Hvordan probiotikaen Lactobacillus rhamnosus kan hindre oppvekst av soppen Candida.

Forskere viser hvordan den gunstige mikroben kan hindre soppen i å endre seg til en potensielt skadelig utgave.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Lactobaciller blir vurdert som probiotika mot Candida-infeksjoner i flere kliniske studier. Å forutsi og forstå den kliniske effekten av Lactobacillus-stammer er hittil begrenset av en generell mangel på innsikt i deres virkemåter. I denne studien hadde forskerne som mål å avdekke molekylære mekanismer som ligger til grunn for de inhiberende effektene av laktobaciller på invasiv sopp.

Som vi tidligere har vi beskrevet så er Candida albicans et viktig menneskelig sopppatogen som har evne til å veksle mellom forskjellige morfologiske tilstander. Den er derfor assosiert med stor tilpasningsevne og patogenitet (grad av potensial for sykdom). Candida albicans kan under gitte forutsetninger endre seg fra en gjærsopp-form til en hyfe-form med filamenter. Forskerne viser hvordan soppinfeksjonen Candida albicans endrer seg til en dødelig versjon med filamenter som hjelper den å bryte gjennom menneskelig vev og inn i blodomløpet. 

Ny studie publisert i Nature antyder hvordan spesifikke gunstige bakterier kan være en viktig faktor i fremtidige strategier for å kontrollere vekst av invasiv candida sopp-oppvekst.

Basert på en screening av forskjellige Lactobacillus-stammer, fant forskerne at de nær beslektede L. rhamnosus, L. casei og L. paracasei viste sterkere aktivitet mot Candida hyfe-dannelse sammenlignet med andre testede Lactobacillus-stammer. De kunne også vise at denne aktiviteten skyldtes dens evne til å bryte ned kitin, en av hovedkomponentene i den hyfale celleveggen til C. albicans. Denne identifiseringen av et Lactobacillus antihyfal aktivitet, vil bidra til fremtidige mulige candida behandlings-strategier.

Candida albicans er en av de mest utbredte sopppatogenene, og forårsaker både overfladisk slimhinne-infeksjon og livstruende invasive infeksjoner. Under normale omstendigheter lever C. albicans som en del av normal mikroflora på menneskets slimhinneoverflater, men kan skifte til en patogen livsform, etterfulgt av vevsinvasjon og slimhinneinfeksjon. Denne prosessen aktiveres ved hyfal morfogenese, noe som innebærer den reversible overgangen mellom encellede gjærsoppceller og den filamentøse, hyfale formen. Den hyfale celleveggen er mer stiv på grunn av høyere nivåer av kitin og er dekket med andre (glyco) proteiner sammenlignet med celleveggen til andre gjærsoppceller.

Disse egenskapene gjør at hyfer kan trenge gjennom epitelvev, skade endotelceller og provosere frem en inflammatorisk respons, noe som gjør hyfemorfogenese avgjørende for virulensen av C. albicans.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Candida-infeksjoner behandles tradisjonelt med soppdrepende forbindelser som azoler, men resistens mot azoler øker og er bekymringsfull. Candida sitt skiftet fra gjærsopp til invasiv hyfe-sopp har vært knyttet til forstyrrelser i den menneskelige mikrobiota og en redusert evne hos den gunstige mikrobiotaen til å kontrollere Candida-infeksjoner. På grunn av denne nøkkelrollen til den gunstige mikrobiotaen, blir potensialet til probiotika som lactobaciller til å påvirke sammensetningen og / eller aktiviteten til mikrobiotaen stadig mer undersøkt for bruk i vaginalkanalen, munnhulen hos eldre og mage-tarmsystemet hos premature nyfødte og barn.

Imidlertid har kliniske studier som vurderer slike intervensjoner ikke vist en entydig effekt av de anvendte probiotiske Lactobacillus-stammene. I tillegg ble det rapportert at noen Lactobacillus stammer fremdeles forekommer i høyt antall hos kvinner som lider av vaginal candida infeksjon. For bedre å forstå det molekylære grunnlaget for effektiviteten av Lactobacillus-stammer mot C. albicans, er det viktig å identifisere de probiotiske Lactobacillus-faktorene som er i stand til å hemme Candida-virulens.

Denne kunskapen om hvordan spesifikke gunstige mikrober, som Lactobacillus-stammene L. rhamnosus, L. casei og L. paracasei viste sterkere aktivitet mot Candida hyfe-dannelse antyder nye mulige fremtidige intervensjoner mot denne potensielt patogene soppen.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.