Betaglukaner med mulig gunstig påvirkning av tarmflora.

En rekke nye studier viser at betaglukaner kan bidra til å balansere tarm-mikrobiomet og hindre “lekk tarm”.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Betaglukaner er velkjente, oppløselige ikke-stivelsesholdige polysakkarider, og forskjellige fysiologiske gunstige effekter er blitt observert under studier av både mennesker og dyr. Betaglukaner danner ulike oppløsninger i tarmen, forlenger transporttiden for næringsstoffer gjennom tarmen og studier viser at de påvirker både lipid- og glukosemetabolismen.

Mikrobielle biprodukter som kortkjeda fettsyrer (SCFA) har vist seg å bidra vesentlig til tarmhelsa og helsa forøvrig. Disse fettsyrene er et resultat av bakteriell fermentering og disse fermenteringsprosessene er avhengig av ulike former fiber.

Betaglukanene er glukosepolymerer som er til stede i celleveggene til blant annet gjærsopp. Forskjellige biologiske gunstige effekter av betaglukaner er rapportert som ved kreft, diabetes og kan ha antiinflammatoriske og immunmodulerende effekter.

En ny studie viser at inntak av betaglukaner gir høyere produksjon av den kortkjeda fettsyren propionat sammenlignet alle andre fibre, som kan forklares med promotering av bakteriestammen Prevotella, en stamme som inneholder viktige propionatproduserende arter, og Roseburia, som er en av få stammer som produserer begge de gunstige kortkjeda fettsyrene butyrat og propionat. Propionat har potensielle helsefremmende effekter
på grunn av dets anti-lipogene, kolesterolsenkende, antiinflammatoriske og krefthemmende virkninger.

Universitet i Oslo skriver om skogsjord som får utkonkurrerte tarmbakterier til å blomstre opp igjen, mens altfor dominerende bakterier holdes i sjakk. De sier at betaglukaner kan være en av de viktige bestanddelene. Les artikkelen her.

Spesielt økte inntaket av betaglukaner produksjonen av den kortkjeda fettsyren Butyrat. Butyrat er en svært viktig energikilde for tarmepitelceller og antas å motvirke
tykktarmskreft og betennelse og bidra til å hindre en “lekk tarm” situasjon.
Videre kan den også spille en rolle i appetittregulering.

De ulike fibrene viser ulik påvirkning på tarmmikrobiomet. Betaglukaner viser mer tydelige effekter og endringer på mikrobiomets sammensetning og metabolisme sammenlignet med de andre fibrene. Men andre fibre som FOS viser på sin side større påvirkning på det mikrobielle mangfoldet totalt sett.

En publisert studie antyder at den observerte økningen i butyrat og propionat kan være knyttet til helsefordelene ved betaglukan.

Betaglukaner og redusert hjerte-kar risiko.

En annen publisert studie antyder at betaglukaners mulige gunstige effekter er gjennom å påvirke mengden av visse deler av mikrobiet i større grad enn å øke det totale mangfoldet. Derfor tror forskerne at den potensielle helsegevinsten som følger av forbruk av betaglukaner er via økning i mengden av visse medlemmer av bakteriesamfunnet, men ikke en bakteriell rikdom generelt.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forskerne observerte også en forbedret risikofaktorprofil for hjerte- og kartilstander.

Dataene deres antyder at forbruk av betaglukaner gunstig endrer sammensetningen av tarmmikrobiota og at denne endrede mikrobiota-profilen assosieres med en reduksjon av risikomarkører. Les studien her.

Studie viser også at bruken av betaglukaner kan potensielt forbedre tarmdysbiose ved å påvirke slimhinnen og tarmbarrieren. Og her spiller nok den kortkjeda fettsyren Butyrat en viktig rolle. Butyrat produsert i tarmen er den viktigste energikilden for kolonocytte og regulerer tarmens “tight junctions” sammen med å gi immunmodulerende og antiinflammatoriske effekter på tarmbarrieren. Derfor kan betaklukaner potensielt spille en viktig rolle for å forbedre kvaliteten på tarmslimhinnen og motvirke “lekk tarm”.

Derfor antyder deres resultater at langvarig bruk av betaglukaner kan endre mikrobiotaen mot et foretrukket miljø for butyratproduksjon i tarmen.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.