Hvordan soppinfeksjonen Candida endres til et invasivt monster.

Nye fremskritt i å forstå hvordan Candida albicans går fra en harmløs til en invasiv og systemisk infeksjon.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere har kastet nytt lys på hvordan soppinfeksjonen Candida albicans endrer seg til en dødelig versjon med filamenter som hjelper den å bryte gjennom menneskelig vev og inn i blodomløpet. Å forstå denne prosessen er nøkkelen til utvikling av behandling av denne dødelige infeksjonen, mener forskerne.

Forskning på og kunnskap om hvordan soppinfeksjoner kan påvirke helsa er faktisk veldig ny. Anvendelsen av CRISPR-baserte metoder på C. albicans i 2015 var et veldig viktig skritt for i større grad kunne forstå denne soppens muligheter til å gi sykdom og helseutfordringer.

Forskere ved Université Côte d’Azur, CNRS, Inserm, Institute of Biology Valrose, Parc Valrose, Nice, France har nylig publisert en gjennomgang av tilgjengelig ny kunnskap om disse mekanismene.

Forandringer i organismen er kritiske for virulensen (Virulens, en mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom) av en rekke plante- og menneskelige sopp-patogener. Candida albicans er et viktig menneskelig sopppatogen som har evne til å veksle mellom forskjellige morfologiske tilstander. Den er derfor assosiert med stor tilpasningsevne og patogenitet (grad av potensial for sykdom).

Candida albicans kan under gitte forutsetninger endre seg fra en oval gjær-form til en hyfe-form med filamenter.

Hvilke mekanismer ligger til grunn for hyfevekst, og hvordan påvirkes de av miljøfaktorer eller annen mikrobiota?

Disse spørsmålene er nå fokus for intensiv forskning, da forståelse av C. albicans hyfevekst har store implikasjoner for cellebiologisk og medisinsk forskning.

Man forstår at disse endringene i sopp-organismen (morfologiske forandringer) forekommer i sopp-patogener ved interaksjon med verten, altså mennesket.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

C. albicans er et opportunistisk humant sopppatogen og en rekke studier har knyttet endringen fra gjærsopp til hyfeform med patogenisitet, enten under overfladiske eller systemiske infeksjoner.Hvords

Som forskere har Publisert i Journal of Fungi viser at observasjonen av C. albicans hovedsakelig finnes i den hyfale formen i vevsprøver av candidiasispasienter antyder at gjærsopp-til-hyfe morfogenetisk endring spiller en rolle i overgangen fra en overflatisk candida til en vevinvasjon.

Dette kan også være hjulpet av den forbedrede evnen til en sopp i hyfeform til å trenge inn i slimhinnene og underliggende vev, og å komme inn i blodomløpet

Forskerne viser også en sammenheng mellom sopp i invasiv hyfe-form og dannelse av biofilm, en slimaktig hinne som mikrobene kan beskytte seg i, blant annet mot antibiotika.

Les mer om soppen Candida albicans her.

Interessant nok er inntak av kvikksølv ofte forbundet med økte nivåer av gjærsopp, bakterier og muggsopp som antas å fungere på en beskyttende måte for å absorbere kvikksølv fra kroppen. 

University of California finner Candida albicans IgG-antistoffer hos barn med autismespektrumforstyrrelser – og knytter soppinfeksjon til hjerneutviklingsforstyrrelser.

En stadig økende kunnskapsmengde antyder at individer med autismespektertilstander har betydelige avvik i sammensetningen av tarmmikrobiotaen sin, altså kjent som dysbiose.

Forskerne forsøkte å forstå om barn med autismespektertilstander har forhøyninger i antistoffer som er rettet mot C. albicans, noe som indikerer nåværende eller tidligere oppvekst av denne sopparten. Tarm-dysfunksjon (dysbisose) ble funnet hos omtrent halvparten av barna med de nevrologiske tilstandene som testet positivt for anti-Candida IgG. Forskerne mener denne studien viser en ny mikrobiell risikofaktor for autismespektertilstander.

Tilstedeværelsen av Candida-arter under rekolonisering etter antibiotikakurer bidrar også til dysbiose og er assosiert med tarm-tilstander som cøliaki og inflammatoriske tarmsykdommer. Konkurranseforholdene mellom bakterier og sopp er komplekst og blir i økende grad undersøkt, ettersom ny teknologi utvikles for å identifisere dem.

Forskere viser hvordan den gunstige Lactobacillus-stammer kan hindre soppen i å endre seg til en potensielt skadelig utgave.

Ny studie publisert i Nature antyder hvordan spesifikke gunstige bakterier kan være en viktig faktor i fremtidige strategier for å kontrollere vekst av invasiv candida sopp-oppvekst.

Basert på en screening av forskjellige Lactobacillus-stammer, fant forskerne at de nær beslektede L. rhamnosus, L. casei og L. paracasei viste sterkere aktivitet mot Candida hyfe-dannelse sammenlignet med andre testede Lactobacillus-stammer. De kunne også vise at denne aktiviteten skyldtes dens evne til å bryte ned kitin, en av hovedkomponentene i den hyfale celleveggen til C. albicans. Denne identifiseringen av et Lactobacillus antihyfal aktivitet, vil bidra til fremtidige mulige candida behandlings-strategier.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.