inner-banner

Hvordan soppinfeksjonen Candida endres til et invasivt monster.

Nye fremskritt i å forstå hvordan Candida albicans går fra en harmløs til en invasiv og systemisk infeksjon.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme forskningsbasert kunnskap om hvordan enkeltmennesker med helsekompetanse og egeninnsats kan ta større ansvar for eget liv og egen helse. Som blant mange andre EU og verdensledende amerikanske sykehus i USA, så mener vi kunnskap om helse og kosthold kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi gir i våre artikler ingen råd eller anbefalinger – og kunnskapen erstatter ikke på noen måte oppfølging av helsevesenet.

Forskere har kastet nytt lys på hvordan soppinfeksjonen Candida albicans endrer seg til en dødelig versjon med filamenter som hjelper den å bryte gjennom menneskelig vev og inn i blodomløpet. Å forstå denne prosessen er nøkkelen til utvikling av behandling av denne dødelige infeksjonen, mener forskerne.

Forskning på og kunnskap om hvordan soppinfeksjoner kan påvirke helsa er faktisk veldig ny. Anvendelsen av CRISPR-baserte metoder på C. albicans i 2015 var et veldig viktig skritt for i større grad kunne forstå denne soppens muligheter til å gi sykdom og helseutfordringer.

Forskere ved Université Côte d’Azur, CNRS, Inserm, Institute of Biology Valrose, Parc Valrose, Nice, France har nylig publisert en gjennomgang av tilgjengelig ny kunnskap om disse mekanismene.

Forandringer i organismen er kritiske for virulensen (Virulens, en mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom) av en rekke plante- og menneskelige sopp-patogener. Candida albicans er et viktig menneskelig sopppatogen som har evne til å veksle mellom forskjellige morfologiske tilstander. Den er derfor assosiert med stor tilpasningsevne og patogenitet (grad av potensial for sykdom).

Candida albicans kan under gitte forutsetninger endre seg fra en oval gjær-form til en hyfe-form med filamenter.

Hvilke mekanismer ligger til grunn for hyfevekst, og hvordan påvirkes de av miljøfaktorer eller annen mikrobiota?

Disse spørsmålene er nå fokus for intensiv forskning, da forståelse av C. albicans hyfevekst har store implikasjoner for cellebiologisk og medisinsk forskning.

Man forstår at disse endringene i sopp-organismen (morfologiske forandringer) forekommer i sopp-patogener ved interaksjon med verten, altså mennesket.

C. albicans er et opportunistisk humant sopppatogen og en rekke studier har knyttet endringen fra gjærsopp til hyfeform med patogenisitet, enten under overfladiske eller systemiske infeksjoner.Hvords

Som forskere har Publisert i Journal of Fungi viser at observasjonen av C. albicans hovedsakelig finnes i den hyfale formen i vevsprøver av candidiasispasienter antyder at gjærsopp-til-hyfe morfogenetisk endring spiller en rolle i overgangen fra en overflatisk candida til en vevinvasjon.

Dette kan også være hjulpet av den forbedrede evnen til en sopp i hyfeform til å trenge inn i slimhinnene og underliggende vev, og å komme inn i blodomløpet

Forskerne viser også en sammenheng mellom sopp i invasiv hyfe-form og dannelse av biofilm, en slimaktig hinne som mikrobene kan beskytte seg i, blant annet mot antibiotika.

Les mer om soppen Candida albicans her.

Interessant nok er inntak av kvikksølv ofte forbundet med økte nivåer av gjærsopp, bakterier og muggsopp som antas å fungere på en beskyttende måte for å absorbere kvikksølv fra kroppen. 

University of California finner Candida albicans IgG-antistoffer hos barn med autismespektrumforstyrrelser – og knytter soppinfeksjon til hjerneutviklingsforstyrrelser.

En stadig økende kunnskapsmengde antyder at individer med autismespektertilstander har betydelige avvik i sammensetningen av tarmmikrobiotaen sin, altså kjent som dysbiose.

Forskerne forsøkte å forstå om barn med autismespektertilstander har forhøyninger i antistoffer som er rettet mot C. albicans, noe som indikerer nåværende eller tidligere oppvekst av denne sopparten. Tarm-dysfunksjon (dysbisose) ble funnet hos omtrent halvparten av barna med de nevrologiske tilstandene som testet positivt for anti-Candida IgG. Forskerne mener denne studien viser en ny mikrobiell risikofaktor for autismespektertilstander.

Tilstedeværelsen av Candida-arter under rekolonisering etter antibiotikakurer bidrar også til dysbiose og er assosiert med tarm-tilstander som cøliaki og inflammatoriske tarmsykdommer. Konkurranseforholdene mellom bakterier og sopp er komplekst og blir i økende grad undersøkt, ettersom ny teknologi utvikles for å identifisere dem.

Forskere viser hvordan den gunstige Lactobacillus-stammer kan hindre soppen i å endre seg til en potensielt skadelig utgave.

Ny studie publisert i Nature antyder hvordan spesifikke gunstige bakterier kan være en viktig faktor i fremtidige strategier for å kontrollere vekst av invasiv candida sopp-oppvekst.

Basert på en screening av forskjellige Lactobacillus-stammer, fant forskerne at de nær beslektede L. rhamnosus, L. casei og L. paracasei viste sterkere aktivitet mot Candida hyfe-dannelse sammenlignet med andre testede Lactobacillus-stammer. De kunne også vise at denne aktiviteten skyldtes dens evne til å bryte ned kitin, en av hovedkomponentene i den hyfale celleveggen til C. albicans. Denne identifiseringen av et Lactobacillus antihyfal aktivitet, vil bidra til fremtidige mulige candida behandlings-strategier.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.