Forbindelsen mellom kosthold og mikrobiomet ved inflammatorisk tarmsykdom.

Ny forskning viser hvordan kostholdet påvirker tarmmikrobiomet – og som igjen kan påvirke inflammasjoner i tarmen.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Mange av faktorene som påvirker menneskelig inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er ikke fullt ut kartlagte, men et aspekt som har vist seg som en viktig bidragsyter er tarmens mikrobiom, samlingen av mikroorganismer som bor i tarmen. Det er også klart at miljøfaktorer er viktige bidragsytere til utviklingen av tilstandene – og kostholdet er en av de viktigste, mener forskerne.

Og kosthold er kjent for å ha stor innvirkning på dette mikrobielle fellesskapet, og spesielle dietter har blitt brukt som terapier mot tarmsykdommer, inkludert Crohns sykdom hos mennesker. De er også ofte brukt hos hunder, som kan utvikle en kronisk tarmsykdom som ligner Crohns.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Microbiome, undersøkte forskere fra University of Pennsylvania sammenhengen mellom kosthold, tarmens mikrobiom og en vellykket remisjon, altså en forbedret tilstand, hos hunder som fikk behandling ved Penn Vets Ryan Veterinary Hospital. De oppdaget viktige trekk ved mikrobiomet og tilhørende metabolske produkter som bare dukket opp hos hunder som gikk inn i sykdomsremisjon. En type bakterier som produserer disse forbindelsene, kjent som sekundære gallesyrer, lindret også sykdom i en musemodell. Og sammenligningen av kostholdets innvirkning på hundens mikrobiom med den som ble sett under kostholdsterapi hos barn med Crohns, fant studieteamet bemerkelsesverdige likheter.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

“Bakteriene i tarmen er kjent for å være en veldig viktig faktor for å trigge sykdom,”

Daniel Beiting, Professor Penn’s School of Veterinary Medicine

Professor Beiting sier videre;

Og miljøfaktoren som ser ut til å bidra mest til raske endringer i mikrobiomet, er hva du spiser. Gitt at hundenes mikrobiom er ekstremt likt som hos mennesker, trodde vi at dette var en spennende modell å spørre, “Kan kostholdet påvirke denne sykdommen gjennom innvirkning på mikrobiomet?”

Daniel Beiting, Professor Penn’s School of Veterinary Medicine

 Ved hjelp av avanserte genetiske sekvenseringsteknikker utviklet teamet en katalog over mikrober som er til stede i avføringen. De samlet også informasjon om de metabolske produktene som finnes i avføringen.

“Det gir oss en funksjonell avlesning av mikrobiomet, det forteller ikke bare hvem som er der, men også hva de gjør.”

Daniel Beiting, Professor Penn’s School of Veterinary Medicine.

Kostholdet hundene fikk var kommersielt tilgjengelig terapeutisk hydrolyserte proteiner.

20 av de 29 syke hundene gikk raskt inn i remisjon. De så karakteristiske endringer hos disse hundene. Spesielt hadde de som responderte godt på kostholdet en tendens til å ha en økning i metabolitter kjent som sekundære gallesyrer. Disse produseres når visse mikrober i tarmen forbruker gallen som frigjøres av leveren.

En av disse “gunstige” mikrobene som kan gi opphav til sekundære gallesyrer, var bakterien Clostridium hiranonis, som forskerne fant i større antall hos hunder som gikk i remisjon. Hunder som responderte godt på kostholdet hadde også færre skadelige bakterier, som Escherichia coli og Clostridium perfringens etter behandlingstart.

“Å ha disse organismene ga oss muligheten til å teste hypotesen vår om hva som faktisk forårsaker remisjon,”

Shuai Wang, en postdoc ved Penn Vet.

Ved å ta de sekundære gallesyrene som ble funnet å være assosiert med remisjon, anvendte forskerne dem på bakteriene dyrket fra de syke hundene og fant at gallesyrene hemmet deres vekst. De ga også C. hiranonis fra hundene til mus med en form for inflammatorisk tarmsykdom for å se om bakteriene kunne redusere sykdom i en annen dyremodell.

“Vi observerte en stabilisering av sekundære gallesyrenivåer og reduserte betennelser,” .

Shuai Wang, en postdoc ved Penn Vet.

En verdensomspennende studie viser hvordan tarmbakterier påvirker lykke-hormonet serotonin til å påvirke blodsukkernivået negativt. Les mer her.

Og professor Beiting sier;

“Dette tillot oss å vise at sekundære gallesyrer og C. hiranonis ikke bare er biomarkører for remisjon, de kan faktisk påvirke endring. Gallesyrer kan blokkere veksten av patogener, og C. hiranonis kan forbedre tarmens helse hos mus. “

Daniel Beiting, Professor Penn’s School of Veterinary Medicine

Som et siste skritt, så forskerne til et datasett hentet fra barn med Crohns sykdom som ble behandlet med et spesialisert flytende kosthold. De som responderte på terapien hadde en økning i antall av bakterieartene Clostridium scindens, som i likhet med C. hiranonis er en potent produsent av sekundære gallesyrer.

Forfatterne sier at funnene gir håp om bedre kostholdsbehandlinger for IBD.

“Tilsvarende miljøeksponeringer av hunder og barn gjør hunde-IBD-modellen til en utmerket modell av pediatrisk inflammatorisk tarmsykdom,”

Robert N. Baldassano, pediatrisk gastroenterolog ved Children’s Hospital of Philadelphia

Og han avslutter med;

“Denne studien har forbedret kunnskapen vår om IBD for barn og vil føre til nye terapier for barn som lider med denne sykdommen.”

Robert N. Baldassano, pediatrisk gastroenterolog ved Children’s Hospital of Philadelphia.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.