fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Bakteriofager eliminerer potensielt sykdomsfremkallende tarmbakterier.

Ny studie fra USA viser at bakteriofager som nå er kommersielt tilgjengelig kan være en trygg måte å behandle betennelse i tarmen – uten å påvirke tarmfloraen negativt.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En gruppe forskere fra en rekke forskningsinstitutsjoner i USA har gått sammen om å publisere en studie om hvordan bakteriofager potensielt kan redusere betennelse og tarmplager:

”Bakteriofager er virus som ikke smitter mennesker, men retter seg mot spesifikke bakterier. Fordi de er trygge for mennesker og selektivt kan bekjempe spesifikke mikroorganismer – blir de undersøkt for potensialet deres til å hjelpe til med å gjenopprette balansen i mikrobiotaen»

Taylor Wallace, doktorgrad, administrerende direktør i Think Healthy Group Inc. og professor ved George Mason University.

Wallace og teamet hans undersøkte evnen til LL5-Siphoviridae, LL12-Myoviridae, T4D-Myoviridae og LH01-Myoviridae – fag-stammer knyttet til eliminering av E. Coli bakterier – for å modulere mikrobiomet og redusere tarmplager hos 31 individer som rapporterte tarmplager, men ikke hadde vært diagnostisert med en spesifikk tilstand.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Wallace rapporterte at bakteriofagbehandling resulterte i betydelige reduksjoner i den inflammatoriske markøren IL-4, som ofte er knyttet til allergisk respons. Det var også en trend mot lavere LDL og total kolesterol med forbruk av bakteriofager. Et viktig funn var forskerne ikke fant noen signifikante negative forstyrrelser i mikrobiota.

Bredspektrede behandlinger som antibiotika har potensial til også å rydde bort gunstige mikrober og gunstige deler av mikrobiotaen. Å bruke virus som kun infiserer spesifikke typer bakterier, sparer mange gode bakterier i tarmen, som er knyttet til en rekke langsiktige gunstige helse-effekter. Vi har vist for første gang at bakteriofagbehandling ikke har noen tilsynelatende bivirkninger, i det minste med kortvarig bruk, sier Wallace i en pressemelding.

Bakteriofagenes svært spennende potensiale er ingen nyhet. Disse «bakteriespisende» virusene har det blitt forsket på i over hundre år, mange mener at dette faktisk kan være en mulig løsning på antibiotikaresistens – og du kan lese mer om bakteriofagene og forskningen på dette her.

Studien påpeker også at funnene antyder at bakteriofager potensielt kan erstatte antibiotika for å eliminere skadelige tarmbakterier og stimulere vekst av gunstige bakterier som er kjent for å styrke betennelsesdempende prosesser, mage-tarmhelse og immunfunksjon.

Forskerne konkluderer med at forbruk av terapeutiske doser av en blanding av de 4 bakteriofagene var både trygt og tolererbart. De fire fagene brukt i studien er nå allerede FDA-godkjent og kommersielt tilgjengelig i USA.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.