fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Alkoholproduserende tarmbakterier kan forårsake leverskader selv hos personer som ikke drikker.

Studie viser hvordan alkoholproduserende Klebsiella pneumoniae forekommer hos en stor prosentandel av individer leverskader.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Ikke-alkoholisk fettleversykdom er oppbygging av fett i leveren på grunn av andre faktorer enn alkohol. Det påvirker omtrent en fjerdedel av den voksne befolkningen globalt, men årsaken er fortsatt ukjent. Nå har forskere koblet tilstanden til tarmbakterier som produserer en stor mengde alkohol i kroppen, og finner disse bakteriene hos over 60% av ikke-alkoholholdige fettleverpasienter. Resultatene, som publiserte nylig ble publisert i tidsskriftet Cell Metabolism, kan bidra til å utvikle en screeningsmetode for tidlig diagnose og behandling av alkoholfri fettlever.

«Vi ble overrasket over at bakterier kan produsere så mye alkohol,»

Jing Yuan ved Capital Institute of Pediatrics.

Videre sier hun;

«Når kroppen er overbelastet og ikke kan bryte ned alkoholen som produseres av disse bakteriene, kan du utvikle fettleversykdom selv om du ikke drikker.»

Jing Yuan ved Capital Institute of Pediatrics.

Yuan og teamet hennes oppdaget koblingen mellom tarmbakterier og fettelvertilstanden da de møtte en pasient med alvorlig leverskade og en sjelden tilstand kalt auto-brewery syndrom (ABS). Pasienter med ABS blir beruset etter å ha spist alkoholfritt og med høyt nivå sukker. Tilstanden har vært assosiert med soppinfeksjon (som trives godt med sukker), som kan produsere alkohol i tarmen og føre til rus.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

«Vi trodde først det var på grunn av soppen, men testresultatet for denne pasienten var negativt. Anti-soppmedisin fungerte heller ikke, så vi mistenkte at hans sykdom kan være forårsaket av noe annet.»

Jing Yuan ved Capital Institute of Pediatrics.

Ved å analysere pasientens avføring, fant teamet at han hadde flere stammer av bakteriene Klebsiella pneumoniae i tarmen som produserte høye nivåer av alkohol. Klebsiella pneumoniae er en relativt vanlig type tarmbakterier. Likevel kan stammene som er isolert fra pasientens tarm generere omtrent fire til seks ganger mer alkohol enn stammer som finnes hos friske mennesker.

Forskerne fant at omtrent 60% av lever-pasientene i undersøkelsen hadde høye og middels alkoholproduserende Klebsiella pneumoniae i tarmen, mens bare 6% av friske kontroller bærer disse stammene.

For å undersøke om Klebsiella pneumoniae ville forårsake fettlever, matet forskere bakteriefrie mus med høy-alkoholproduserende Klebsiella pneumoniae isolert fra ABS-pasienten i 3 måneder. Disse musene begynte å utvikle fettlever etter den første måneden. Etter 2 måneder viste leverne deres tegn på arrdannelse, noe som betyr at det var blitt gjort langvarig leverskade. Utviklingen av leversykdom hos disse musene var sammenlignbar med musene som ble matet med alkohol. Da teamet ga musene et antibiotikum som drepte Klebsiella pneumoniae, ble tilstanden deres endret.

«Ikke-alkoholisk fettleversykdom er en heterogen sykdom og kan ha mange årsaker. Studien vår viser at Klebsiella pneumoniae er sannsynligvis en av dem. Disse bakteriene skader leveren din akkurat som alkohol, bortsett fra at du ikke har et valg.»

Jing Yuan ved Capital Institute of Pediatrics.

Forskerne sier det er ukjent hvorfor noen mennesker har høye alkoholproduserende Klebsiella pneumoniae belastning i tarmen mens andre ikke gjør det.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer». Les den omfattende artikkelen her.

«Det er sannsynlig at disse spesielle bakteriene kommer inn i folks kropp via noen bærere fra miljøet, som mat. Men jeg tror ikke transportørene er utbredt. Noen mennesker kan også ha et tarmsystem som er mer egnet for vekst og kolonisering av disse bakteriene enn andre på grunn av deres genetikk. Vi forstår ikke hvilke faktorer som vil gjøre noen mer mottakelige for denne spesielle Klebsiella arten, og det er det vi vil finne ut av nå.»

Forsker Di Liu ved det kinesiske vitenskapsakademiet

Videre gir forskerne håp om nye mulige intervensjoner;

Dette funnet kan også bidra til å diagnostisere og behandle bakterierelatert Ikke-alkoholisk fettleversykdom. Fordi Klebsiella pneumoniae produserer alkohol fra sukker, vil pasienter som har disse bakteriene ha en påvisbar mengde alkohol i blodet etter å ha drukket en enkel glukoseoppløsning. I de tidlige stadiene er fettleversykdom reversibel. Hvis vi kan identifisere årsaken før, kan vi behandle og til og med forhindre leverskader.»

Jing Yuan ved Capital Institute of Pediatrics.

Forskerne avslutter med en interessant betraktning;

«Å ha disse bakteriene i tarmen din betyr at kroppen din blir utsatt for alkohol konstant, så betyr det å være bærer at du vil ha høyere alkoholtoleranse? Jeg er virkelig nysgjerrig!»

Forsker Di Liu ved det kinesiske vitenskapsakademiet

Klebsiella og autoimmune tilstander

Vi har i en tidligere forskningsbasert artikkel beskrevet hvordan bakterien Klebsiella kan gi leddbetennelse, inflammatorisk tarm og autoimmun sykdom.

Klebsiella pneumoniae er vanligvis normalt å finne i munnen til friske individer, men den kan kolonisere seg i tarmen og aktivere TH1-celler når antibiotika eller andre faktorer forstyrrer tarmmikrobiell balanse. Altså det man kan kalle en dysbiose – en ubalanse i tarmfloraen. 

Professor Hattori og professor Kenya Honda fra Keio University School of Medicine fant i studien publisert i Science at når bakterien Klebsiella pneumoniae koloniserer i en tarm som er i mikrobiell ubalanse (dysbiose) – tilkalles immunceller som TH1 som igjen gjør  immunresponsen overaktiv og resulterer i tarmbetennelse som fører til utbruddet av IBD og inflammatorisk tarm. Deres funn tyder også på en dyp tilknytning mellom det orale mikrobiomet og tarmens økosystem.

Forskerene Taha Rashid og Alan Ebringer ved Analytical Sciences Group, Kings College London har vist at Klebsiella mikroorganismer er de mest sannsynlige utløsende faktorer for flere inflammatoriske tilstander. Funnene viser immunologiske, mikrobiologiske og molekylære forbindelser mellom Klebsiella og selv-antigener (altså kroppens egne celler).

Klebsiella mikrober har en rekke forskjellige antigener som viser molekylær likhet og immunologisk kryss-reaktivitet med HLA-B27 eller andre selv-antigener, og disse har blitt demonstrert i flere uavhengige studier. Enkelt forklart kan man da si at molekylene på til Klebsiella er veldig like en del av kroppens egne celler og eget vev. Så immunforsvaret angriper ikke bare Klebsiella – men også noen av kroppens egne celler og eget vev, altså «selv-antigener». Det er det man kan kalle en kryssreaksjon. Du kan lese hele vår artikkel om Klebsiella her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.