunksjonen og videre undersøke de spesifikke miljøfaktorene som mange av disse tilstandene deler.

Mekanismer og triggere

Forskerne leter nå etter forklaringer for den betydelige økningen i autoimmune sykdommer som diabetes type 1, Crohns sykdom og multippel sklerose, men det tyder på en kobling mellom miljøet og autoimmune problemer. I løpet av de siste 50 årene har for eksempel maten gjennomgått en betydelig transformasjon ; nye kornstammer er utviklet – spesielt i hvete, ris, soya og mais. For eksempel er inntak av gluten er korrelert med en høyere risiko for autoimmun sykdom og cøliaki (CD).

Cøliaki er en unik modell for autoimmunitet med en genetisk kobling med HLA-gener og den utløsende miljøfaktoren (gliadin / gluten) er kjent. Det er samspillet mellom gener (både HLA og ikke-HLA assosierte), miljøet (dvs. , gluten), og økt tarmpermeabilitet som fører til tarmskader som er typiske for sykdommen. Gluten øker tarmpermeabiliteten, som deretter gjør at mer gluten kan tas opp i blodomløpet; hos disponible mennesker, presenterer HLA for gluten og får immunforsvaret til å angripe tarmen. I tillegg til gluten, bidrar mange komponenter som ofte brukes av matindustrien til å bryte ned tight junctions, inkludert glukose, salt, emulgatorer, mikrobiell transglutaminase og nanopartikler.

Zonulin er normalt til stede i tarmen for å øke passasjen av væsker, makromolekyler og leukocytter, men dette proteinet ser ut til å være overuttrykt hos pasienter med autoimmune tilstander, noe som resulterer i økt tarmpermeabilitet.

Studier viser at gluten kan modulere zonulinsekresjon. Når gluten er fjernet fra dietten, reduseres serumzonulinnivået, tarmen gjenoppretter tarmbarrierefunksjonen og autoantistoffene normaliseres. Den autoimmune prosessen slås av, og helbreder tarmskadene fullstendig.

I tillegg til cøliaki, er mange andre autoimmune sykdommer, inkludert diabetes type 1, multippel sklerose og revmatoid artritt, preget av økt tarmpermeabilitet. Denne lekk tarm situasjonen gjør det mulig for antigener å passere fra tarmfloraen og gjennom tarmslimhinnen, og utfordrer immunforsvaret til produsere en immunrespons som kan angripe ethvert organ eller vev hos genetisk disponerte individer.

Formidlende faktorer og forebygging

Den sensitive balansen mellom kroppen og tarmmikrobiotaen kan bli forstyrret av en lang rekke faktorer, inkludert bruk av antibiotika og invasjonen av virulente mikrober. I noen tilfeller, sammen med genetiske faktorer, resulterer tarmbakteriell dysbiose (ubalanse i mikrobiotaen) i ukontrollerte immunresponser mot tarmens mikrober og kan føre til kronisk betennelse i tarmkanalen kjent som inflammatorisk tarmsykdom.

Studier har vist at antibiotikabruk reduserer bakterier av slekten Bacteroides og Bifidobacterium og fører til vekst av Campylobacter, Streptococcus, Leuconostoc og sopp som Candida albicans i tarmen. En fersk undersøkelse viste at 75% av pasienter med begynnende revmatoid artritt hadde Prevotella copri i tarmmikrobiotaen deres. Videre hadde 37,5% av psoriasis -pasienter også Prevotella copri i tarmen sammenlignet med 21,4% av de friske.

En av de mest overraskende observasjonene det siste tiåret er at immunresponser på steder og i organer fjernt fra tarmen også kan reguleres av tarmmikrobiota og mikrober.

IFM skriver at nye terapeutiske strategier for autoimmune sykdommer bør være rettet mot å gjenopprette tarmbarrierefunksjonen gjennom ernæring og kosthold. Studier har vist at tarmmikrobiomet kan endres kort tid etter endringer i kostholdet. Bakteriefrie mus som gikk fra et fettfattig, polysakkaridrikt kosthold til et fettfattig, sukkerrikt vestlig kosthold viste endringer i mikrobiota etter en dag. Merk også: det var en betydelig økning i fettstoffer hos mus som fikk mat fra det vestlige kostholdet, sammenlignet med dem som fikk mat av polysakkarid-dietten med lite fett.

Probiotika og andre behandlinger som manipulerer mikrobiomet, kan være metoder for å forhindre eller lindre effekten av autoimmun sykdom. Studier har også vist at et vegansk kosthold har en tendens til å være assosiert med lavere risiko for hypotyreose sykdom.

Ny innsikt i mekanismene bak autoimmun sykdom og de terapeutiske strategiene som brukes for å behandle dem dukker nå stadig opp i det vitenskapelige miljøet. IFM skriver at funksjonell medisin anerkjenner triaden med genetikk, miljøfaktorer og tarmpermeabilitet og er helt i front av forskningen innen autoimmun sykdommer, og på mange måter er funksjonell medisinske modeller spesielt designet for å adressere disse faktorene. Med sitt fokus på å forstå hvert enkelt menneskes unike genetikk og miljø – og interaksjonene mellom dem – så vel som dens mangeårige forståelse av viktigheten av mikrobiomet og tarmpermeabiliteten, er funksjonell medisin perfekt posisjonert for å hjelpe pasienter med å forhindre og reversere autoimmune sykdommer.

Vi har skrevet en lang rekke artikler basert på bredt publiserte studier om autoimmunitet og mulige underliggende årsaker og mulig behandling, som du kan lese her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.