fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie avslører den emosjonelle reisen ved digital detox.

Ny forskning viser den emosjonelle reisen når man kobler seg fra teknologi og sosiale medier i ferien.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien, fra forskere ved University of East Anglia (UEA), University of Greenwich og Auckland University of Technology (AUT), undersøkte hvordan digitalfri ferie påvirket ferieopplevelsen. Dette innebar å miste tilgangen til teknologier som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, internett, sosiale medier og navigasjonsverktøy.

Forskerne, som også selv deltok i studien, undersøkte deltakernes følelser før de koblet av, under av-koblingen, og etter at de koblet til igjen.

Publisert i Journal of Travel Research, viser funnene at det var innledende angst, frustrasjon og abstinenssymptomer hos mange av de ferierende, men senere økte nivåer av aksept, glede og til og med følelser av frihet.

Funnene kommer når det er en økt etterspørsel etter såkalte «digital detox» -ferier. Dr. Wenjie Cai, fra University of Greenwich Business School, sa:

«I denne tilkoblede verden er folk vant til konstant tilgang til informasjon og forskjellige tjenester levert av forskjellige applikasjoner. Imidlertid blir mange stadig mer lei av stadig tilknytning gjennom teknologier, og det er en økende trend for digitalfri turisme, så det er nyttig å se den emosjonelle reisen disse reisende opplever.»

Dr. Wenjie Cai, fra University of Greenwich Business School.

Videre sa hun;

«Våre deltakere rapporterte at de ikke bare engasjerte seg mer med andre reisende og lokalbefolkningen under deres frakoblede reiser, men at de også tilbrakte mer tid med reisefølget.»

Dr. Wenjie Cai, fra University of Greenwich Business School

I tillegg til å se på følelser forsøkte de å forstå det man mister eller får som gevinst av de teknologiske mulighetene ved digitalfri turisme. For eksempel gir Google Maps navigasjon, og når de ble tatt bort, mistet deltakerne muligheten til å navigere, noe som forårsaket angst for noen.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

«Vi fant ut at mange deltakere omfavnet og likte den frakoblede opplevelsen både med en gang eller ganske raskt, mens det for andre tok litt lengre tid å godta den frakoblede tilværelsen.

«Mange påpekte også at de var mye mer oppmerksomme og fokuserte på omgivelsene sine mens de var frakoblet, i stedet for å bli distrahert av innkommende meldingereller varsler fra mobilappene sine.»

Dr. Wenjie Cai, fra University of Greenwich Business School.

Ved å snakke med andre reisende, spesielt lokalbefolkningen, rapporterte mange at de fikk gode råd og lærte mer om severdigheter, steder og strender som ikke var på noen turistnettsteder eller guidebøker, men som faktisk ble et høydepunkt.

Når de koblet til igjen, sa mange deltakere at de var opprørte og overveldet så snart de så alle innkommende meldinger og varsler de fikk i løpet av de dagene de var koblet fra. Mange av deltakerne var positive til andre digitalfrie opplevelser i fremtiden.

Ulike faktorer påvirket hvordan reisende oppfattet den digitalfrie opplevelsen. Deltakerne rapporterte negative opplevelser i bydestinasjoner på grunn av behovet for navigasjon, øyeblikkelig tilgang til informasjon og digital muntlig anbefaling. De på landsbygda eller ute i naturen hadde derimot en tendens til å ha abstinenssymptomer relatert til at de ikke kunne rapportere deres sikkerhet eller rent tidsfordriv.

Forøvrig hadde deltakere som reiste som et par, eller i gruppe, en tendens til å være mer trygge på å koble av enn solo-reisende.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.