Forbløffende oppdagelse: Naturstoffer i jord gjenoppretter balansen i tarmen.

Universitet i Oslo skriver om skogsjord som får utkonkurrerte tarmbakterier til å blomstre opp igjen, mens altfor dominerende bakterier holdes i sjakk.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Universitetet i Oslo skriver i forskningsmagasinet Apollon at resultatene er oppsiktsvekkende. De skriver videre at temaet er brennhett. Tarmen vår – og det svimlende antallet bakterier som lever der – påvirker oss mer enn vi har trodd. Tusenvis at forskingsartikler publiseres hvert år, og omfanget av forskningen på feltet fortsetter å vokse raskt. Forstyrrelser i tarmens økosystem, såkalt dysbiose, rammer stadig flere og kan føre til sykdommer som nå brer om seg i den vestlige verden: diabetes, ulike kreftformer, autisme, astma, allergi, psoriasis og ekstrem fedme. Tarmbakterier påvirker også den mentale helsen vår.

Det er professor emeritus Jan Raa, som er mikrobiolog og Eric de Muinck og Pål Trosvik på Senter for økologisk og evolusjonær syntese(CEES) på Universitetet i Oslo som har gjort de forbløffende oppdagelsene.

I tarmen lever tusenvis av milliarder bakterier sammen i et gigantisk økosystem, noe av det mest komplekse som finnes. Blir det ubalanse der, er det umulig å rette det opp igjen uten å forholde seg til grunnleggende spilleregler i økologien.

UIO-forskerne.

Og videre sier de:

Biologisk sett har vi mennesker vært tilpasset jord gjennom alle tider. En tarmflora med mange arter, beskytter best mot sykdom. Utfordringen er å skape et miljø i tarmen der en stor bredde av ulike mikrober trives – sammen. Det er nettopp det som har vært målet vårt å få til.

professor emeritus Jan Raa

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Vestlig livsstil, mindre mikrober og helseutfordringer

Forskere ved Institute of Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien (BOKU) har nylig publisert en ny studie om koblingen mellom den vestlige livsstilen og lavere mikrobielt mangfold og potensielt alvorlige konsekvenser for helsa.

De skriver at jorda bidrar til menneskets tarmmikrobiom og har vært viktig i utviklingen av det menneskelige tarmmikrobiomet, og det er en viktig leverandør av gunstige tarmmikroorganismer. Spesielt er det funksjonelle likheter mellom jorda og den menneskelige tarmen. Men de siste tiårene har imidlertid kontakten med jord i stor grad blitt redusert, noe som sammen med en moderne livsstil og kosthold har ført til endring av tarmens mikrobiom med skadelige effekter for mennesker Helse.

Videre skriver de at biologisk mangfold i jordsmonnet også har blitt redusert dramatisk med den moderne livsstilen. Og de mener at jordsmikrobiomet og det humane tarmmikrobiomet har utviklet seg sammen under evolusjonen og er fortsatt i utvikling. Fra jeger-samlere til et urbanisert samfunn. Dette betyr at mennesker i urbane områder har endret mikrobiom. På toppen av lite kontakt med jord og avføring, har hygieniske tiltak, antibiotika, kjemikalier og sprøytemidler og lite fiber i kostholdet ført til tap av gunstige mikrober. Samtidig observeres tap av mangfold i jord. Den økende bruken av agrokjemikalier, lite biologisk mangfold har en negativ effekt på biologisk mangfold av avlinger.

Forskerne mener denne utviklingen stemmer overens med en økning i livsstilsykdommer relatert til den menneskelige tarmens mikrobiom. De peker på forstyrrelser i mikrobiell syklus i urbane menneskelige miljøer
kontra preindustrielle landlige miljøer.

Siden førhistorien har mennesker også villig konsumert jord som
et supplement til deres ellers næringsfattige kosthold, som kalles “geofagi”. De har brukt jord som avgiftningsmidler som er nødvendige for å gjøre enkelt kostholdselementer spiselige, og til medisinske formål, vanligvis som behandlinger av gastrointestinale plager.

De sveitsiske forskerne påpeker også at de rikeste mikrobiomene som noen gang er målt – er gjort hos gjenværende jeger-samlersamfunn som den dag i dag lever tett med jorda og naturen.

Mulig ny behandling

De norske forskerne fra UIO viser til at de viktige komponentene finnes i brun og svart skogsjord og i naturlige avleiringer av døde planter. Disse komponentene blir dannet når den naturlige nedbrytningen er kommet så langt at nedbrytningsproduktene er blitt brunfarget eller helt svarte. Da er det for det meste bare de ikke-nedbrytbare fibrene i celleveggene hos planter, sopp og bakterier som er igjen. Dette er stoffer som er uten næringsverdi for mikrober som lever i luftfrie økosystemer, som i tykktarmen.

«Vi tvinger tykktarmsbakterier til å samarbeide og ikke konkurrere hverandre ut.»

professor emeritus Jan Raa

Men selv om disse stoffene ikke gir næring til mikrobene, fant vi ut at de har en forbausende – og svært positiv – effekt på samspillet mellom mikrobene i dette økosystemet, skriver de.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer.Les artikkelen «Det som skjer med verden – skjer også med oss»

Og videre at skogsjord og biologiske sedimenter også inneholder beta-glukaner som skriver seg fra celleveggene hos sopp og bakterier som er med på å bryte ned planterestene. Dette er stoffer med kjent immunstimulerende og immunmodulerende effekt, og de kan derfor bidra til styrke infeksjonsforsvaret.

Så interessant nok er det faktisk en steril jord de norske forskerne har brukt i sine forsøk. I den har de samlet forbindelser som finnes i vårt opprinnelige naturmiljø, men som vi har blitt frarøvet gjennom levesettet vårt.

– Det er vanlig å tro at mikrobene i jord kan slå seg ned tarmen og bidra direkte til en rikere mikrobeflora der. Det er ikke riktig.

professor emeritus Jan Raa

Faktisk mener de gjennom sin dokumentasjon at det først og fremst er de mikrobefrie komponentene i jorda som påvirker det mikrobielle økosystemet i tarmen. Og resultatene forbløffer.

Vi har fått til noe vi nesten ikke trodde var mulig: Å «gjenopplive» bakteriearter som vi vet kommer i mindretall eller blir nesten helt borte i tarmen hos personer med ulike livsstilssykdommer. Vi så dem ikke i kontrollene våre. Men etter behandlingen med jorda vår dukket de opp igjen – samtidig som arter som ofte blir altfor dominerende, og som vi vet har negative effekter, var slått tilbake. Og – alt skjedde i samme økosystem..

professor emeritus Jan Raa

Trolig har de norske forskerne oppdaget hele nye mekanismer.

– Vi tilfører ikke levende bakterier av noe slag og heller ikke næring for noen bestemte grupper av bakterier. Det vi gjør noe med, er miljøet bakteriene lever i. Med vår metode skaper vi omgivelser som en stor bredde av mikrober trives i når de lever sammen

Eric de Muinck, UIO

De norske forskerne har nå søkt patent på den sterile jorda og det blir spennende å se om og når det etter hvert blir kommersielt tilgjengelig.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.