Hvordan tarmbakterier påvirker blodsukkernivået negativt.

En verdensomspennende studie viser hvordan tarmbakterier påvirker lykke-hormonet serotonin til å påvirke blodsukkernivået negativt.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Serotonin, en nevrotransmitter i hjernen, har kallenavnet “lykkehormonet” og er vanligvis forbundet med å regulere søvn, velvære og stoffskifte. Men tarmen produserer faktisk 95 prosent av den, og ikke i “lykkelig form” som i hjernen.

I en studie publisert i det ledende internasjonale tidsskriftet Proceedings of the National Academicy of Sciences (PNAS), viser forskere fra Flinders, SAHMRI og McMaster University i Canada nøyaktig hvordan bakterier som lever i mus sin tarm, mikrobiomet, kommuniserer med celler som produserer serotonin for å påvirke blodsukkernivået.

Professor Damien Keating, leder for molekylær og cellulær fysiologi ved Flinders universitet, sier denne studien kaster lys over det ubesvarte spørsmålet om nøyaktig hvordan bakterier i mikrobiomet kommuniserer for å kontrollere glukosenivået i metabolismen.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

“Vi fant at mikrobiomet kan forverre metabolismen vår ved å signalisere til celler i tarmen som produserer serotonin. De driver opp serotoninnivået, som vi tidligere viste å være økt hos overvektige mennesker, og denne økningen i serotonin i blodet forårsaker betydelige metabolske problemer.”

Professor Damien Keating, leder for molekylær og cellulær fysiologi ved Flinders universitet

Videre sier professoren;

“Neste trinn vil være å forstå nøyaktig hvilke bakterier som gjør dette, og hvordan, i håp om at dette kan føre til nye tilnærminger til å regulere blodsukkernivået hos mennesker.”

Professor Damien Keating, leder for molekylær og cellulær fysiologi ved Flinders universitet

Denne studien er den første som viser hvordan mikrobiomet, bakteriene som lever i tarmen, effektivt kommuniserer med en organisme for å påvirke vertens metabolisme.

Hvis forskere bedre kan forstå hvilke bakterier som påvirker produksjon av serotonin i tarmen, kan det utvikles behandlinger for å redusere blodsukkernivået, og dette er et første skritt mot en bedre forståelse av denne prosessen.

“Dette er en spennende åpenbaring som en dag kan ha direkte implikasjoner for menneskelige helsetilstander som diabetes, og det kreves mye mer forskning som dette i årene som kommer.”

Professor Damien Keating, leder for molekylær og cellulær fysiologi ved Flinders universitet
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.